Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karaciğer anjiomiyolipomu: Az bilinen, Davranışı Belirsiz Bir Tümör. Tek Merkez Deneyimimiz

15. Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Kongresi , İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, pp.66

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Endokrin Cerrahisinin Dinamikleri

10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 March 2021, pp.76 Creative Commons License Sustainable Development

DEV KOLEDOK KİSTİYLE KARIŞAN PANKREATİK PSÖDOKİST OLGUSU

14. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 5. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2019, pp.237-240

Enfekte Pankreatik Nekrozda Videoendoskopik Minimal İnvaziv Tedavi Yöntemleri: Tek Merkez Deneyimi

14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 March - 22 April 2019, pp.138 Creative Commons License