Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anterior cruciate ligament clinical results of revision surgery

29.TOTBİD ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, vol.54, pp.30

Akut lenfoblastik lösemili bir çocuk hastada talus avasküler nekrozu: Vaka sunumu

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 October 2018, pp.146-147

Bilateral Subtrokanterik Femur Kırığı; Nadir Bir Travma

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, pp.194-195

Pediatrik Erkek Sporcularda Femoasetabuler Sıkışma FAS Prevelansı Antreman Sıklığı ve Yaşın Etiolojideki Yeri

13. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Pediatrik Erkek Sporcularda Femoroasetabuler Sıkışma (FAS) prevelansı, antreman sıklığı ve yaşın etiyolojideki yeri

13. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016, pp.46

Distal Femoral Osteotomi Sonrası Gelişen Anevrizmal Kemik Kisti Ve Tedavisi

26. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, pp.205 Creative Commons License

Distal femur osteotomisi sonrası gelişen anevrizmal kemik kisti: bir olgu sunumu

TOTDER 6. Ortopedi Ve Travmatoloji İstanbul Buluşması , İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.151 Creative Commons License

Kalça Kırığı Sonrası Cerrahi tedavi türünün mobiliteye ve yaşam kalitesine etkisi.

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, pp.1-2

Medial Kompartman Artrozu Sonrası Uygulanan Yüksek Tibia Ostetominin Uzun Dönem Sonuçları.

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October 2015 - 01 November 2017, pp.1-2

ADELOSAN HASTALARDA KALÇA PROBLEMİNİN TEDAVİSİNDE WAGNER OSTEOTOMİSİNİN SONUÇLARI

25.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, pp.1

AYNI EKSTREMİTEDE EŞ ZAMANLI OLEKRANON VE DİSTAL RADİUS KIRIĞI: OLGU SUNUMU

5.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, pp.1

KRONİK PİLONİDAL SİNUS HASTALIĞI SONRASI NADİR BİR KOMPLİKASYON: SAKRAL OSTEOMYELİT OLGU SUNUMU

5.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, pp.1

Anterior inferior iliac spine avulsion fracture operative treatment: a14-year follow-up case report

12th International Turkish Society of Sports Traumatology and Arthroscopy Congress, İzmir, Turkey, 23 - 24 November 2014, pp.1-2

Okronotik Artropati

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, pp.197 Creative Commons License

Kırığa Eğilimin Arttığı yeni bir sendrom mu? Wolf Hirschhorn sendromu olgusu

24. Ululsal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, pp.218

OLEKRANON KIRIKLARINDA UYGULANAN ANATOMİK KİLİTLİ PLAK VE GERGİ BANDI TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

23.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.245

DİZ EKLEMİNDE OSTEOKONDRAL OTOLOG GREFT TRANSPLANTASYONU UYGULAMALARI :ORTA DÖNEM SONUÇLAR

22.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011, pp.1

Damage control orthopaedics in pelvic injuries

10th European Congress of trauma and emergency surgery., Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.46

Traumatic knee dislocation

10th European Congress of trauma and emergency surgery, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, vol.247

Ardayak artroskopi portallerinin ayak bileĞi pozisyonuna göre anatomik yapılarla ilişkisi kadavra çalışması

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011, vol.45, pp.51

Books & Book Chapters

ADA2 Eksikliği Tanılı Hasta ve Yönetimi

in: Olgularla Kemik İliği Yetmezlikleri, ŞULE ÜNAL CANGÜL,DİDEM ATAY,TURAN BAYHAN,YUSUF ZİYA ARAL, Editor, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, pp.34-36, 2023

Üç Nadir Durumun Birlikteliği: Faktör VII Eksikliği, Ailevi Akdeniz Ateşi ve İliopsoas Kanaması

in: OLGULARLA KANAYAN ÇOCUK, AYŞEGÜL ÜNÜVAR, CANAN ALBAYRAK, DİLEK GÜRLEK GÖKÇEBAY, ELİF GÜLER KAZANCI, KAHRAMAN ÖNCEL, Editor, GALENOS, İstanbul, pp.133-135, 2023

Osgood Schlatter Hastalığı

in: Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar Ve Rehabilitasyon Yaklaşımları, Prof.Dr. Mehmet Aşık,Prof.Dr. Defne Kaya,Doç.Dr. Gökhan Polat,Prof.Dr. İrem Düzgün, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.486-488, 2021

Femoroasetabuler Sıkışma ve Cerrahileri

in: Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar Ve Rehabilitasyon Yaklaşımları, Prof. Dr. Mehmet Aşık,Prof. Dr. Defne Kaya,Doç. Dr. Gökhan Polat,Prof. Dr. İrem Düzgün, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.250-252, 2021

Kronik Lateral Ayak bileği instabilitesinde primer onarım

in: Ayak Bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları, S.Müezzinoğlu,M.Ürgüden,R.Akmeşe,S.Karaoğlu, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.199-206, 2019

KASIK AĞRISI İLE BAŞVURAN HEMOFİLİ A’LI OLGUDA NADİR BİR KANAMA YERİ: İLEOPSOAS HEMATOMU

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Tülin Tiraje Celkan,Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.112-114, 2019

KANAMA BÖLÜMÜ:KASIK AĞRISI İLE BAŞVURAN HEMOFİLİ A’xxLI OLGUDA NADİR BİR KANAMA YERİ: İLEOPSOAS HEMATOMU

in: ÇOCUK HEMATOLOJİ- ONKOLOJİDE OLGULAR, TÜLİN TİRAJE CELKAN,MERYEM ALBAYRAK, Editor, GALENOS, İstanbul, pp.112-114, 2019

Femoroasetabule Sıkışma

in: Olgularla Ortopedik Rehabilitasyon, Çelik D., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.155-159, 2019

Medial Açık Kama Osteotomisi, tek planda Puddu plağı ile

in: Diz Çevresi Osteotomileri, Esenkaya İ,Özenci M, Kocabey Y, Bombacı H, Köse Ö. , Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.70-80, 2018

Total Diz Artroplastisinde Periprostatik Kırıklara Yaklaşım

in: Primer Diz Artroplastisi, Tandoğan R, Aşık M, Tuncay İ, Aktekin CN., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.100-110, 2018

Sporcularda Kalça Bölgesi Yaralanmaları

in: Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu, ünal M., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.179-190, 2018

ANATOMİC AND MECHANİCAL PLANNİNG AND FİNDİNG THE CORA

in: BASİC TECHNİQUES FOR EXTREMİTY RECONSTRUCTİON, MEHMET ÇAKMAK,CENGİZ ŞEN,HALİL İBRAHİM BALCI,LEVENT ERALP,MELİH CİVAN, Editor, SPRİNGER, Chur, pp.295-307, 2018

Ortopedik sınıflamalar

İstanbul Tıp Kitap Yayınevi, İstanbul, 2017

Ortopedik Spor Cerrahisinde Sınıflandırmalar

in: Ortopedi ve Travmatolojide Sınıflandırmalar, Mehmet Erdil,Gökhan Polat, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.44-47, 2017

SPOR CERRAHİSİ

in: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ, AHMET MURAT BÜLBÜL,MEHMET ERDİL, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.127-148, 2017

Distal Dizilim Düzeltici Cerrahi Girisimleri

in: PATELLOFEMORAL HASTALIKLAR, İlhan Özkan,Semih Aydoğdu,Hüseyin Yercan,İrfan Esenkaya,Merter Özenci, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.141-153, 2016

Diz Artroskopisi: Kıkırdak Sorunlarına Yaklaşım Tanı ve Tedavi Endikasyonları

in: Artroskopik Cerrahi Güncel Bilgiler ve Teknikler, Mahmut Nedim Doral,Mehmet Aşık,Devrim Akseki,Sefa Müezzinoğlu,Hakan Özsoy,Gökhan Polat,Murat Demire,Gürhan Dönmez, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.65-73, 2016

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA EVDE BAKIM

in: EVDE BAKIM, ŞEVKİNAZ KONAK, Editor, KONGRE KİTABEVİ, Antalya, pp.149-161, 2016

Artroskopik Menisküs Tamiri

in: ARTROSKOPİK CERRAHİ, MAHMUT NEDİM DORAL,MEHMET AŞIK,HAKAN ÖZSOY,DEVRİM AKSEKİ,SEFA MÜEZZİNOĞLU, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.35-43, 2016

Talus Osteokondral Lezyonlarına Yaklaşım

in: ARTROSKOPİK CERRAHİ, MAHMUT NEDİM DORAL,MEHMET AŞIK,SEFA MÜEZZİNOĞLU,DEVRİM AKSEKİ,HAKAN ÖZSOY, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.403-409, 2016

Arka Çapraz Bağ Yaralanmaları Tanı, Değerlendirme ve Tedavi

in: ARTROSKOPİK CERRAHİ, MEHMET AŞIK,MAHMUT NEDİM DORAL,DEVRİM AKSEKİ,HAKAN ÖZSOY,SEFA MÜEZZİNOĞLU, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.105-113, 2016

Ön Çapraz Bağ Yırtıkları Cerrahi Tedavi Endikasyonları ve Hasta Seçimi

in: DİZ EKLEMİ BAĞ VE TENDON SORUNLARI, MUSTAFA KARAHAN,ÖMER TAŞER,EMİN BAL,EMİN TAŞKIRAN,MAHİR MAHİROĞULLARI, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.83-86, 2016

Patellofemoral Anatomi ve Biyomekanik

in: Patellofemoral Hastalıklar, Ilhan Özkan,Semih Aydogdu,Hüseyin Yercan,Irfan Esenkaya,Merter Özenci, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1-9, 2016

DİĞER KALÇA ARTROSKOPİSİ ENDİKASYONLARI

in: KALÇA ARTROSKOPİSİ, MEHMET AŞIK,İBRAHİM TUNCAY,ASIM KAYAALP,TAHSİN BEYZADEOĞLU, Editor, BAYT, Ankara, pp.195-200, 2016

FEMORAL TARAF FEMORO-ASETABULAR SIKIŞMA (FAS) PATOLOJİLERİNDE ARTROSKOPİK TEDAVİ

in: KALÇA ARTROSKOPİSİ, MEHMET AŞIK,TAHSİN BEYZADEOĞLU,ASIM KAYAALP,REHA TANDOĞAN, Editor, BAYT, Ankara, pp.233-238, 2016

Transtibial Teknik Kullanılarak Hamstring Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu

in: DİZ EKLEMİ BAĞ VE TENDON SORUNLARI, ÖMER TAŞER,MAHİR MAHİROĞULLARI,EMİN TAŞKIRAN,MUSTAFA KARAHAN,EMİN BAL, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.107-112, 2016

KALÇA ARTROSKOPİSİ PORTALLERİ VE ARTROSKOPİK ANATOMİ

in: KALÇA ARTROSKOPİSİ, MEHMET AŞIK,ASIM KAYAALP,TAHSİN BEYZADEOĞLU,İBRAHİM TUNCAY, Editor, BAYT, Ankara, pp.9-13, 2016

Ekstansör Mekanizma (Patellar Tendon ve Kuadriseps Tendon) Rüptürleri

in: PATELLOFEMORAL HASTALIKLAR, İLHAN ÖZKAN,SEMİH AYDOĞDU,HÜSEYİN YERCAN,İRFAN ESENKAYA,MERTER ÖZENCİ, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.219-226, 2016

Arka Çapraz Bağ Rüptürü Konservatif Tedavi

in: DİZ EKLEMİ BAĞ VE TENDON SORUNLARI, ÖMER TAŞER,MAHİR MAHİROĞULLARI,EMİN BAL,MUSTAFA KARAHAN,EMİN TAŞKIRAN, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.211-214, 2016

DEJENERATİF KALÇA ARTRİTİNDE ARTROSKOPİK TEDAVİ

in: KALÇA ARTROSKOPİSİ, MEHMET AŞIK,ASIM KAYAALP,TAHSİN BEYZADEOĞLU,İBRAHİM TUNCAY, Editor, BAYT, Ankara, pp.155-157, 2016

AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİNDE KOMPLİKASYONLAR

in: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE KOMPLİKASYONLAR, ÖNDER KALENDERER,MELİH GÜVEN, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.591-594, 2016

Patellofemoral Anatomi ve Biyomekanik

in: PATELLOFEMORAL HASTALIKLAR, İLHAN ÖZKAN,SEMİH AYDOĞDU,HÜSEYİN YERCAN,İRFAN ESENKAYA,MEHTER ÖZENCİ, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.1-8, 2016

Diz Çıkığında Akut Tedavi Algoritması

in: DİZ EKLEMİ BAĞ VE TENDON SORUNLARI, MUSTAFA KARAHAN,ÖMER TAER,EMİN TAŞKIRAN,EMİN BAL, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.269-274, 2016

Ekstansör Mekanizma (Patellar Tendon ve Kuadriseps Tendon) Rüptürleri

in: Patellofemoral Hastalıklar, Ilhan Özkan,Semih Aydogdu,Hüseyin Yercan,Irfan Esenkaya,Merter Özenci, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.219-226, 2016

