Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Framing of the Film Motherland in the Context of Film Festivals: Motherland as a Metaphor of Turkey

Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol.7, no.2, pp.217-246, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Drama in Education as one of the Opportunities  of Cross-Cultural Pedagogy

Drama Research: International Journal of Drama in Education, no.8, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Öğrenci Filmleri Üzerine Bir İnceleme: Öyküler, Tarzlar ve Ödevler

Doğu Batı, vol.4, no.75, pp.9-32, 2016 (Other Refereed National Journals)

Oğuz Hoca İçin

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.126-127, 2012 (Other Refereed National Journals)

Journey to Soul of Provinces: Semih Kaplanoğlu’s Film The Egg

GLOBAL MEDİA JOURNAL, vol.3, no.5, pp.19-39, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Türkiye Belgesel Sinemasına Bir Bakış

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.119-124, 2010 (Other Refereed National Journals)

Buyrun Kahvaltıya: Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi

Yeniyazı, no.8, pp.40-43, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Child Play And Toy In Two Generations: Upon A Childhood History

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.1-13, 2009 (National Refreed University Journal)

Kadına Melodram Yakışır

Forum Edebiyat, no.2, pp.37-40, 2008 (National Non-Refereed Journal)

1990’lar Türk Sineması: Evini Arayan Bir Sinema

Üç Nokta Edebiyat Dergisi, pp.22-25, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Metinlerarası Bir Yolculuk: Cennetten Uzakta

Selçuk İletişim, vol.4, pp.42-57, 2005 (National Refreed University Journal)

Modernist Bir ‘Sanat’ Filmleri Yönetmeni: Ingmar Bergman

Toplumbilim, vol.18, pp.103-112, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kadın Programlarına Bir Bakış: Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz’de Tür, Anlatı ve Format

İletişim Araştırmaları, vol.3, pp.41-73, 2005 (National Refreed University Journal)

Anlatı ‘Biz’i Nasıl Kurar?: Ararat’ta Anlatı, Anımsama ve Kimlik

Kültür ve İletişim, vol.8, pp.91-126, 2005 (National Refreed University Journal)

Bir Varoluş Sorunsalı: Persona

Kültür ve İletişim, vol.7, no.1, pp.71-100, 2004 (National Refreed University Journal)

Türden Türselliğe: Kuramlar Çerçevesinde Tür Sinemasına Bir Bakış

Kilad, vol.4, pp.9-38, 2003 (National Refreed University Journal)

Sinemanın Medeniyet Halleri: Türk Sinemasında Kimlik, Medeniyet ve Modernleşme Temsilleri

Düşünen Siyaset, vol.17, pp.227-234, 2003 (Other Refereed National Journals)

Matrix Filminin Propp ve Greimas Örnekçelerine Göre Çözümlenmesi

Kilad Kocaeli İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, vol.2, pp.65-85, 2002 (National Refreed University Journal)

Her Şey Bir Demet Menekşe İçindi

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.Yaz, pp.261-269, 2001 (National Refreed University Journal)

8. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri Ardından

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, pp.253-255, 2001 (National Refreed University Journal)

6. Drama Seminerleri ve Dönem Sonu Oyunları Festivali

Eğitimde ve Tiyatroda Yaratıcı Drama, pp.27-28, 1999 (National Non-Refereed Journal)

3. Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin Ardından

Eğitimde ve Tiyatroda Yaratıcı Drama, pp.26, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Ankara Tiyatro Festivali’nde Yaratıcı Drama Forumu ve Çocuk Tiyatrosu Semineri

Eğitimde ve Tiyatroda Yaratıcı Drama, no.2, pp.27, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Zamanlar Sinemaya Giderdik!: Yok Olan Belgeler ve Yaşayan Bellek

1. Uluslararası Ephemera Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.53

Sahada Seyirciyle Çalışmak: Etnografik Deneyimler ve Hikâyeler

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017, pp.163

Deneyimden Hikâyeye: Sinemaya Gitmenin Çoğul Anlamı

IV. International Atina Art and Art Education Symposium / IV. Uluslararası Atina Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Atina, Greece, 15 - 18 June 2017, pp.10

Cinemagoing Narrative of Woman Spectators

IARSP Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.200

Türkiye Belgesel Sinemasının Sınırları: Tür ve Kimlik

Belgesel Sinema Sempoyumu: Sınırlar, Sınırlılıklar., İstanbul, Turkey, 04 May 2016 - 06 May 2015, vol.1, pp.1

Sinemada Kadının Temsili

ICWOR 2015, Sakarya, Turkey, 12 - 13 December 2015, vol.1, no.1, pp.1

Sinemada Zorunlu Göç ve Yeni Yaşam Kurma: Ararat

Sinemada Ruhsal Travma Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 March 2015, vol.1, pp.1

Sinemaya Gitmek ve Seyir Deneyimi: Bir Sözlü Tarih Çalışması

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XV: Sinema ve Seyirci, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2014, vol.12, pp.231-252

Eğitimde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak

4. Temel Eğitim Sempozyumu: Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2013, vol.1, pp.1-8

Görsel Medyada Şiddetin Temsili

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 13 October 2012, vol.1, pp.1

Sinemada Temsiller ve Gerçeklik

Kamusal Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2012, pp.1

Yaşamboyu Medya Okuryazarlığı: Kavramlar, Deneyimler ve Yaklaşımlar

Medya Okuryazarlığı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 30 June - 01 July 2012, pp.1-10

Kadınların Televizyon İzleme Pratikleri Ve Kadın Programlarının Alımlanması

1. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2012, vol.1, no.1, pp.1

Journey to the Soul of the Province”,

ECREA 2010 - 3rd European Communication Conference, Hamburg, Germany, 12 - 15 October 2010, vol.1, no.1, pp.1

Citizenship Practices Of Women In Turkey And The Role Of The Media In Civic Education

Citizenship education: Democracy, Culture, Socialization, Media, Aalborg, Denmark, 15 - 17 September 2010, vol.1, no.1, pp.1-12

Görsel Medya ve Gençlik: Televizyon, Reklam, İnternet

13. Ulusal Ergen Günleri Sempozyumu, Aydın, Turkey, 13 - 15 November 2008, pp.275-295

İletişim Eğitiminin Bir Parçası Olarak Medya Okuryazarlığı

II. Uluslararası Duygusal Zeka Ve İletişim Sempozyumu: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına, İzmir, Turkey, 9 - 10 October 2008, vol.1, pp.480-493

Ulusaşırı Türk Sinemasında Kimlik Temsilleri: Fatih Akın ve Yüksel Yavuz Sineması

4. Türkiye Kültür Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2007, pp.1

Child Play and Toy in two Generations: “Upon a Childhood History

Change and Resistance: An Internatinal Conference on Social Transformations and Education, Gdansk, Poland, 13 - 15 June 2007, vol.1, no.1, pp.1

There is a letter from Yeşilçam: Gönderilmemiş Mektuplar

”, 4th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 June 2006, vol.1, pp.308-320

Aşk Mabudesi ve Kadın

2. Ulusal Türk(iye) Kültürleri Kongresi’, Van, Turkey, 3 - 05 September 2003, pp.1

Doğa-Kültür Karşıtlığı: Kasaba Filmine Yapısalcı Bir Yaklaşım

4. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 July 2002, vol.4, pp.267-283

Books & Book Chapters

Kültürel ve Toplumsal Bir Pratik Olarak Sinemaya Gitmek Araştırmasından Etnografik Deneyimler ve Hikâyeler

in: Sinema, Seyir ve Seyirci, Aydan Özsoy, Editor, Literatürk, Konya, pp.117-141, 2020

Sinemada Hayalet Bir Tür Ya Da İçtenliğin Melodramatik Temrini

in: Türk Sinemasına Özgül Bakışlar: Kültür, Tarih, Gelenek, Zuhal Akmeşe, Editor, Doruk Yayınları, Ankara, pp.27-55, 2020

Film Çalışmalarında Türe Yeni Bir Bakış: Çoğul Okuma Alanı Olarak Türü Yeniden Düşünmek

in: Sinema: Tarih-Kuram, Eleştiri, Büker S., Topçu G., Editor, İthaki, İstanbul, pp.309-320, 2019

Seçil'in Sinema Kitabı

Uçan Süpürge, Ankara, 2018

Yüzündeki Sır: Herkesin Bildiği Sır

in: Perdeyi Aralamak: Filmlerde Anlatı ve Eleştiri, Ruken Öztürk, Hasan Akbulut, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.179-199, 2018

Belgesel/ Kısa Film/ Video Sanatı

Doruk Yayınları, İstanbul, 2017

Türkiye'de Öğrenci Filmleri Üzerine Bir İnceleme

in: Belgesel / Kısa Film/ Video Sanatı, Nagihan Çakar Bikiç, Ferhat Özgür, Editor, Doruk Yayınları, İstanbul, pp.141-173, 2017

Sinemaya Gitmek ve Seyir Deneyimi: Bir Sözlü Tarih Çalışması

in: Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 12, Deniz Bayrakdar, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.231-252, 2016

Clouds of May

in: Directory of World Cinema: Turkey, Eylem Atakav, Editor, Intellect, Bristol, pp.156-157, 2013

Distant

in: Directory of World Cinema: Turkey, Eylem Atakav, Editor, Intellect, Bristol, pp.158-159, 2013

The Small Town

in: Directory of World Cinema: Turkey, Eylem Atakav, Editor, Intellect, Bristol, pp.176-178, 2013

Sinemanın Ekonomisi ve İşletmeciliği

in: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Erdal Dağdaş, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.134-161, 2012

Bergman’ın Yaban Çilekleri: Bir Entelektüelin Yaşam Sorgusu

in: Sinemada Hayat Var: Oğuz Onaran İçin, Seçil Büker, Ruken Öztürk, Editor, Deki, Ankara, pp.17-26, 2012

Kara Tahta: Sınırın Hayaletleri

in: Sinemada Hayat Var: Oğuz Onaran İçin, Seçil Büker, Ruken Öztürk, Editor, Deki, Ankara, pp.265-272, 2012

Görsel Medya ve Gençlik: Televizyon, Reklam, İnternet

in: Türkiye’de Gençlik: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?,, Mehmet Keskin, Editor, Türkiye Çocuk Ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, pp.275-295, 2012

Gelenekselden Dijitale, Mekândan Uzama Oyun Kültürü

in: Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Türler ve Oyuncu, Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Işık Barış Fidaner, Editor, Kalkedon, İstanbul, pp.25-81, 2009

Zeki Ökten Sinemasında Melodram Kipi: Melodramın Politik Seyri

in: Yoksul: Zeki Ökten, Ali Karadoğan, Editor, Dipnot, Ankara, pp.155-196, 2007

Ulusaşırı Türk Sinemasında Kimlik Arayışları: Fatih Akın ve Yüksel Yavuz Sineması

in: Kimlik, Medya ve Temsil, Emel Baştürk Akca, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.220-245, 2007

Gelinlik Kızlar’ın Göstermeci Oyuncusu: Yola Getirilen Kadınlar”

in: Kahkaha ve Hüzün: Sadri Alışık, Kurtuluş Özyazıcı, Editor, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.85-98, 2006

Koza’dan Uzak’a Bir Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

in: Türk Sinemasında Yönetmenler. Biyografya 6., Ayşeül Yaraman, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.17-49, 2006

Doğa-Kültür Karşıtlığı: Kasaba Filmine Yapısalcı Bir Yaklaşım

in: Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 4, Deniz Bayrakdar, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.267-283, 2004

Other Publications