Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Drama in Education as one of the Opportunities  of Cross-Cultural Pedagogy

Drama Research: International Journal of Drama in Education, no.1, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Öğrenci Filmleri Üzerine Bir İnceleme: Öyküler, Tarzlar ve Ödevler

Doğu Batı, cilt.4, ss.9-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oğuz Hoca İçin

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.126-127, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Journey to Soul of Provinces: Semih Kaplanoğlu’s Film The Egg

GLOBAL MEDİA JOURNAL, cilt.3, ss.19-39, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Türkiye Belgesel Sinemasına Bir Bakış

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.119-124, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Child Play And Toy In Two Generations: Upon A Childhood History

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.1-13, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1990’lar Türk Sineması: Evini Arayan Bir Sinema

Üç Nokta Edebiyat Dergisi, ss.22-25, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kadına Melodram Yakışır

Forum Edebiyat, ss.37-40, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Metinlerarası Bir Yolculuk: Cennetten Uzakta

Selçuk İletişim, cilt.4, ss.42-57, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modernist Bir ‘Sanat’ Filmleri Yönetmeni: Ingmar Bergman

Toplumbilim, cilt.18, ss.103-112, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Programlarına Bir Bakış: Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz’de Tür, Anlatı ve Format

İletişim Araştırmaları, cilt.3, ss.41-73, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anlatı ‘Biz’i Nasıl Kurar?: Ararat’ta Anlatı, Anımsama ve Kimlik

Kültür ve İletişim, cilt.8, ss.91-126, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Varoluş Sorunsalı: Persona

Kültür ve İletişim, cilt.7, ss.71-100, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türden Türselliğe: Kuramlar Çerçevesinde Tür Sinemasına Bir Bakış

Kilad, cilt.4, ss.9-38, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sinemanın Medeniyet Halleri: Türk Sinemasında Kimlik, Medeniyet ve Modernleşme Temsilleri

Düşünen Siyaset, cilt.17, ss.227-234, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matrix Filminin Propp ve Greimas Örnekçelerine Göre Çözümlenmesi

Kilad Kocaeli İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.65-85, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Her Şey Bir Demet Menekşe İçindi

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, cilt.Yaz, ss.261-269, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

8. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri Ardından

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.253-255, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6. Drama Seminerleri ve Dönem Sonu Oyunları Festivali

Eğitimde ve Tiyatroda Yaratıcı Drama, ss.27-28, 1999 (Hakemsiz Dergi)

3. Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin Ardından

Eğitimde ve Tiyatroda Yaratıcı Drama, ss.26, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Ankara Tiyatro Festivali’nde Yaratıcı Drama Forumu ve Çocuk Tiyatrosu Semineri

Eğitimde ve Tiyatroda Yaratıcı Drama, ss.27, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Zamanlar Sinemaya Giderdik!: Yok Olan Belgeler ve Yaşayan Bellek

1. Uluslararası Ephemera Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 April 2018, ss.53

Sahada Seyirciyle Çalışmak: Etnografik Deneyimler ve Hikâyeler

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 November - 01 December 2017, ss.163

Deneyimden Hikâyeye: Sinemaya Gitmenin Çoğul Anlamı

IV. International Atina Art and Art Education Symposium / IV. Uluslararası Atina Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Atina, Yunanistan, 15 - 18 June 2017, ss.10

Cinemagoing Narrative of Woman Spectators

IARSP Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 May 2017, ss.200

Türkiye Belgesel Sinemasının Sınırları: Tür ve Kimlik

Belgesel Sinema Sempoyumu: Sınırlar, Sınırlılıklar., İstanbul, Türkiye, 04 May 2016 - 06 May 2015, cilt.1, ss.1

Sinemada Kadının Temsili

ICWOR 2015, Sakarya, Türkiye, 12 - 13 December 2015, cilt.1, no.1, ss.1

Sinemada Zorunlu Göç ve Yeni Yaşam Kurma: Ararat

Sinemada Ruhsal Travma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015, cilt.1, ss.1

Sinemaya Gitmek ve Seyir Deneyimi: Bir Sözlü Tarih Çalışması

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XV: Sinema ve Seyirci, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 May 2014, cilt.12, ss.231-252

Eğitimde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak

4. Temel Eğitim Sempozyumu: Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 December 2013, cilt.1, ss.1-8

Görsel Medyada Şiddetin Temsili

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 13 October 2012, cilt.1, ss.1

Sinemada Temsiller ve Gerçeklik

Kamusal Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 October 2012, ss.1

Yaşamboyu Medya Okuryazarlığı: Kavramlar, Deneyimler ve Yaklaşımlar

Medya Okuryazarlığı Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 30 June - 01 July 2012, ss.1-10

Kadınların Televizyon İzleme Pratikleri Ve Kadın Programlarının Alımlanması

1. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 April 2012, cilt.1, no.1, ss.1

Journey to the Soul of the Province”,

ECREA 2010 - 3rd European Communication Conference, Hamburg, Almanya, 12 - 15 October 2010, cilt.1, no.1, ss.1

Citizenship Practices Of Women In Turkey And The Role Of The Media In Civic Education

Citizenship education: Democracy, Culture, Socialization, Media, Aalborg, Danimarka, 15 - 17 September 2010, cilt.1, no.1, ss.1-12

Görsel Medya ve Gençlik: Televizyon, Reklam, İnternet

13. Ulusal Ergen Günleri Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 13 - 15 November 2008, ss.275-295

İletişim Eğitiminin Bir Parçası Olarak Medya Okuryazarlığı

II. Uluslararası Duygusal Zeka Ve İletişim Sempozyumu: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına, İzmir, Türkiye, 9 - 10 October 2008, cilt.1, ss.480-493

Ulusaşırı Türk Sinemasında Kimlik Temsilleri: Fatih Akın ve Yüksel Yavuz Sineması

4. Türkiye Kültür Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 September 2007, ss.1

Child Play and Toy in two Generations: “Upon a Childhood History

Change and Resistance: An Internatinal Conference on Social Transformations and Education, Gdansk, Polonya, 13 - 15 June 2007, cilt.1, no.1, ss.1

There is a letter from Yeşilçam: Gönderilmemiş Mektuplar

”, 4th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2006, cilt.1, ss.308-320

Aşk Mabudesi ve Kadın

2. Ulusal Türk(iye) Kültürleri Kongresi’, Van, Türkiye, 3 - 05 September 2003, ss.1

Doğa-Kültür Karşıtlığı: Kasaba Filmine Yapısalcı Bir Yaklaşım

4. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 July 2002, cilt.4, ss.267-283

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Sinemasına Özgül Bakışlar: Kültür, Tarih, Gelenek

Sinemada Hayalet Bir Tür Ya Da İçtenliğin Melodramatik Temrini, Zuhal Akmeşe, Editör, Doruk Yayınları, Ankara, ss.27-55, 2020

Sinema: Tarih-Kuram, Eleştiri

Film Çalışmalarında Türe Yeni Bir Bakış: Çoğul Okuma Alanı Olarak Türü Yeniden Düşünmek, Büker S., Topçu G., Editör, İthaki, İstanbul, ss.309-320, 2019

Seçil'in Sinema Kitabı

Uçan Süpürge, Ankara, 2018

Perdeyi Aralamak: Filmlerde Anlatı ve Eleştiri

Yüzündeki Sır: Herkesin Bildiği Sır, Ruken Öztürk, Hasan Akbulut, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.179-199, 2018

Belgesel/ Kısa Film/ Video Sanatı

Doruk Yayınları, İstanbul, 2017

Belgesel / Kısa Film/ Video Sanatı

Türkiye'de Öğrenci Filmleri Üzerine Bir İnceleme, Nagihan Çakar Bikiç, Ferhat Özgür, Editör, Doruk Yayınları, İstanbul, ss.141-173, 2017

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 12

Sinemaya Gitmek ve Seyir Deneyimi: Bir Sözlü Tarih Çalışması, Deniz Bayrakdar, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.231-252, 2016

Directory of World Cinema: Turkey

Clouds of May, Eylem Atakav, Editör, Intellect, Bristol, ss.156-157, 2013

Directory of World Cinema: Turkey

Distant, Eylem Atakav, Editör, Intellect, Bristol, ss.158-159, 2013

Directory of World Cinema: Turkey

The Small Town, Eylem Atakav, Editör, Intellect, Bristol, ss.176-178, 2013

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Sinemanın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Erdal Dağdaş, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.134-161, 2012

Sinemada Hayat Var: Oğuz Onaran İçin

Bergman’ın Yaban Çilekleri: Bir Entelektüelin Yaşam Sorgusu, Seçil Büker, Ruken Öztürk, Editör, Deki, Ankara, ss.17-26, 2012

Sinemada Hayat Var: Oğuz Onaran İçin

Kara Tahta: Sınırın Hayaletleri, Seçil Büker, Ruken Öztürk, Editör, Deki, Ankara, ss.265-272, 2012

Türkiye’de Gençlik: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?,

Görsel Medya ve Gençlik: Televizyon, Reklam, İnternet, Mehmet Keskin, Editör, Türkiye Çocuk Ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, ss.275-295, 2012

Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Türler ve Oyuncu

Gelenekselden Dijitale, Mekândan Uzama Oyun Kültürü, Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Işık Barış Fidaner, Editör, Kalkedon, İstanbul, ss.25-81, 2009

Yoksul: Zeki Ökten

Zeki Ökten Sinemasında Melodram Kipi: Melodramın Politik Seyri, Ali Karadoğan, Editör, Dipnot, Ankara, ss.155-196, 2007

Kimlik, Medya ve Temsil

Ulusaşırı Türk Sinemasında Kimlik Arayışları: Fatih Akın ve Yüksel Yavuz Sineması, Emel Baştürk Akca, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.220-245, 2007

Kahkaha ve Hüzün: Sadri Alışık

Gelinlik Kızlar’ın Göstermeci Oyuncusu: Yola Getirilen Kadınlar” , Kurtuluş Özyazıcı, Editör, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.85-98, 2006

Türk Sinemasında Yönetmenler. Biyografya 6.

Koza’dan Uzak’a Bir Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan, Ayşeül Yaraman, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.17-49, 2006

Doğa-Kültür Karşıtlığı: Kasaba Filmine Yapısalcı Bir Yaklaşım

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 4, Deniz Bayrakdar, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.267-283, 2004

Diğer Yayınlar