Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Two Women, One Baby: Mitochondrial Replacement Therapy from Medical, Ethical, and Legal Perspectives

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.138-151, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Lessons from the 1918 influenza pandemic for the COVID-19 pandemic

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.63-78, 2020 (Scopus) Sustainable Development

A Bioethical View for Human Enhancement Debate

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.41, pp.31-52, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Human Enhancement in Sports: The History of Doping and Anti-Doping

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.28, no.1, pp.99-109, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi (BETİM)

SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, no.41, pp.62-63, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Elder Abuse from the Ethical Point of View and the Toronto Declaration

Turkiye Klinikleri Medical Ethics, Law and History, vol.2, no.2, pp.77-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Human Experimentation and the Relevant Ethicolegal Texts

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.223-234, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

“Anatolian Clinic” in the History of Turkish Medicine (1933-1954)

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, pp.4-41, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Nuran Yıldırım ile ‘Türkiye’de Tıp Tarihi’ üzerine.

Hayat Sağlık, no.15, pp.92-101, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Organ Donation and Transplantation Medicine: Ethical Framework and Solutions

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.7, no.2, pp.104-120, 2014 (ESCI) Sustainable Development identifier

HIV-pozitif bireyin topluma entegrasyonu : Türkiye’de HIV/AIDS ve sosyoetik refleksiyonlar

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.50-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Cengiz Çakmak ile ‘Felsefe ve Tıp’ üzerine

Hayat Sağlık, no.5, pp.64-73, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnternette "sağlıklı" bilginin peşinde: HONcode

Hayat Sağlık, no.4, pp.22-24, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hekimlerimiz hastalarından bir şeyler mi gizliyor?

Hayat Sağlık, no.3, pp.24-27, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gen teknolojileri ve tıpta patent sorunu

Hayat Sağlık, no.2, pp.26-29, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şişmanlık için farklı bir çözüm: Kilo ver, para kazan!

Hayat Sağlık, no.1, pp.17-19, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958) and his Contributions to Turkish Surgery

Bulletin of Transilvania Universiy of Brasov, vol.6, no.51, pp.125-129, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dr Sen Önce.

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, vol.3, no.5, pp.12-13, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Politika + Tıp = V.V.

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, vol.2, no.4, pp.6, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Yabancılaşma Örneği: Hasta mı? Müşteri mi?

Çerçeve: Sağlıkta 'Sağlıklı' Bir Dönüşüm, vol.15, no.43, pp.84-87, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Bilimlerin Tıbba Gittikçe Artan İlgisi

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, vol.1, no.2, pp.10, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Physician and Poet from Kütahya in the Ottoman Palace: Sheykhi

2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Afyon, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.49

A Medical Weapon in the Second World War: Penicillin

2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Afyon, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.75

A discussion of the emerging ethical problems in implantable chip technology as inspired by the series Black Mirror

The Fifth International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.19

A normative approach to the human enhancement debate

The Fifth International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.23-24

Books & Book Chapters

Politika, Sosyal Bilimler ve Tıp Sarmalında (Tıbbın Çıkmazında) COVID-19

in: COVID 19 Pandemisi ve Etik - 2021, Ayşegül Erdemir, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.10-17, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Modern Tıp ve Etik I

BETİM Kitaplığı, İstanbul, 2020

1918 grip pandemisi kıssasından COVID-19 pandemisine hisseler

in: (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde) Küresel Krizlerde Diplomasi: Pandemi Örneği., Mehmet Nuri Ersoy,Mevlüt Çavuşoğlu,Şeref Ateş,İbrahim Kalım, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.94-118, 2020

Tıp etiğinde mahremiyet : mahremiyet hakkı, dini talepler ve tıbbi gerçekler arasında var olmayan uyuşmazlık

in: Hasta Mahremiyeti, İlhan İlkılıç,Cüneyt Kucur,Orhan Önder, Editor, İSAR, İstanbul, pp.81-95, 2020

Özürlü Cenine Müdahalede Etik Sorunlar

in: Hayatın Başlangıcı ve Sonu, Ülfet Görgülü,Halil Kılıç, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.85-90, 2019

İnsan ve Kişi: Tıp Etiği Çerçevesinde Bir Değerlendirme

in: İnsanı Yeniden Düşünmek – Modern Düşüncede Temel Tartışmalar, Lütfi Sunar,Latif Karagöz, Editor, İlem Yayınları, Ankara, pp.201-222, 2019

Marksist Bir Perspektiften Tababetin Özüne Yabancılaşması

in: Hekimin Filozof Hali, M. Bilgin Saydam,Hakan Kızıltan, Editor, Ithaki Yayınları, İstanbul, pp.208-224, 2018

An Ethical Account of Human Embryonic Stem Cell Research in the Islamic World

in: Islamic Bioethics: Current Issues and Challenges (Intercultural Dialogue in Bioethics, vol. 2), Alireza Bagheri, Khalid Alali, Editor, World Scientific Publishers, Inc., Sinagapur, pp.133-160, 2018

Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi

in: 2. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ahmet Zeki İzgöer,Murat D. Çekin, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.221-225, 2017

Cumhuriyet dönemi Türk bilimsel yayıncılığında övünçlerimizden biri : Anadolu Kliniği (1933–1954), Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (Ocak 2016–bugün)

in: 2. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu, İzgöer AZ, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.233-240, 2017

Fritz Jahr and Global Bioethics. Analyses and Reflections from the Perspective of Islamic Tradition

in: Fritz Jahr (1895-1953): From the Origin of Bioethics to Integrative Bioethics, Christian Byk Hans-Martin Sass, Editor, France Edition , Paris, pp.205-218, 2017

The Changing Doctoring Preferences in Turkey Following the Changed Turkish Penal Code and Attitudes toward Medical Malpractice

in: Errors and Ethics in Medicine International Perspectives for Matıents' Rights, Andreas Frewer Kurt Schmidt Lutz Bergemann, Editor, Königshausen Neumann, Würzburg, pp.61-76, 2016

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi Koleksiyonu 1933-2015

in: Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Fatma M. Şen, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.39-53, 2016

Hekim Hasta İlişkisinde Zaman

in: Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bilal Kuşpınar, Editor, Bilir Turizm ve Danışmanlık A.Ş., İstanbul, pp.43-48, 2016

Integration of people with HIV/AIDS into social life: HIV/AIDS in Turkey and socio-ethical reflections

in: Health, Culture and the Human Body: Epidemiology, Ethics and History of Medicine, Perspectives from Turkey and Central Europe, İlkılıç İ.,Ertin H.,Brömer R.,Zeeb H., Editor, BETİM, İstanbul, pp.365-375, 2014 Sustainable Development

European Physicians/Specialists During the Cholera Epidemic in Istanbul 1893-1895 and Their Contributions to the Modernization of Healthcare in the Ottoman State

in: Health, Culture, and the Human Body, İlhan İlkılıç,Hakan Ertin,Rainer Brömer,Hajo Zeeb, Editor, BETİM Kitaplığı, İstanbul, pp.189-215, 2014 Sustainable Development

Organ Bağışı-Nakli ve Transplantasyon Etiği: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları

in: Tıp, Etik, Din, Sosyoloji ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kolektif, Editor, İnönü Üniversitesi & Hayat Vakfı Malatya Şubesi, Malatya, pp.82-94, 2014

Hayatın Başlangıcı ve Sonu

İsar Yayınları, İstanbul, 2013

Handling Malpractice in Turkey. An Overview and Some Recommendations

in: Fehler und Ethik in der Medizin - Neue Wege für Patientenrechte, A.Frewer, K.W.Schmidt, L.Bergemann, Editor, Verlag Königshausen Neumann, Würzburg, 2013

Etik ve Tarihsel Boyutuyla Geçmişten Günümüze Tıpta Sahtekarlıklar ve Şarlatanlık

in: 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi Özet ve Bildiri Kitabı, Ayşegül D. Erdemir,Sezer Erer,Öztan Usmanbaş,Burhan Akgün, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.442-448, 2011

'Modern Cerrahi ve Nöroşiruji' Dergisi (1936-1947) ve Plastik Cerrahiye Kazandırdıkları

in: Geçmişten Günümüze İstanbul'da Sağlık, Ayşegül Demirhan Erdemir,İbrahim Başağaoğlu,Öztan Öncel,Sezer Erer, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.416-429, 2010

Etik ve Hukuksal Açıdan (Kamu Görevlisi) Hekimlerin İşlediği İrtikap Suçu

in: II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı: 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik ve Hukuksal Yönler, Erdemir A. D., Erer S., Öncel Ö., Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.721-747, 2009

Türk Tıp Tarihi Kurumu Kurucu Üyelerinden Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk ve Tıp Tarihine Katkıları

in: 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi / 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Ayşegül Demirhan Erdemir,Öztan Öncel,Yusuf Küçükdağ,Berrin Okka,Sezer Erer, Editor, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.500-509, 2008

Organ Bağışında Modeller: Etik ve Ceza Hukuku Açısından Yorumlanması

in: I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı: Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, Erdemir A. D., Öncel Ö., Zeytin Z., Türkmen H. Ö., Erer S., Ertin H., Atıcı E., Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.923-938, 2007

Deontoloji ve Etik Kongrelerinin Tarihsel Süreç İçinde İncelenmesi, Hangisi Birinci?

in: Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, A.D. Erdemir,Ö. Öncel,Z. Zeytin,H.Ö. Türkmen,S. Erer,H. Ertin,E. Atıcı, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.783-790, 2007

Gen-Etik

in: Tıbbi Etik Yıllığı/ Yearbook of Medical Ethics X, A. Terzioğlu, Editor, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, pp.99-101, 2001

Genetik Biliminin Başlangıcı ve UNESCO İnsan Genomu Evrensel Bildirgesi

in: Tıbbi Etik Yıllığı/ Yearbook of Medical Ethics IX, A. Terzioğlu, Editor, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, pp.60-66, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports