Res. Asst. Muhsin Ramazan İŞSEVER


Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Department of Urdu Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Urdu Language and Pakistani Literature


Names in Publications: Issever MR, İşsever M. R., issever m.r., Muhsin Ramazan Işsever

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

PAISA AHBAR GA ZETESI IŞIĞINDA TRABLUSGARP SAVAŞI

İşsever M. R.

Tarihsel Perspektifte Türkiye-Güney Asya İlişkileri (Kültür Tarih, Edebiyat, Eğitim, Basın) Uluslararası Şarkiyat Araştırma Merkezi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2022, pp.12

2021

2021

Urdu Dilinden Türkçeye Yapılan Müstakil İslami Çeviriler

İŞSEVER M. R.

URDUCA-TÜRKÇE KARŞILIKLI ÇEVİRİ GELENEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 02 November 2021

2020

2020

ZAFER HASAN AYBEK TÜRKLER İÇİN FEDA EDİLMİŞ BİR ÖMÜRZAFER HASAN AYBEK A SACRIFICED LIFE FOR TURKS

İŞSEVER M. R.

Çevrimiçi 4. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu“İslam’ın Altın Çağında İlimlerin Gelişmesine Katkı Yapan Bilim Öncüleri”21-23 Ekim 2020 İstanbul-Türkiye“2020 Unesco El Farabi Yılı Anısına”, 21 - 23 October 2020

2019

2019

Pioneers of Freedom Movement in India Subcontinent

İşsever M. R.

III. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU “AVRASYA’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ” -PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN ANISINA, İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.367-377 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Çağdaş İki Şair Muhammed İkbal ve Mehmet Akif’te Çocuk Eğitimi

İŞSEVER M. R.

Doğunun İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019

2018

2018

Avrupalıların Hint Alt Kıtasındaki Sömürgecilik, Şarkiyat Faaliyetleri ve Warren Hastings

İŞSEVER M. R.

İkinci Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu/Avrasya’xxda Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları, 4 - 06 July 2018, vol.1, pp.94-95 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

İNGİLTERE’DE PAKİSTANLI BİR ŞAİR: İHSAN ŞAİD ÇOUDHRİ

İŞSEVER M. R.

VI. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu ”Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan”, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, vol.1, pp.23

Books & Book Chapters

2023

2023

Paisa Ahbâr Gazetesi Işığında Trablusgarp Savaşı

İŞSEVER M. R.

in: TÜRKİYE’DE PAKİSTAN ÇALIŞMALARI-I, A. Merthan DÜNDAR, Davut ŞAHBAZ, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.123-138, 2023

2022

2022

ZÂHİDE HÂTÛN ŞİRVÂNÎ VE ŞİİRLERİNDE KADIN TAHAYYÜLÜ

İŞSEVER M. R.

in: DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARINDA İMGELER VE MOTİFLER, KOÇ Serpil, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.534-549, 2022

2017

2017

HİNT ALT KITASINDAN BİRLEŞİK KRALLIK’A UZANAN HAYATLAR

İŞSEVER M. R.

in: DOĞU GÖÇ EDEBİYATI, Onur KILIÇER, Hatice GÖRGÜN, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.176-181, 2017