Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geleceğin Yeni Kültürel Aktarım Aracı: Mobil Derme

ICSF (International Congress on Studies in Frame of Informatics), İstanbul, Türkiye, 13 - 14 October 2014, ss.1

"e-Öğrenme Sistemlerinin Verimliliğinde Öğrenici Faktörü: Bir Deneme"

Future-Learning: 2nd international conference on innovations in learning for the future : e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 March 2008, ss.485-488

"Web Konu Dizinleri ve Kaynak Keşfi"

ÜNAK'05 Konferansı, Ankara, Türkiye, 22 - 24 September 2005, ss.1

“Elektronik öğrenme nesnelerine erişim ve metadata"

Future-Learning: First international conference on innovations in learning for the future : e-Learning, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 October 2004, ss.643-656

Diğer Yayınlar