Prof.Dr.

Murat ÖZGEN


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Etik Değerler Açısından Gazeteci Kimdir

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik

1994

1994

Yüksek Lisans

EUREKA ve Türkiye Avrupa Bütünleşmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğu'nu Sosyo-Kültürel Yapısı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Bilim Felsefesi, Tarih, Eskiçağ Tarihi, Siyaset Bilimi , Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Radyo, Sinema ve Televizyon, Medya ve İletişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

2003 - 2007

2003 - 2007

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

2002 - 2005

2002 - 2005

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2002 - 2002

2002 - 2002

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2001 - 2002

2001 - 2002

Fakülte Sekreteri

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

1999 - 2001

1999 - 2001

Akademik Kurul Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

1998 - 2001

1998 - 2001

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi

1998 - 2000

1998 - 2000

Dekan Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Türk Siyasi Tarihi ve Basın

Lisans

Lisans

Medya Etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yazılı Basında Etik Uygulamanın Temel Yapı Taşları

Lisans

Lisans

Medya ve Siyaset

Doktora

Doktora

Medya ve Güvenlik

Lisans

Lisans

Basın Etiği

Lisans

Lisans

Medya ve Siyaset (Birinci Öğretim)

Lisans

Lisans

İnsan İlişkileri ve İletişim

Doktora

Doktora

Küresel İletişim ve Medya Analizi

Lisans

Lisans

Basın Etiği (Uzaktan Eğitim)

Lisans

Lisans

Medya ve Siyaset (İkinci Öğretim)

Lisans

Lisans

Medya ve Siyaset (Uzaktan Eğitim)

Lisans

Lisans

Basın Etiği (Birinci Öğretim)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Medya ve Siyaset

Lisans

Lisans

Basın Etiği (İkinci Öğretim)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İletişim Etiği

Lisans

Lisans

Basın Etiği (ikinci öğretim)

Doktora

Doktora

Medya ve Güvenlik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Medya, Güç ve Siyaset

Lisans

Lisans

Basın Etiği (birinci öğretim)

Doktora

Doktora

Türk Siyasi Tarihi ve Basın

Lisans

Lisans

Medya ve Siyaset (Uzaktan eğitim)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dünyada ve Türkiye'de Medya Siyaset Etkileşimi ve Sorunlar (Tezsiz YL)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yazılı Basında Etik Uygulamanın Temel Yapıtaşları (Tezli YL)

Lisans

Lisans

Basın Etiği (uzaktan eğitim)

Lisans

Lisans

Medya ve Siyaset (birinci öğretim)

Lisans

Lisans

Medya ve Siyaset (İkinci Öğretim)

Yönetilen Tezler

2015

2015

Doktora

Türkiye'de Medya ve Politik Klientalizm

ÖZGEN M.

M.Sinan(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

Kamusal Entelektüel ve Medya

ÖZGEN M.

H.AYDENİZ(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Tüketim Kültürü Bağlamında Sağlık Haberleri

ÖZGEN M.

E.Gültüvin(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Marka Yönetimi: Turkcell Örneği

ÖZGEN M.

M.Batur(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

James Bond Filmlerinde Düşman Tanımlaması

ÖZGEN M.

İ.NİŞANCI(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2005

2005

Osmanlıdan Günümüze Yazılı Basın ve Siyaset İlişkisi

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.23, ss.13-23, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

The Importance of The Media and Public Relations in Counterterrorism

ÖZGEN M.

POLICY REVIEW, cilt.10, sa.40, ss.153-156, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Futbolda Sanayileşme Olgusu ve Toplumsal Etkisi

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.19, ss.25-38, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Basında Bir Özdenetim Uygulaması Olarak Ombudsman

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.16, ss.27-34, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Yarım Asrı Aşkın Bir Süredir Faaliyet Gösteren Sivil Bir Meslek Kuruluşu: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.14, ss.23-33, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Basında Fotoğraf Kullanımı ve Etkileri

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.15, ss.26-36, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

İfade Özgürlüğü Bağlamında Medya ve Terör Olgusunun Değerlendirilmesi

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.12, ss.55-62, 2002 (Hakemsiz Dergi)

2002

2002

Toplumsal Olaylarda Medyanın Etkinliği ve Rolü

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.13, ss.21-34, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

The Principle of Protecting Private Life in The Codes of Journalism: A Case of Lady Diana

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.11, ss.25-30, 2001 (Hakemsiz Dergi)

2001

2001

Türk Basınının Gelişimine Tarihsel Bir Yaklaşım ve Değerlendirme

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.11, ss.19-23, 2001 (Hakemsiz Dergi)

2000

2000

İnternet ve Türkiye’de İnternet Gazeteciliği

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.10, ss.57-64, 2000 (Hakemsiz Dergi)

1999

1999

L’évolution historique du journalisme d’opinion en Turquie

ÖZGEN M.

Les Cahiers du Journalisme, sa.6, ss.90-94, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

18 Nisan Seçimleri ve Seçmen Tercihlerine Medyanın Etkisi

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.10, ss.35-39, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

Türkiye’de Fikir Gazeteciliğine Tarihsel Bir Bakış Açısı ve Basın Meslek Ahlakı

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.55-64, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

Basın Özgürlüğü Kavramı

ÖZGEN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.7, ss.53-58, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2004

2004

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Mesleki Örgütler Bağlamında Basın Etiği ve Uygulamanın Tarihçesi

ÖZGEN M.

International Conference in Communication and Media Studies, Ethics in Communication: Culture, Communication, Identıty…,, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Mayıs 2004, cilt.1, sa.1, ss.83

2004

2004

1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu

ÖZGEN M.

2nd International Symposium, Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2004, cilt.2, ss.465-477

2003

2003

Türkiye’de Yasal Mevzuat ve Mesleki Etik Bağlamında Çocuk ve Medya İlişkisinin Değerlendirilmesi

ÖZGEN M.

1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi “Milenyumda Çocuk ve İletişim”, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2003, cilt.1, sa.1, ss.111-115

2000

2000

Yazılı Basında Özdenetim ve Ombudsman Uygulaması

ÖZGEN M.

1. İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Mart 2000, cilt.1, sa.1, ss.491-497

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Medya Okuryazarlığının Ekonomi-Politik Bağlamda Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi

Özgen M.

Medya Okuryazarlığı, Bostancı M, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.50-66, 2019

2016

2016

İletişime Bireysel, Toplumsal ve Yönetsel Bağlamda Bakmak: Olgular, Olaylar ve Örnekler

Özgen M.

Eleştirel Medya Çalışmaları, Bostancı M., Editör, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, ss.80-100, 2016

2013

2013

Siyasal Rejimler ve Basında Etik

ÖZGEN M.

Medya ve Etik, Ünlüer O. A., Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.20-44, 2013

2010

2010

Yönetim Olgusunda İletişim ve İnsan Ögesinin Yeri ve Önemi

ÖZGEN M.

Rekabette Başarıya Giden Yol: İletişim, Fırlar F. B. G., Dündar İ. P. , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.39-63, 2010

2008

2008

Türkiye’de Basın Yayın Faaliyetlerinde Kuramsal ve Yasal Çerçeve

ÖZGEN M.

Medya ve Çocuk Rehberi, Akıner N., İnceoğlu Y. G., Editör, Eğitim Kitapevi, Konya, ss.39-46, 2008

2006

2006

Gazetecinin Etik Kimliği

ÖZGEN M.

Set-Systems, İstanbul, 2006

2004

2004

Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları

ÖZGEN M.

İ. Ü. İletişim Fakültesi, İstanbul, 2004

2001

2001

Medienethik im Internet und Gesetzesbestimmungen

ÖZGEN M.

Zukunft Der Zeitungen Im Internet-Zeitalter, Konrad Adenauer Stiftung, Editör, Gestaltung&Druck Ofset Fotomat, Ankara, ss.187-198, 2001

Diğer Yayınlar

2003

2003

Cumhuriyet 80 Yaşında

ÖZGEN M.

Diğer, ss.229-231, 2003

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Akademia Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - 2012

2007 - 2012

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2001 - 2011

2001 - 2011

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Basın Konseyi

Yönetim Kurulu ÜyesiJüri Üyelikleri

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd Doç Ataması - Onsekiz Mart Ünv. İletişim Fak.

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunması - Anadolu Ünv. Sosyal B.Enst.

Nisan-2016

Nisan 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd Doç Ataması - Üsküdar Ünv. İletişim Fak.

Nisan-2016

Nisan 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd Doç Ataması - Üsküdar Ünv. İletişim Fak.

Mart-2016

Mart 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jürisi - Doğu Akdeniz Ünv. İletişim Fak.

Mart-2016

Mart 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Şubat-2016

Şubat 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd Doç Ataması - Adnan Menderes Ünv. İletişim Fak.

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Kadroya Atama

Prof Ataması - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Mart-2015

Mart 2015

Akademik Kadroya Atama

Dr Yılmaz Daşlı'nın Yrd Doç Atama ve Yükseltmesi - Cumhuriyet Ünv. / Sivas

Mart-2015

Mart 2015

Akademik Kadroya Atama

Dr M. Sinan Laçiner'in Yrd. Doç Atama ve Yükseltmesi - Cumhuriyet Ünv. / Sivas

Şubat-2015

Şubat 2015

Akademik Kadroya Atama

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - İstanbul Ünv.

Şubat-2015

Şubat 2015

Akademik Kadroya Atama

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - İstanbul Ünv.

Şubat-2015

Şubat 2015

Akademik Kadroya Atama

Doç. Dr. H. Barış Doster'in kadro Atama ve Yukseltmesi - Marmara Ünv

Ocak-2015

Ocak 2015

Akademik Kadroya Atama

Doç Dr Erdal Dağtaş'ın Prof Yukseltme ve Ataması - Anadolu Ünv. İletişim Fak.

Ocak-2015

Ocak 2015

Akademik Kadroya Atama

Doç Dr M. Kutluk Özgüven'in Prof Atama ve Yükseltme - Zirve Ünv. / Gaziantep

Kasım-2014

Kasım 2014

Akademik Kadroya Atama

Yrd Doc atama yukseltme jurısı - İstanbul Aydın Ünv.

Eylül-2014

Eylül 2014

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Eylül-2014

Eylül 2014

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Eylül-2014

Eylül 2014

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Eylül-2014

Eylül 2014

Akademik Kadroya Atama

Dr. Burcu Zeynep Vardal'ın ataması - Yeni Yüzyıl Ünv.

Eylül-2014

Eylül 2014

Akademik Kadroya Atama

Yücel Sarı'nın Yrd Doc lik atama yukseltmesi - Yeni Yüzyıl Ünv.

Eylül-2014

Eylül 2014

Akademik Kadroya Atama

Prof atama yukseltme jurısı - İstanbul Ünv.

Eylül-2014

Eylül 2014

Akademik Kadroya Atama

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - Atatürk Ünv. Rektörlüğü

Eylül-2014

Eylül 2014

Akademik Kadroya Atama

Kadro Ataması - Yeni Yüzyıl Ünv. İletişim Fak.

Eylül-2014

Eylül 2014

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Ağustos-2014

Ağustos 2014

Akademik Kadroya Atama

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - Karadeniz Teknik Ün.

Nisan-2014

Nisan 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Ekim 2013 - Üniversitelerarası Kurul

Mart-2014

Mart 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2013 - Üniversitelerarası Kurul

Mart-2014

Mart 2014

Akademik Kadroya Atama

Dr Cihan Oğuz un ataması - İstanbul Esenyurt Ünv.

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Yrd Doc atama yukseltme jurısı - Yeditepe Ünv.

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Prof atama yukseltme jurısı - Gazi Ünv.

Kasım-2013

Kasım 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik kadro atama ve yukseltmesi - Adnan Menderes Üniv. İletişim Fak.

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2013 - Üniversitelerarası Kurul

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Prof atama yukseltme jurısı - Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik atama ve yukseltme - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik atama yukseltme - Ege Ünv. İletişim Fak.

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Prof atama ve yukseltme jurisi - İstanbul Ünv.

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Prof luk kadro atama yukseltmesı - Ege Ünv. İletişim Fak.

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Doc Dr Belkıs U. Nalcıoğlu'nun Prof luga Atama ve Yukseltmesı - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Akademik Kadroya Atama

Doc Emine Koyuncu Sayılgan ın atama yukseltmesı - Marmara Ünv. İletişim Fak.

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik atama ve yukseltme - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Akademik Kadroya Atama

Meltem Bostancı nın Doc atama ve yukseltme sınavı - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

Nisan-2013

Nisan 2013

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Kadroya Atama

Elif Eda Balkaş Erdoğan'ın Prof atama jurısı - Yalova Ünv. Sanat ve Tasarım Fak.

Şubat-2013

Şubat 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2012 - Üniversitelerarası Kurul

Eylül-2012

Eylül 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2011 - Üniversitelerarası Kurul

Eylül-2012

Eylül 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2011 - Üniversitelerarası Kurul

Ağustos-2012

Ağustos 2012

Akademik Kadroya Atama

Ali Bülent Kutvan ın Yrd Doc atama yukseltme jurısı - Atama Yukseltme

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Akademik Kadroya Atama

Atama yukseltme jurısı - Afyon Kocatepe Unv.

Mayıs-2012

Mayıs 2012

Akademik Kadroya Atama

Atama yukseltme jurısı - İstanbul Arel Unv.

Şubat-2012

Şubat 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2010 - Üniversitelerarası Kurul

Şubat-2012

Şubat 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Ekim 2010 - Üniversitelerarası Kurul

Şubat-2012

Şubat 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Ekim 2010 - Üniversitelerarası Kurul

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2010 - Üniversitelerarası Kurul

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Şubat-2011

Şubat 2011

Doçentlik Sınavı

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

Ocak-2009

Ocak 2009

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Şubat 2008 - Üniversitelerarası Kurul

Ocak-2009

Ocak 2009

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Şubat 2008 - Üniversitelerarası Kurul