Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY,, cilt.24, no.2, ss.136-144, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.24, ss.136-144, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevelance Of Dental Anomalies in Turkish Population

INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, cilt.63, ss.154, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Management of open apices in thirteen traumatized permanent incisors using mineral trioxide aggregate: Case series

PEDIATRIC DENTAL JOURNAL, no.23, ss.51-56, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Predominant causes and types of orofacial injury in children seen in the emergency department

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.19, ss.246-250, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Predominant Causes and Types of Orofacial Injury in Children Attending Emergency Department

Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, no.3, ss.246-250, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

"Knowledge Of Sports Participants About Dental Emergency Procedures And The Use Of Mouthguards"

Brazilian Journal of Dental Traumatology, cilt.3, ss.35, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome: a case report.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.21, ss.15-16, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Oral health and molar-incisor-hypomineralisations (MIH) in Turkish children

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.19, ss.120, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Reasons for Early Loss of Primary Molars

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, ss.113-117, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Ak G, Kürklü E, Sepet E, Aren G,Tuna EB, Kumbul Yüceyaltırık G. Supernumerary teeth.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.35, ss.90, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Novel ENAM mutation responsible for autosomal recessive amelogenesis imperfecta and localised enamel defects

JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, cilt.40, ss.900-906, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Cephalometric features of subjects with amelogenesis imperfecta.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.82, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Freeman-Sheldon syndrome: A case report

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.34, ss.307-310, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reasons for Early Loss of Primary Molars

J Dent Res, cilt.Spec Iss B, ss.269, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Reasons For Early Loss Of Primary Molars

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.82, ss.269, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Congenital analgia syndrome

ODONTOLOGY, cilt.90, no.6, ss.64-68, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Aren G, Ak G, Erdem T. Inverted impaction of primary incissors: report of a case.

ASDC Journal of Dentistry for Children, cilt.69, ss.275-276, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Inverted impaction of primary incisors: a case report

JOURNAL OF DENTISTRY FOR CHILDREN, ss.275-276, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Aren G, Külekçi G. Salivary Mutans streptococci levels in a group children with heart defects.

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.4, ss.344-347, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Mobius syndrome

The Journal of Clinical Pediatric Denistry, cilt.26, ss.207-209, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ak G, Aren G, Ünür M. Regional odontodysplasia:report of a case

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.4, ss.285-287, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of bone marrow transplantation on systemic and oral health in fanconi’s aplastic anemia.

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.25, no.8, ss.329-332, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Gülhan A, Ulukapı I, Aren G, Erbay E. An implantological approach to the hereditary hypodontia cases

INT ACAD PERIODONTOL, cilt.957, ss.509-512, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beslenmenin Çocuklarda Diş Çürüklerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri, cilt.1, ss.6-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dişhekimliğinde sedasyon ve genel anestezi uygulamaları

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Dergisi, cilt.1, ss.42-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş çürüğünde moleküler mikrobiyolojik bakış açısının önemi

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Dergisi, cilt.1, ss.100-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE PREVALENCE OF DENTAL ANOMALIES IN A TURKISH POPULATION

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.49, ss.23-28, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of serum ALP and GH levels on enamel mineralisation

Internatıonal Association of Dental Research, cilt.259, no.1, ss.35-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukta floridli diş macunu kullanımının yararları ve olası riskler

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, ss.74-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli hastalarda dişhekimliği

Dişhekimliği Dergisi, cilt.24, ss.44-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hand foot and mouth disease

Journal of Craniomaxillary Diseases, cilt.2, ss.78-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Dişi Çürüklerinde Tartışmalı Bir Tedavi Seçeneği: Hall Tekniği.

Dental Klinik Dergisi, cilt.6, ss.68-71, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Management of open apices in traumatized permanent incisors using mineral trioxide aggregate”

PEDIATRIC DENTAL JOURNAL, cilt.23, ss.51-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulardaki yüksek florid içeriğinin farklı vücut bölümlerine etkisi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, no.3, ss.79-90, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kemik morfojenetik proteinler ve diş hekimliğinde kullanım alanları

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, no.1, ss.65-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Is amelogenesis imperfecta a signal of systemic disorders? A brief review of literature

Journal of Internatıonal Dental and Medical Research, cilt.5, no.1, ss.49-54, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişlerde Travmaya Bağlı İç Rezorbsiyon Olgularını MTA ile Tedavisi:Olgu Serisi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, cilt.3, ss.73-77, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt dişi çekimi sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar.

