Education Information

Education Information

 • 2006 - 2010 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  İbni Kemâl Dîvânı'nın incelenmesi (Nazım bilgisi, belâgat - üslûp ve dil özellikleri - muhtevâ)

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı

 • 2003 Postgraduate

  Fuzûlî ve Şeyh Gâlib'de İslâmî Kaynaklı Sözler

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü