Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Knowledge, attitudes, and opinions of Turkish private school principals regarding substance abuse

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.61, no.10, pp.953-960, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Safety research on community pharmacies in Kocaeli

AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, vol.4, no.5, pp.207-213, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Physician’s point of view to clinical pharmacy as an effective human resource

NOBEL MEDICUS, vol.5, no.3, pp.45-52, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Pharmacy services in Turkey: Yesterday, today, and tomorrow

American Journal of Health-System Pharmacy, vol.61, no.3, pp.293-297, 2004 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analytical approach to the waste management of nanomaterials in developing countries

Frontiers in Drug, Chemistry and Clinical Research, vol.2, no.1, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farmakovijilans

Denge, no.53, pp.72-73, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Yönetici eczacılar ve güvenilir bilgi kaynakları

Denge, vol.13, no.52, pp.42-43, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Hizmet kalitesi ve Kaliteyi etkileyen unsurlar

Denge, no.2, pp.52-53, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Eczacılık hizmetlerinin stratejik unsurlarından danışmanlık

Denge, no.2, pp.38-39, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Health beliefs and functional health literacy; Interaction with the pharmaceutical services

ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.47, no.2, pp.68-71, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.21, no.1, pp.102-116, 2011 (National Refreed University Journal)

Polio aşı kampanyası için hazırlanan posterlerin seçim gerekçelerinin incelenmesi

Hacettepe University Journal of the Faculty Of Pharmacy, vol.23, no.1, pp.21-31, 2003 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol.23, no.2, pp.95-107, 2003 (National Refreed University Journal)

Sağlık Hizmetlerinin Konusu: Plasebo ve plasebo etkileri

Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, vol.31, no.4, pp.273-284, 2002 (National Refreed University Journal)

The evaluation of community pharmacies' service quality in Ankara from Good Pharmacy Practice perspective.

FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.23, pp.137-145, 1998 (National Refreed University Journal)

Hastane Hizmetlerinde Mükemmellik Arayışı

Hacettepe Tıp Dergisi, vol.29, no.3, pp.70-78, 1998 (National Refreed University Journal)

Kalite ve eczacı etkileşmeleri.

EDAK Haberler, vol.2, pp.4-6, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Eczacılık hizmetleri kalitesinin yapıtaşlarından: İletişim

Posyon, vol.7, pp.60-62, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Farmakoterapi kalite güvencesinde uyunç

Güncel Eczacılık, vol.44, no.1, pp.15-16, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Community pharmacists' knowledge and attitude about FIP code of ethics

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Turkey, pp.326

Community Pharmacists’ perceptions of management skills.

Third International meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPSS-3), İstanbul, Turkey, pp.25

Safety research on community pharmacies in Kocaeli.

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara, Turkey, 13 - 16 June 2006, pp.144

Gene drives with CRISPR & CAS-9 technology in agriculture and ethical issues

International İVEK BIO Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2018, pp.70-72 Sustainable Development

Analytical Approach To The Waste Management Of Nanomaterials In Developing Countries

international eurasian conference on biological and chemical sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.188-195

Hekimlerin Farmakovijilansa Yönelik Bilgi ve Tutumları

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.666-667

Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.668

Performance Development in Hospital Pharmacy Services

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), İstanbul, Turkey, 13 - 16 June 2016, pp.143

Üniversite Öğrencilerinin Stres Algısı

2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.186

Sağlık inançları ve işlevsel sağlık okuryazarlığı

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.74

Sosyal Eczacılık Ve Klinik Araştırmalar

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.75

Clinical subjects of community pharmacy services

Third international meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3), İstanbul, Turkey, 9 - 12 June 2010, pp.245

Serbest eczacılık uzmanlık eğitimi

I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kongresi., İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2005, pp.33

The factors affecting service quality of community pharmacy in Ankara, using Good Pharmacy Practice quideline

6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2000, no.83, pp.192

İyi Eczacılık Uygulamaları- Good Pharmacy Practice"

III. Kamu Eczacıları Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 1996, pp.45-46

Books & Book Chapters

COVID-19 ve Sağlık Çalışanları Üzerinde Psikolojik Etkileri

in: COVID - 19 ve Eczacılık Mesleğinin Sosyal Yönü, Gülbin Özçelikay, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.29-32, 2021

COMMUNITY PHARMACIST’S KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT FIP CODE OF ETHICS

in: General Internal Medicine, Ozlem Nazan Erdogan,Ahmet Ogul Araman,Mehmet Sarper Erdogan, Editor, Akademisyen Publishing House Inc., Ankara, pp.75-89, 2020

PERCEIVED STRESS IN TURKISH HIGHER EDUCATION STUDENTS RESIDING AT DORMITORIES IN İSTANBUL: A CROSS-SECTIONAL STUDY

in: General Internal Medicine, Ozlem Nazan Erdogan,Yasemin Orhun,Anoka Njan,Mehmet Sarper Erdogan, Editor, Akademisyen Publishing House Inc., Ankara, pp.167-177, 2020

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PHYSICIANS ON PHARMACOVIGILANCE

in: General Internal Medicine, Ali Kemal Kadiroğlu, Editor, Akademisyen Publishing House Inc., Ankara, pp.29-41, 2020

Eczacılık Hizmetleri ve Kalite Güvence

in: Eczacılık İşletmeciliği, Özçelikay G., Şencan N., Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.267-296, 2015