Dergi, ss.62-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan dişlerinin doku mühendisliğindeki önemi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.32-38, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral health and molar-incisor-hypomineralisations(MIH) in Turkish children.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.19, ss.120-121, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Root healing with MTA after horizontal fracture

EUROPEAN ARCHIVES OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.10, ss.110-113, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. Çocuk endodontisinde doğru karar.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.4, ss.66-68, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Case Series: Root Healing With Mta After Horizontal Fracture"

EUROPEAN ARCHIVES OF PAEDIATRIC DENTISTRY, no.2, ss.110-113, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyku apnesi ve tedavi yaklaşımları.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.23, ss.63-67, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kazein’in dişhekimliğinde kullanımı.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.21, ss.57-60, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yer tutucular ve hasta memnuniyeti üzerine bir çalışma.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.18, ss.48-51, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reziduel Neonatal Dişler (Olgu Sunumu)

Türk dişhekimliği dergisi, no.70, ss.200-203, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda ve genç erişkinlerde beyazlatma.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.15, ss.125-127, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical and immunological findings in two siblings with generalized prepubertal periodontitis.

Journal of Pediatric Dentistry, cilt.70, ss.266-271, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical and immunological findings of two siblings in a family with generalized aggressive periodontitis

Journal of Dentistry for Children, cilt.70, ss.266-271, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Mutans streptokoklarının geçişinin önlenmesi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.15, ss.117-119, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ağız sağlığında floridlerin kullanımı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.25-27, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asitlendirilmiş ve nötral fluorid köpüklerinin minede yapay çürük lezyonları üzerine etkisi.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.41, ss.258-261, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyarımlı ve uyarımsız tükürük örneklerinde peroksidaz aktivitesinin incelenmesi.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.41, ss.229-232, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regional Odontodysplasia

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.4, ss.285-7, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri ve yaklaşımları.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.29-33, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyüme Hormonu Eksikliği, Amelogenesis Imperfekta ve Dens in Dentenin Birlikte Görüldüğü Bir Olgu

Türk Oral Biyoloji dergisi, cilt.1, ss.1-5, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalp hastası bir grup çocukta ağız diş sağlığı ve Mutans streptokok oranları.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.83-92, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlaçların şeker içeriklerinin bakteri plağı pH’sı üzerine etkisi.

Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.29, ss.173-176, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. Kalp hastası çocukların ağızlarında Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas ve Pigmentli Prevotella cinsi bakterilerin varlığı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.109-113, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt diş dizisinde Actinobacillus actinomycetem comitans’ın varlığı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.81-84, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Regional odontodisplazi:klinik, radyografik ve histopatolojik bulgulrın 4 olgu nedeniyle değerlendirilmesi.

Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.3, ss.78-80, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir olgu nedeniyle dentinogenesis imperfecta tip ı in klinik, radyografik ve histopatolojik olarak incelenmesi.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.21, ss.197-199, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul bölgesi dişhekimlerinin fissür örtücü kullanımına yaklaşımları.

Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.2, ss.88-90, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fissür örtücü uygulamalarının tükürük mutans streptokokları ve laktobasil oranlarına etkisi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.80-83, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mine-örtücü yüzeyleri üzerinde "air-polishing"in etkisinin scanning elektron mikroskobunda incelenmesi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.25-29, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

13-14 yaş grubu çocuklarda çürük sıklığının değerlendirilmesi

Pedodonti Klinik/Araştırma, no.2, ss.91-93, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Delton " ve "Helio seal" ın azı dişlerinde kalıcılıklarının ve etkinliklerinin karşılaştırılması.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.276-280, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gülhan A, Aren G. Kök dentin displazisi olguları

Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.1, ss.25-27, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dinçcağ N, Aren G. Diyabetli hastalarda ağız-diş sorunlarına yaklaşım

İİ.Ü. Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.112-113, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişhekimlerinin çürük profilaksisine yaklaşımları

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.6, ss.11-13, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt azılarının 6 ve 12 aylık kontrol sürelerinde kalıcılığı

Dişhekimliği, cilt.16, ss.199-205, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aren G, Akıncı T. Delton ve helio-Seal’ın kenar sızıntısı açısından incelenmesi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1, cilt.27, ss.209-213, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Talon tüberkülünün görldüğü bir hiperdonti olgusu

İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.262-264, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fissür örtücü uygulamalarına bakış

Dergi, cilt.32, ss.23-26, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aren G, Dinççağ N, Külekçi G, Aytepe Z. Tip I diabetes mellituslu çocuklarda tükürük Mutans streptokokları ve laktobasi oranları

. İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.324-327, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmmun yetmezliğin pedodontideki önemi

. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.39-41, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aren G, Aktören O, Akıncı T. Reye sendromu ve dişhekimliğinde analjezik seçimi.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.1, ss.5-7, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aren G, Sandallı N, Aykanat G, Sepet E. Amelogenesis imperfekta olguları

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.4, ss.145-147, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul çağı çocukların ağız diş sağlığı bilgilerinin değerlendirilmesi.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.2, ss.70-72, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyüme hormonu eksikliği gösteren çocuklarda ağız diş yapılarının etkilenmesi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.1, ss.27-29, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Papillon-Le Fevre sendromu:bir olgu nedeniyle

. Dişhekimliği, cilt.7, ss.28-30, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aren G, Aktören O, Bilgin T, Aykanat G, Sepet E. Ektodermal poidisplazi olgularında protetik tedavinin önemi.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.3, ss.215-218, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Management of Oral Squamous Papilloma in a Pediatric Patient

25th TDA International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 06 September 2019, ss.1

Management of compound odontoma in a pediatric patient

25th TDA International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 06 September 2019, ss.1

Reattachment of fractured anterior teeth

International Association of Paediatric Dentistry & 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2018, cilt.PP, no.41, ss.152 Creative Commons License

Radicular cyst associated with a primary second molar:a case report.

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting& 25th Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2018, ss.180

Orthodontic forced epuption of an impacted maxillary central incisor:a case report

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting& 25th Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2018, ss.177

Treatment of Inflammatory Root Resorption After Replantation

TDA 24th International Dental Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 September 2018, ss.649 Creative Commons License

Replante edilen bir dişte inflamatuar rezorpsiyonun tedavisi

TDA 24th International Dental Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 September 2018, ss.648

Odontojenik İltihaplı kist enükleasyonu sonrası anterior çapraz kapanışın düzenlenmesi.

TDA 24th International Dental Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 August 2018, ss.585

Robinow sendromu:Nadir bir vaka sunumu

TDA 24th International Dental Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 August 2018, ss.715

Atypical Dentin Dysplasia Type I: A Case Report

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 March 2018, cilt.1, no.1, ss.227

İki çocuk hastada görülen inflamatuar dentigeröz kistin marsüpializasyonu ve takibi

TDA 23th International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, cilt.23, no.1, ss.332

Karışık dişlenme döneminde ön çapraz kapanışın düzeltilmesi: Olgu serisi

TDA 23th International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 September - 24 December 2017, cilt.23, no.1, ss.421

Karışık Dişlenme Döneminde Ön Çapraz Kapanışın Düzeltilmesi: Olgu Serisi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, ss.1

Endodontic treatment of traumatized mandibular incisors with a large periapical lesion

AIC 19th International Congress and Conseuro, Bologna, İtalya, 11 - 13 May 2017, cilt.21, ss.1387

Management of enamel hypoplasia with direct composite restorations:Two cases report

AIC 19th International Congress and Conseuro, Bologna, İtalya, 11 - 13 May 2017, ss.1392

The Importance of Early Detection of Mesiodenses in Children

AIC 19th International Congress and Conseuro, Bologno, İtalya, 11 May 2017 - 13 January 2018, ss.33

İki farklı apeksifikasyon yönteminin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesi

23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Aydın, Türkiye, 24 - 28 September 2016, ss.57

Türk Toplumunda Diş Eksikliği Görülme Sıklığı ve Dağılımı

TDA 22.th International Dental Congress(TDB 22. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi), İzmir, Türkiye, 19 August - 21 October 2016, ss.490-491

Goldenhar Syndrome: A Case Report

13th Congress of the European Academy of Paediatric dentistry, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 2 - 05 June 2016, ss.176

Three Years Retrospective Analysis Of Pediatric Dental Patients Under General Anesthesia

54th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry (PDAA2016/JSPD2016), Tokyo, Japonya, 26 - 28 May 2016, ss.304

Kompleks Bir Travma Olgusu Tedavisi, Olgu Bildirisi

22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, ss.146

Dentin Displazisi: Olgu Raporları

22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 November 2015, ss.199

Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları ile Diş Çürüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, ss.86

Travmatik Komplike Kron Kırığı :Olgu Sunumu

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi VII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 November 2014, cilt.44, no.44, ss.44

Çocuk Hastalarda Aşırı Madde Kaybı Görülen Ön Dişlerin Estetik rehabilitasyonu

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi VII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 November 2014, cilt.46, no.46, ss.46

Dentin dysplasia:case reports

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry&21st Congress of Turkish Society of Pediatriz Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, ss.160

Evaluation of relationship between dietary intake and dental caries in children

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, cilt.9, no.9, ss.41

Evaluation of ghrelin hormone in dental tissue disordered patients.

IADR/PER Congress& Exhibition, Dubnovnik, Hırvatistan, 10 - 13 September 2014, ss.35

Hedef Çürüksüz Bir Gelecek İse

20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 - 31 May 2014, ss.56-57

Alveolar bone necrosis related to the use of a devitalizing paste in primary teeth: A case report.

17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, İstanbul, Türkiye, 25 - 30 May 2014, ss.39

Amelogenesis imperfektalı hastada apikal lezyonlu dişlerin tedavisi.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 November 2013, ss.94

Çocuklarda diş travmaları

International Scientific Congress and Exhibition, İzmir, Türkiye, 8 - 10 November 2013, ss.21

. Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu.

20.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 10 November 2013, cilt.0, no.0, ss.10-11

Ergenlik Dönemindeki Bir Grup Bireyin Ağız Diş Sağlığı Bulguları ve Ağız Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi.

20.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 10 November 2013, cilt.0, no.0, ss.11-12

A Regional Perspective On Medical Geology And The Fluorosis Problem in Turkey.

FDI 2013 Istanbul Annual World Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 August 2013, cilt.1, no.195, ss.5

Clinical Comparison Between Fiber Reinforced Composite-Loop And Band-Loop Space Maintainers.

FDI 2013 Istanbul Annual World Congress, İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 August 2013, cilt.0, no.0, ss.336

Prevelance Of Dental Anomalies in Turkish Population.

FDI 2013 Istanbul Annual World Congress, İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 August 2013, cilt.0, no.0, ss.154

Prevalence of dental anomalies in turkish population.

FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi, Türkiye, 1 - 04 August 2013, cilt.1, no.1, ss.1

Regional odontodysplasia: report of two cases

24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Seul, Güney Kore, 12 - 15 June 2013, ss.188

Sporcularda Dental Travma Yönetimi ve Ağız Koruyucular Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi,, Antalya, Türkiye, 4 - 07 October 2012, ss.23

Süt Diş Dizisinde Travma Sonucu Sürekli Dişlerde Görülen Gelişimsel Bozukluklar: 2 Olgu Raporu

19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, Antalya, Türkiye, 4 - 07 October 2012, cilt.1, no.1, ss.99

Multidisciplinary treatment of a subgingivally fractured incisor: a case report.

17th World Congress on Dental Traumatology, Brezilya, 1 - 04 September 2012, ss.113

Çocuk Dişhekimliğinde Koruyucu Uygulamalar

TDB 19. Uluslararası dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 May - 02 June 2012, ss.289-290

Pedodontide proflaksi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar.

TDA 18th International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2011, ss.262

Apexogenesis of traumatized permanent incisors with mineral trioxide aggregate(MTA).

7th European academy of paediatric dentistry interim seminar and workshop., İstanbul, Türkiye, 1 - 03 April 2011, ss.39

Use of mineral triokside aggregate (MTA) in horizontally rooth fractore: a case report.

7th European academy of paediatric dentistry interim seminar and workshop., İstanbul, Türkiye, 1 - 03 April 2011, ss.37

Zorlu S, Koyuncuoğlu G, Öner Özdaş D, Aren G. The Ectrodactyly-Ectodermal Dysplasia-Clefting Syndrome: A Case Report

7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 April 2011, ss.39

Beckwith-Wiedemann Sendromu: Olgu sunumu

18.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 April 2011, ss.29

Clinical and Histological Analyses of Families Affected by Amelogenesis Imperfecta

44th Meeting of the IADR- Continental European Division with Scandinavian Division and Israeli Division, Munich, Almanya, 9 - 12 September 2009, ss.350

Yamaç Yılmaz E, Oner Ozdaş D, Aren G, Aytepe Z. Oral health and molar-incisor-hypomineralisations (MIH) in Turkish children.

International Association of Paediatric Dentistry, Münih, Almanya, 17 - 20 June 2009, cilt.19, no.1, ss.120

Salivary antioxidant status of healthy and type diabetic children

22nd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Almanya, 1 - 04 June 2009, cilt.Suppl 1, ss.124

Tip-1 amelogenesis imperfectalı hastada oral lenfanjiom.

Oral Cerahi Derneğinin VIII. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 - 29 May 2008, ss.26

Yaşları 5-13 arasında değişen çocukların ortodontik tedavi ihtiyacı ile farkındalık ve algılama durumları.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü 15. Bilimsel Toplantısı., İstanbul, Türkiye, 8 - 09 May 2008, ss.1

Dental Treatment of Three Children with Kostmann Syndrome

9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Hırvatistan, ss.102

Yatay kök kırığı olgularında mineral trioksit agregat kullanımı.

Türk Pedodonti Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 October 2007, ss.267

Orofasiyaldijital sendromu tip IV : Bir olgu sunumu

15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 October 2007, ss.11

Mandibuloakral displazi:olgu sunumu

Türk Pedodonti Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 October 2007, ss.269

Yatay kök kırığı olgularında MTA kullanımı

15. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 17 - 21 October 2007, ss.273

Oral Fasiyal Dijital Sendrom Tip IV. Bir Olgu Sunumu

15.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.267

Triple-A syndrome:a case report.

12th Congress of the Bass, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 April 2007, ss.145

Repair of internal resorption with mineral trioxide aggregate (MTA):3 case reports.

12th Congress of the Bass, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 April 2007, ss.94

Çocuklarda acil müdahale ve endodontik tedavi.

Bursa Dişhekimleri Odası 16. Uludağ Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 15 - 17 December 2006, ss.1

Çocuk hastalarda dişhekimi korkusunu azaltmaya yönelik farklı yaklaşımlar.

IV. Türk Dişhekimliği Degisi Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 September 2005, ss.4

Turner Sendromu: Bir olgu nedeniyle

TDA 12th International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 June 2005, ss.43

Silver -Russell Sendromu:Bir olgu nedeniyle.

Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2005, ss.51

Pinar Erdem A., Sepet E., Aren G., Bölükbaşi N., Ulukapi H., Turan N., "Clinical Performance Of Sealants With And Without A Bonding Agent",

83rd General Session & Exhibition of the IADR, 34th Annual Meeting of the AADR, 29th Annual Meeting of the CADR, ABD, Ny, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 March 2005, ss.120

Clinical performance of sealants with and without a bonding agent

83rd General Session & Exhibition of the IADR, 34th Annual Meeting of the AADR, 29th Annual Meeting of the CADR, Baltimor, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 March 2005, ss.1

Clinical Performance of Sealants With and Without a Bonding Agent

83rd General Session & Exhibition of the IADR, 34th Annual Meeting of the AADR, 29th Annual Meeting of the CADR, Amerika Birleşik Devletleri

SUPERNUMERARY TEETH

IADR 2004, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 August 2004, ss.90

Sepet E., "Ak G, Kürklü E, Sepet E, Aren G,Tuna Eb, Kumbul Yüceyaltırık G. Supernumerary Teeth. ", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.35, pp.90-90, 2004

Joint Meeting of the Continental European Division (CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 August 2004, ss.90

Novel ENAM mutation responsible for autosomal recessive amelogenesis imperfecta and localized enamel defects.

Annual Meeting of the American-Society-of-Human-Genetics, Los-Angeles, Şili, 4 - 08 Kasım 2003, cilt.73, ss.558

Novel ENAM mutation responsible for autosomal recessive amelogenesis imperfecta and localized enamel defects.

Annual Meeting of the American-Society-of-Human-Genetics, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 November 2003, cilt.73, no.5, ss.558

Ak G., Sepet E., Aren G., Pinar Erdem A., "Reasons For Early Loss Of Primary Molars

", 81st General Session & Exhibition of the IADR, ISVEÇ, 25-28 HAZİRAN 2003, Göteborg, İsveç, 25 - 28 June 2003, ss.117

Cephalometric Features of Subjects with Amelogenesis Imperfecta

IADR General Session-2003, Goteborg, İsveç, 25 - 27 June 2003, ss.2329

Cephalometric features of subjects with amelogenesis imperfecta.

83th IADR General Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 June 2003, cilt.82, ss.302

Reasons for Early Loss of Primary Molars

81st General Session & Exhibition of the IADR, İsveç, ss.269

Tip I diyabetli çocuklarda metabolik kontrolün periodontal sağlık ve tükürük yapısı üzerine etkisi.

Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 May 2003, ss.53

Farklı çürük risk gruplarında yeni çürük gelişiminin incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 May 2003, ss.13

AMELOGENEZİS İMPERFEKTA POPÜLASYONUNDA SİSTEMİK VE AĞIZ İÇİ BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ 13. BİLİMSEL KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2003, ss.10-11

DENS IN DENTE-CASE REPORT

7.CONGRESS OF THE BASS, İzmir, Türkiye, 28 - 30 March 2002, ss.24

Amelogenesis Imperfecta: A Scanning Electron Microscopic And Histopathologic

37th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association of Dental Research, Roma, İtalya, 6 - 08 September 2001, ss.1

Invitro Effects Of Fm3a Cell-Line

37th Annual Meeting 0f the Continental European Division Of The IADR, Roma, İtalya, 5 - 08 September 2001, cilt.37, ss.106

Asitlendirilmiş ve nötral florid jel ve köpüklerinin yapay çürük üzerindeki etkisinin in vitro incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 31 May 2001, ss.13

Çocukların periodontal indeks, çürük sıklığı ile bilgi düzeyleri ve yaklaşımları arasındaki ilişki.

Türk Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 31 May 2001, ss.13

Çocuklardaki ağız-diş sağlığı eğitiminin periodontal indeks değerleri üzerine etkisi.

Türk Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 31 May 2001, ss.6

İlaçları şeker içeriklernin bakteri plağı pH'sı üzerine etkisi.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü 8. Bilimsel Toplantısı., İstanbul, Türkiye, 05 October 2000, ss.10-11

Fanconi's aplastic anemia: oral and systemiz findings.

4th joint meeting continental and Scandinavian divisions of international association for dental research, Varşova, Polonya, 24 - 27 August 2000, ss.174

Dental anomalies and malocclusions in 6-12 years-old children.

5th Congress International Association of Paediatric Dentistry, Bergen, Norveç, 7 - 11 June 2000, ss.43

Moebius Syndrome :A case report

5thCongress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Bergen, Norveç, 7 - 11 June 2000, ss.61

Oral healt knowledge and attitudes of primary scholl children in İstanbul- Turkey

5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry., Bergen, Norveç, 7 - 11 June 2000, ss.35

Aren G, Sepet E, Özdemir D, Dinççağ N, Soydinç M, Güvener B, İşsever H. Clinical, salivary status and metabolic control of IDDM children

35 th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Montpellier, Fransa, 23 - 25 September 1999, ss.435

Restorative Dentistry In Primary Dentition

, TDA 6th International Dental Congress,, İstanbul, Türkiye, 21 - 26 June 1999, ss.160

Çocuklarda görülen dermatolojik hastalıkların ağız içi belirtileri.

TDA 2nd International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 26 June 1999, cilt.7, ss.228

Çocuk dişlerinde estetik uygulamalar.

TDA 6th International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 26 June 1999, cilt.23, ss.161

İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.15

Fankoni aplastik anemili hastaların ağız içi ve sistemik bulgularının incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.19

Büyüme hormonu eksikliği ile amelogenesis imperfekta ve dens-in dente'nin birlikte görüldüğü bir olgu.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.17

Uyarımlı ve uyarımsız tükürük örneklerinde laktoperoksidaz aktivitesinin değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.14

İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız diş sağlığı bulgularının değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.13-3

İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.15

REGIONAL ODONTODISPLASIA REPORT OF CASE

4.CONGRESS OF BASS, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 March 1999, ss.330

Kalp hastası çocukların ağızlarında Actinobacillus actynemycetemcomitans,porphyromonas ve pigmentli prevotella cinsi bakterilerin varlığı.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü V. Bilimsel Toplantısı., İstanbul, Türkiye, 08 October 1997, ss.10-11

Bir olgu nedeniyle dentinogenesis imperfekta tip I'in klinik, radyografik ve histopatolojik olarak incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 09 September 1995, ss.9

Süt dişi dizisinde Actinobacillus actinomycetemcomitans'ın varlığı.

Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 09 September 1995, ss.11

Amelogenesis imperfecta:clinical-histological diagnosis and treatment.

15th Congress International Association of Paediatric Dentistry, Göteborg, İsveç, 8 - 11 June 1995, ss.66

Çocuklarda Görülen Dermatolojik Hastalıkların Ağız Içi Belirtileri.

TDA 2nd International Dental Congress,, İstanbul, Türkiye, 20 - 26 June 1994, ss.228

Mine örtücü yüzeyleri üzerinde "air polishing"in etkisinin scanning elektron mikroskobunda incelenmesi.

TDA 2nd International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 26 June 1994, ss.60

Aren G, Sepet E, Aykut A. Mine Örtücü Yüzeyleri Üzerinde "Air Polishing"In Etkisinin Scanning Elektron Mikroskobunda Incelenmesi

TDA 2nd International Dental Congress, İSTANBUL,, İstanbul, Türkiye, 20 - 26 June 1994, ss.60

Kök dentin displazisi olguları.

Türk Pedodonti Derneği 2.Bilimsel Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 30 April - 04 May 1994, ss.7

Fissür örtücü uygulamalarının çürüksüz ağızlardaki mutans streptokokları ve laktobasil oranlarına etkisi.

Türk Pedodonti Derneği 8. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 August - 04 September 1993, ss.6

4 olgu nedeniyle odontodisplazinin histolojik ve radyografik araştırılması.

Türk Pedodonti Derneği 8. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 August - 04 September 1993, ss.7

Tip I Diabetes mellituslu çocuklarda tükürük mutans streptokokları ve laktobasil oranları .

Türk Pedodonti Derneği 8. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 August - 04 September 1993, ss.8

Süt azılarında fissür örtücü kalıcılığının 6 ve 12 aylık sürelerde değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 8. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 August - 04 September 1993, ss.8

İstanbul bölgesi dişhekimlerinin fissur ortucu kullanimindaki goruslerinin degerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 1.İzmir Pedodonti Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 1992, ss.32

Ektodermal polidisplazi olgularında protetik tedavinin önemi.

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 25 May 1991, ss.8

Talon Tüberkülünün Görüldüğü Bir Hiperdonti Olgusu

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 25 May 1991, ss.9

Amelogenesisi imperfekta olguları.

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 25 May 1991, ss.8

Talon tüberkülünün görüldüğü bir hiperdonti olgusu.

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 25 May 1991, ss.9

An Implantological Approach to the Hereditary Hypodontia Cases

International Academy of Periodontology Meeting, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 September 1990, cilt.2, ss.509-512

Büyüme hormonu eksikliği gösteren çocuklarda ağız diş yapılarının etkilenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 26 May 1990, ss.5

İlkokul çağı çouklarda ağız-diş sağlığı bilgilerinin değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 26 May 1990, ss.5

Reye Sendromu ve dişhekimliğinde analjezik seçimi.

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 26 May 1990, ss.6

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları

Çocuklarda Dental Radyografi Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar, Prof.Dr. İlknur Özcan, Editör, İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.455-466, 2017

Çocuk dişhekimliğinde klinik yaklaşım

Medya Yayın Grubu, İstanbul, 2012

Sistemik hastalıklarla Oral Diagnoz.

Riskli hastalıklar ve dişhekimliği:Çocuklarda görülen oral kavite neoplazmaları., Dr.İlknur Özcan, Editör, Nobel Yayınları, İstanbul, ss.429-439, 2007

Diğer Yayınlar