Res. Asst.Muhsin Ramazan İŞSEVER


Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Department of Urdu Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Urdu Language and Pakistani Literature


Names in Publications: İşsever M. R., issever m.r., Issever MR, Muhsin Ramazan Işsever

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Coetaneous Two Poets Allama Muhammad Iqbal and Mehmet Akif’s Child Education Thought

İŞSEVER M. R.

Rashhat-e-Qalam, vol.2, no.1, pp.91-99, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Zafer Hasan Aybek: Türkler İçin Feda Edilmiş Bir Ömür

İŞSEVER M. R.

Turcology Research, no.73, pp.230-235, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

İKBAL’İN ŞİİRLERİNDE HİNDİSTAN BAĞLAMINDA BATILI GÜÇ İNGİLTERE ELEŞTİRİSİ

İŞSEVER M. R. , ÇAKMAKÇI M. K.

Mütefekkir, vol.8, no.15, pp.263-273, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Zafar Ali Khan's Struggle for Freedom and His Prison Days

İşsever M. R.

ŞARKİYAT MECMUASI, no.35, pp.11-22, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Urdu Dilinden Türkçeye Yapılan Müstakil İslami Çeviriler

İŞSEVER M. R.

URDUCA-TÜRKÇE KARŞILIKLI ÇEVİRİ GELENEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 02 November 2021

2020

2020

ZAFER HASAN AYBEK TÜRKLER İÇİN FEDA EDİLMİŞ BİR ÖMÜRZAFER HASAN AYBEK A SACRIFICED LIFE FOR TURKS

İŞSEVER M. R.

Çevrimiçi 4. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu“İslam’ın Altın Çağında İlimlerin Gelişmesine Katkı Yapan Bilim Öncüleri”21-23 Ekim 2020 İstanbul-Türkiye“2020 Unesco El Farabi Yılı Anısına”, 21 - 23 October 2020

2019

2019

Pioneers of Freedom Movement in India Subcontinent

İşsever M. R.

III. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU “AVRASYA’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ” -PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN ANISINA, İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.367-377 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Çağdaş İki Şair Muhammed İkbal ve Mehmet Akif’te Çocuk Eğitimi

İŞSEVER M. R.

Doğunun İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019

2018

2018

Avrupalıların Hint Alt Kıtasındaki Sömürgecilik, Şarkiyat Faaliyetleri ve Warren Hastings

İŞSEVER M. R.

İkinci Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu/Avrasya’xxda Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları, 4 - 06 July 2018, vol.1, pp.94-95 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

İNGİLTERE’DE PAKİSTANLI BİR ŞAİR: İHSAN ŞAİD ÇOUDHRİ

İŞSEVER M. R.

VI. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu ”Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan”, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, vol.1, pp.23

Books & Book Chapters

2017

2017

HİNT ALT KITASINDAN BİRLEŞİK KRALLIK’A UZANAN HAYATLAR

İşsever M. R.

in: DOĞU GÖÇ EDEBİYATI, Onur KILIÇER, Hatice GÖRGÜN, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.176-181, 2017 Sustainable Development