Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2012 Bosna’dan Anadolu’ya Göçmek: Zor Yolculuk

  Katılımcı

  Saraybosna, Bosna-Hersek

 • 2012 Doksanüç Savaşı Sonrasında Balkanlar

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2009 İşgal İstanbul'unda Anarşi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Rusya'nın Çanakkale İntikamı: Karadeniz Bombardımanı

  Katılımcı

  Giresun, Türkiye

 • 2008 Yunanistan'a Sunulan Armağan: Girit Anayasası

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Emperyalizmin Ermeni Piyonu: Karabet Tomayan

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2008 Kendi Kaynağından İttihat ve Terakki Cemiyeti

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2006 Barışı Olmayan Savaş: Kırım

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 Temettüat Defterlerine Göre Tatarpazarcığı

  Katılımcı

  Tokyo, Japonya

 • 1999 II. Abdülhamid’in Osmanlı Tarihindeki Yeri ve Önemi

  Katılımcı

  Kyoto, Japonya

 • 1999 İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye

  Katılımcı

  Oslo, Norveç

 • 1999 Mustafa Kemal’in Değerlendirmesinde Osmanlı İmparatorluğu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1998 Atatürk’ün Büyük Nutkunda Trabzon

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 1997 Sultan II. Abdülhamid Döneminde Anarşistler ve Anarşi Kavramı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 Prenslikten Krallığa Bulgaristan

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1996 Osmanlı Dünyasında Kira Kadınlar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1995 Makedon Milli Bilincinin Ortaya Çıkışında Kral Marko’nun Yeri ve Önemi

  Katılımcı

  Pirlepe, Makedonya

 • 1995 Makedonya’da Çete Faaliyetleri ve Bulgaristan

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1994 Makedonya Meselesi ve Amerikalı Rahibenin Kaçırılması

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1993 Abdulhamid II and Provincial Education

  Katılımcı

  Hamburg, Almanya

 • 1992 Musevilerin Osmanlı Topraklarına Kabûlünün 400. Yıldönümü Kutlamaları

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1992 Balkanların Elden Çıkışı ve Sonuçları

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 1989 Bulgar Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 1989 II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1988 Arşiv Belgeleriyle Makedonya’da Bulgar Çete Faaliyetleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1987 Şeyhülislam Ahmed Arif Hikmet Beyefendi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1986 Osmanlı İdaresindeki Bulgar Milletinin Şükranlarını Gösteren Bazı Vesikalar

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1986 19. Asırda Bulgar Komitacılarının Türklere Yaptığı Zulüm

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye