Arş.Gör.

Mahmud Esad KALIPÇI


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Hukuk Tarihi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sbe, Kamu Hukuku, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Müsadere Kurumu

İstanbul Üniversitesi

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Almanca

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Hukuk Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İlk Jhering Mütercimimiz Seyyid Haşim Bey'in Jhering Çalışmaları

KALIPÇI M. E.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, ss.23-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Arşiv Katalogundaki Özete Atıf Yapılır mı? – Belge Katalog Uyumsuzluğuna Dair Bir Örnek

KALIPÇI M. E.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.LXXV, ss.531-542, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Müsadere Kurumunda Islaha Dair Bir Teklif: III. Selim Dönemine Ait Bir Vesika

KALIPÇI M. E.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.XXI, ss.211-242, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

"Nağmesi Yarıda Susan Erganun": Son Dönem Osmanlı Hukukçularından Seyyid Haşim Bey

Kalıpçı M. E.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, cilt.2010, sa.10, ss.77-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Hukuk-ı Aile Kararanamesinin İlgası İşlemi Keenlemyekün Sayıldı mı?

KALIPÇI M. E.

II. ULUSLARARASI TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.353-365

2016

2016

REGULATION ON BOSNIA PROVINCE OF 1865

ÇETİNKAYA E. , GEDİKLİ F. , KALIPÇI M. E.

5. BOSNA HERSEK-TÜRKİYE-HIRVATİSTAN HUKUK GÜNLERİ, Sarajevo, Bosna-Hersek, 07 Nisan 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

HUKUK FİKRİ

KALIPÇI M. E.

TARİH-İ İLM-İ HUKUK (MAHMUD ESAD EFENDİ'NİN TARİH-İ İLM-İ HUKUK ADLI ESERİNİN OSMANLICADAN ÇEVİRİSİ), GEDİKLİ F., Editör, Yetkin, Ankara, ss.34-55, 2012


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

II. Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresine

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Türkiye-Bosna-Hırvatistan Hukuk Günleri

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek