Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2010 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

 • 2003 - 2006 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  İbni Kemâl Dîvânı'nın incelenmesi (Nazım bilgisi, belâgat - üslûp ve dil özellikleri - muhtevâ)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı

 • 2003 Yüksek Lisans

  Fuzûlî ve Şeyh Gâlib'de İslâmî Kaynaklı Sözler

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü