Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2000 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1994 - 2000 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1989 - 1994 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1984 - 1989 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2003 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2007 - 2008 Enstitü Müdürü

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2003 - 2004 Dekan Yardımcısı

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2000 - 2004 Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Eğitim Fakültesi

 • 2000 - 2003 Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar

Verdiği Dersler

 • Lisans Avrupa Tarihi (Yakın Zamanlar)İÖ.

 • Lisans Avrupa Tarihi (Yakın Zamanlar)

 • Lisans Yakınçağ Tarihi (1774-1839) (Seminer) II-İÖ.

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Doktora Balkanlarda Milliyetçilik Hareketleri

 • Lisans Yakınçağ Tarihi Semineri (1774-1839)-II

 • Doktora Seminer

 • Doktora Türkiye ve Balkanlar

 • Lisans Yakınçağ Tarihi Semineri (1774-1839) I

 • Lisans Yakınçağ Tarihi Semineri (1774-1839) I-İÖ.

 • Doktora Osmanlı Gayrimüslimleri: "Millet Sistemi"

 • Lisans Islahat ve Tanzimat Dönemleri Osmanlı Tarihi (1774-1876) İÖ.

 • Lisans Kapitülasyonlar Semineri-İÖ.

 • Yüksek Lisans Kaynaklar ve Arşiv İncelemeleri

 • Lisans Islahat ve Tanzimat Dönemleri Osmanlı Tarihi (1774-1876)

 • Lisans Kapitülasyonlar Semineri

Yönetilen Tezler