Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tophane Konferansı: Doğu Rumeli’ye Veda

TARİH DERGİSİ, ss.115-174, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaf Dağı’nda Türk Kalesi

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.297-328, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendi Kaleminden İttihat ve Terakki Cemiyeti

TARİH DERGİSİ, ss.129-154, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Dünyasında Kira Kadınlar

BELLETEN, cilt.LXV, ss.623-637, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makedonya Meselesi ve Amerikalı Rahibenin Kaçırılması

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.239-258, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulgaristan Komiserliği (1878-1908)

Belgeler, cilt.XVII, ss.71-125, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Filibe Sergisi (1892)

BELLETEN, cilt.LVIII, ss.659-683, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Musevilerin Osmanlı Topraklarına Kabûlünün 400. Yıldönümü Kutlamaları (1892)

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.29-38, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Livadya Sefaretleri ve Sefaretnameleri

Belgeler, ss.321-357, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arif Hikmet Beyefendi’nin Rumeli Tanzimat Müfettişliği ve Teftiş Defteri

BELLETEN, ss.69-165, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyhülislam Ahmed Arif Hikmet Beyefendi

BELLETEN, ss.245-260, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arşiv Belgeleriyle Makedonya’da Bulgar Çete Faaliyetleri

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.209-234, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faş Kalesi

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.67-138, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Hunlar’dan Günümüze Türk Askerî Kültürü

“Osmanlı’nın Büyük Kalesi Vidin’de Askerî Lojistik Unsuru Olarak “Ot”, A. Sefa Özkaya, Editör, Kronik Yayınları, İstanbul, ss.517-566, 2019

Balkanlar ve Göç

Doksanüç Savaşı Sonrasında Balkanlar, ii, Editör, İi, Bursa, ss.125-133, 2013

Türk-Alman Tesadüfleri

Savaşın Bitirdiği Doğu Açılımı: Tahsin (Uzer) Bey’in Van Valiliği (1914/15), H. Reind-Kiel, S. Kenan, Editör, İi, Berlin, ss.539-571, 2013

Osmanlı Askerî Tarihi (1792-1918)

Kaleler, G. Yıldız, Editör, Timaş Yayınları, İstanbul, ss.11-33, 2013

İstanbul’un Kitabı Fatih-II. Eminönü-I

İstatistiklerle Eminönü (1885), ii, Editör, Fatih Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss.76-112, 2013

Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı

Bosna’dan Anadolu’ya Göçmek: Zor Yolculuk, ii, Editör, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, ss.138-154, 2013

İstanbul Kurtulurken: İstanbul’un Kurtuluş Bayramı

İlgi Kültür Ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2011

İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul

İşgal İstanbul'unda Anarşi, Emecen, F. M. , Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.317-334, 2010

Belgelerle Ermeni Soykırımı Senaryosu

Togan Yayınları, İstanbul, 2009

Eskiçağdan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar

Yunanistan'a Sunulan Armağan: Girit Anayasası, Emecen, F. M. , Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.87-106, 2009

Giresun ve Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu

Rusya'nın Çanakkale İntikamı: Karadeniz Bombardımanı, Çal, H., Editör, Giresun Belediyesi, Giresun, ss.571-576, 2009

Uygarlıklar Çatışmasında Türkiye

Togan Yayınları, İstanbul, 2008

Girit: Sarı Kitap

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008

Yapay Sorun "Ermeni Meselesi"

Istanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2008

Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına

Tatarpazarcığı, Özaydın, A., Başar, F., Altan, E., Küçüksipahioğlu, B., Kesik, M., Editör, Dünya Yayınları, İstanbul, ss.649-689, 2008

Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856)

Barışı Olmayan Savaş: Kırım, ii, Editör, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.1-10, 2006

Berlin Antlaşması’ndan Günümüze Balkanlar

Prenslikten Krallığa Bulgaristan, Bereketli M., Editör, Rumeli Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.35-47, 1999

Trabzon Tarihi Sempozyumu

Atatürk’ün Büyük Nutkunda Trabzon, Çiçek K., İnan K., Öksüz H., Saydam A., Editör, Trabzon Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Trabzon, ss.553-558, 1999

Sultan İkinci Abdülhamid’in Hal Tercümesi

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997

Şarkî Rumeli Vilayeti

Türk Tarih Kurumu, İstanbul, 1992

Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan

Şıpkada Rus Manastırı, ii, Editör, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.381-393, 1991

Sultan II. Mahmud ve Reformları

Sultan II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri, İİİİİİ, Editör, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.81-106, 1990