Oral Tedavi Yaklaşımları

in: Kıkırdak, Bozkurt M, Tandoğan R,Elmalı N, Aktekin CN, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.100-105, 2016

Distal dizilim Düzeltici Cerrahi Girişimler

in: Patellofemoral Hastalıklar, Özkan İ, Aydoğdu S, Yercan H, Esenkaya İ, Özenci M. , Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.24-46, 2016

Diz Artroskopisi: Kıkırdak Sorunlarına Yaklaşım Tanı ve Tedavi Endikasyonları

in: Artroskopik Cerrahi; GÜncel Bilgiler ve Teknikler, Doral MN, Aşık M, Akseki D, Müezzinoğlu S, Özsoy H, Polat G, Demirel M, Dönmez G., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.120-137, 2016

Kas iskelet sistemi hastalıklarında evde bakım

in: Sosyal, Ruhsal ve Medikal Yönleriyle Evde Bakım, Konak Ş., Editor, Kongre Kitapevi, Isparta, pp.30-39, 2016

Kalça Artroskopisi Komplikasyonlar

in: Artroskopik Cerrahi Güncel Bilgiler ve Teknikler, Mahmur Nedim Doral,Mehmet Aşık,Devrim Akseki,Sefa Müezzinoğlu,Hakan Özsoy,Gökhan Polat,Murat Demirel,Gürhan Dönmez, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.387-394, 2016

Komplikasyonlar; Cerrahi Sırasında

in: Artroskopik Cerrahi Güncel Bilgiler ve Teknikler, Mahmut Nedim Doral,Mehmet Aşık,Devrim Akseki,Sefa Müezzinoğlu,Hakan Özsoy,Gökhan Polat,Murat Demirel,Gürhan Dönmez, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.513-517, 2016

Diz Artroskopisi: Kıkırdak Sorunlarına Yaklaşım Tanı ve Tedavi Endikasyonları

in: Artroskopik Cerrahi Güncel Bilgiler ve Teknikler, Mahmut Nedim Doral,Mehmet Aşık,Devrim Akseki,Sefa Müezzinoğlu,Hakan Özsoy,Gökhan Polat,Murat Demirel,Gürhan Dönmez, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.531, 2016

Ayak Bileği Artroskopisi Komplikasyonları

in: Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar, Kalenderer Ö, Güven M., Editor, Eflal Matbaacılık, Ankara, pp.70-90, 2016

Menisküs Tamiri : Tümü Içeride Teknik

in: MENISKÜS, Halit Pınar,Uğur Haklar,Hasan Tatari,Yavuz Kocabey,Mehmet Erdil, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.87-93, 2016

Otolog Osteokondral Greft Transferi

in: KIKIRDAK, MURAT BOZKURT,NURZAT ELMALI,CEM NURİ AKTEKİN,REHA TANDOĞAN, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.273-279, 2016

MENİSEKTOMİ

in: MENİSKÜS, HALİT PINAR,UĞUR HAKLAR,YAVUZ KOCABEY,HASAN TATRİ,MEHMET ERDİL,MEHMET AŞIK, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.57-62, 2016

Diz Eklemi Hastalıkları

in: Ortopedi ve Travmatoloji, Çakmak M, Öztürk İ, Şen C., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.50-63, 2016

SİNOVİYAL PATOLOJİLER VE KALÇA EKLEMİNDEKİ SELİM TÜMORAL KİTLELERE YAKLAŞIM

in: KALÇA ARTROSKOPİSİ, MEHMET AŞIK,İBRAHİM,TUNCAY,ASIM KAYAALP,TAHSİN BEYZADEOĞLU, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, İstanbul, pp.137-143, 2016

Komplikasyonlar: Cerrahi Sırasında

in: ARTROSKOPİK CERRAHİ, MEHMET AŞIK,MAHMUT NEDİM DORAL,SEFA MÜEZZİNOĞLU,DEVRİM AKSEKİ,HAKAN ÖZSOY, Editor, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, İstanbul, pp.513-515, 2016

Tarascon Ortopedi Cep Kitabı

Nobel Tıp Kitapevleri, Nobel Matbacılık, İstanbul, 2015

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları

in: Hastalıklar Bilgisi, Polat Mümin, Gülay Mehmet Şükrü, Editor, Dünya Tıp Kütapevi, Isparta, pp.130-136, 2015

Metrics

Publication

165

Citation (WoS)

320

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

384

H-Index (Scopus)

11

Project

4

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals