Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Desperate men of New Turkish Cinema

  Katılımcı

  London, İngiltere

 • 2018 Bellekte Göç İmgeleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Vesikalı Yarim Üzerine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Sinemada Elli Yıl: Seçil Büker Paneli

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Belleklerdeki Sinema

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Melodramatik İmgelem

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 İzleyicilerde Sinema Anlatıları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Nuri Bilge Ceylan Sineması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Kadınlar Kadın Programlarını Nasıl İzliyor?: Bir Alımlama Çalışması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Nuri Bilge Ceylan Sineması

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2010 Suç, Vicdan ve Sıkıntı: Nuri Bilge Ceylan Sineması

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Sinemada Taşra

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2009 Medya Kirliliği ve Topluma Etkileri

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2008 Kendine Ait Bir Oda

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Öğrencilik Halleri

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 Türk Melodram Sinemasında Kadının Sunumu

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 Gelenekselden Sanala Oyun Kültürü

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2006 Gündelik Yaşam ve Toplumsal Hareketler

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2006 Nuri Bilge Ceylan Sineması ve Uzak Filmi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Nuri Bilge Ceylan Sineması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Sözlü Tarih

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2003 Matrix Filminin Propp ve Greimas Örnekçeleri Açısından Çözümlenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 Toplum Eğitiminde Drama

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2018 Kitle İletişimi Ödülü, sinecinecine: sinema araştırmaları dergisi

  29. Ankara Uluslararası Film Festivali

 • Mart 2007 En İyi Sinema Kitabı

  Anadolu Üniversitesi Sinema Kültürüne Katkı

Burslar

 • 2019 - Devam Ediyor The reception of Turkish Art Fims in a Global Context: Cinema Experience of Turkish immigrants living in London

  TÜBİTAK