Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Chatterton Romanında Kişisel Tarih Arayışı

Dilbilim (Tahsin Yücel'e Armağan), cilt.2, sa.30, ss.63-74, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Great Fire of London’da Ölüm Metaforu: Toplumsal Buhran ve Sanat Yapmanın Sıkıntıları

Litera (Özel Ölüm Sayısı) 2010, cilt.23, sa.2, ss.47-80, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Variable Temporality: Different Time Structures in ‘The Wandering Rocks’

Litera, cilt.21, sa.2, ss.11-40, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Bitter Warning of Evil in Romance: Antonio in The Tempest

Litera, sa.13, ss.109-119, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Blur on Gender and Its Relevancies in Symons' Poem "White Heliotrope"

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, ss.419-428

Narrative as Metafiction in Anita Brookner’s Hotel du Lac

In Medias Res: Uses of Narrative in English Language Studies., Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 26 - 27 Eylül 2013, cilt.1, sa.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

"Elmas Tozu"ndaki Son Işık

Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2018: Işık ve Karanlık, Cennet Bengü, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.59-75, 2019

Capabilities and Qualities of the Genre in Revelation: Trauma in "The Demon Lover"

Literature, Narrative and Trauma, Atilla Aylin, Waterman David, Sanz Mingo Carlos A., Editör, Ege Ege Üniversitesi, İzmir, ss.213-224, 2019

Gece

Kadınlar Öykülerini Yazıyor, -, Editör, Eğitim Sen Yayınları, İstanbul, ss.49-61, 2018

Kötücül Sanatçının Mekanı Doğa-Kent: Edith Nesbit'in "Man-Size in Marble" Öyküsünde Taşra

Doğa ve Kent, Akgün Buket, Editör, İstanbul Üniversite Yayınları, İstanbul, ss.33-46, 2017

Hotel du Lac'ta Sürgün

Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2014: sürgün, Erçelik Pelin A., Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.126-138, 2015

Iris Murdoch'un Tekboynuz Romanında Kimlik İşlevi: Tanım ve Yitimdeki Kayıp

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı: Yazında ve Çeviride Kimlik, İncesu Ferah, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.153-168, 2015

Âdet Olduğu Üzere: Riders to the Sea

Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2013: toplumlar-âdetler-törenler, Cennet Bengü, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.118-131, 2015

The Child in "Sredni Vashtar" as a Metaphor of the Resistant Artist

8th International IDEA Conference: "Studies In English", Mull Çiğdem P., Kömür Şevki, Editör, Muğla Sıtkı Koçman University Press, Muğla, ss.94-104, 2014

Humour in "Sredni Vashtar": Faint and Dark

3rd International Akşit Göktürk Conference: Humour in Literature, İncesu Ferah, Editör, Diltra International Translation Services, İstanbul, ss.91-103, 2014

E.M. Forster'ın "Siren'in Öyküsü"nde Gizem, Kehanet ve Büyü

Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2012: gizem-kehanet-büyü, Cennet Bengü, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.86-97, 2013

The Negation of the Heroic Figure in The Great Fire of London

Batı Edebiyatında Kahraman, Şeyda İnceoğlu, Editör, Pamukale Üniversitesi Yayınları, Denizli, ss.167-74, 2010

Diğer Yayınlar