Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

what's goin on in the back streets? reconstruction of patriarchal and authoritarian mentality in contemporary turkish cinema

The IAFOR journal of media, communication and film, cilt.1, no.1, ss.29-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bollywood Sineması: Hindistan'ın Hareketli Resim Sanayi Üzerine Notlar

İleti-ş-im, ss.32-44, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme ve Kırgızistan sineması: Bir 'Yabancı Sinema' dili üzerine okumalar

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.41-55, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Orhan Pamuk Case: How Mainstream Turkish MEdia Framed His Freedom of Speech

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.25-32, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurmaca ve Gerçek Arasında Asmalı Konak-Hayat

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.245-252, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hafızadan Harekete: Görünen ve Kaydedilen Gerçeklik

Toplumbilim: Avrupa Sineması Özel Sayısı, ss.19-24, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Film Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.739-762, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Popüler Kültür ve Tarkan

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.333-356, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Media Usage of Turkic Diaspora: Homeland 'So called Nostalgia and Dream' Meskhetian/Ahiska Turks in Bishkek-Kyrgyzstan

The Asian Conference on Media and Communication, Osaka, Japonya, 1 - 04 December 2010, no.3, ss.12-25

Representation of Class and Gender Conflict in Turkish Rural Film Genre and Current Popular Television Serials

1ST International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars,, Austin, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 January 2003, ss.137-146

Ömrümce köpek gibi yaşadım ama şimdi insan gibi ölüyorum: Yeşilçam sinemasında kostüme avantür filmlerinde öteki karakterler üzerine düşünceler

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İletişim Sempozyumu: Medyanın manipülasyon gücü, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 April 2001, ss.253-263

Top 20’ye Girmenin Bir Bedeli Var: Türk Video-Müzik Kliplerinde Kadın-Erkek Sunumları

1. Ulusal İletişim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 May 2000, ss.275-285

Kitap & Kitap Bölümleri

STUDY ON REPRESENTATİON OF WOMAN IN MEDIA

REPRESENTATION of WOMAN IN NEWSPAPER NEWS, ALİ MURAT VURAL, Editör, Republic Of Turkey Ministry Of Family And Social Policies, Ankara, ss.131-141, 2018

MEDYADA KADIN TEMSİLİ ARAŞTIRMASI

GAZETE HABERLERİNDE KADIN TEMSİLİ, ALİ MURAT VURAL, Editör, T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.133-143, 2018

Medyanın Milliyetçiliği; Milliyetçiliğin Medyası

Milliyetçilik Bağlamında Dağ Filmi Eleştirisi , İri M., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.35-48, 2015

Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası

Kış Uykusu: Türk Milliyetçiliğinin Halk-Aydın İkiliği, Murat İri, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.49-64, 2015

İletişim, Anlam, Arayış: Erol Mutlu'ya Armağan

Kitle İletişim Kuramlarını Erol Mutlu ile Okumak, Kejanlıoğlu D.B., Rahte E.Ç., Taş O., Taş T., Yerbekov M., Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.59-68, 2014

II International Conference Gender and Communication

The Magnificent Century: Reconstruction of Ottoman Empire Family, Lacalle Zalduendo R., Perez Tornero J.M., Suarez Villegas J.C., Editör, Dykinson Publicaciones Universitarias Andaluzas S.L., Madrid, ss.56-75, 2014

Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz: Gutenberg Galaksiden Zuckerberg Galaksiye

Biz Beş İran'lı İstanbul'dayız, siz nerdesiniz? Sosyal Medya ve Diaspora, Sözen E. , Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.34-44, 2012

Central Eurasian Studies: Past, Present and Future

“Kırgızistan 2007 Genel Seçimlerine Katılan Siyasi Partilerin Dağıttığı El İlanlarında Ulusçuluk Söyleminin İnşası”., Komatsu H, Karasar Ş, Dadabaev T, Kurmangalieva Ercilasun G, Editör, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.249-257, 2011

bir film izlemek: pop kültürü sökmek

Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar

“Ulusçuluk ve Sinema: Hayali Cemaatin Hareketli Resimdeki Ha(ya)li”, İri M, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.291-300, 2010

Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar

Erken Dönem Sinema Kuramcıları – Münsterberg, Pudovkin, Eisenstein, Arnheim, İri M, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.5-10, 2010

İnsan Hakları: Bir Gündelik Hayat Pratiği

İnsan Hakları Söylemi Üzerine: Adımı Değiştirmek Zorunda Mıyım?, Sözen E., Ayten A., İri M., Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.9-22, 2006

İnsan Hakları Bir Gündelik Hayat Pratiği

Türkiye’de İnsan Hakları Kavramının Algılanması, Sözen E, Ayten A, İri M, Editör, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss.35-49, 2006

Kemal Sunal: Film Başka Yaşam Başka

Sınıfsız Toplumun Hababam Sınıfı’ndaki İnek Şaban’ın Düşündürdükleri, Karasu Gürses F., Editör, Sel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.193-196, 2003

Bilirkişi Raporları