Dr.Öğr.Üyesi

Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

XIX. Yüzyılda Filibe Şehri (1839-1876)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yakınçağ Tarihi

1997

1997

Yüksek Lisans

Bulgaristan Prensliğinde Türk Emlaki(1876-1908)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yakınçağ Tarihi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Bulgarca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2007 - 2018

2007 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

1994 - 2007

1994 - 2007

Okutman

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GÖÇ TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modern Balkan Tarihinde Göç

Lisans

Lisans

BALKANLARDA ULUSLAŞMA SÜRECİ

Lisans

Lisans

Temel Bulgarca

Doktora

Doktora

19. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileri

Lisans

Lisans

BALKANLARIN SOSYAL TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlı Devrinde Balkanlar

Lisans

Lisans

Bulgarca Gramer ve Metinler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Balkanlarda Siyaset

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Filibe Ermeni Komitesinin Faaliyetleri (1899-1909)

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Danışman)

B.ÇANAKÇI(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The Bulgarian Community in Istanbul in The Time of Sultan Mehmed Resad: Settlement, Population and Economy

Hacisalihoglu N.

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, ss.407-428, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Ve Sonuçları

Ersoy Hacısalihoğlu N.

DOĞU BATI, cilt.3, no.23, ss.316-326, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

19. Yüzyılda Burgaz Kasabasının Gelişimi ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi.

HACISALİHOĞLU N.

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, cilt.16, ss.369-388, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Bulgaristan Tarih Algısında ve Tarih Ders Kitaplarında Yeniçeriler ve Devsirme Sistemi

HACISALİHOĞLU N.

TARİH DERGİSİ, cilt.66, ss.129-154, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Bulgaristan’da "Müstesna Vakıflar” Sorunu ve 1909 Yılı Komisyon Kararları

HACISALİHOĞLU N.

TARİH DERGİSİ, cilt.2007, no.0, ss.155-176, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Filibe/Plovdiv in der Zeit der Tanzimat-Reform im 19. Jahrhundert. Administration, Bevölkerung, Wirtschaft

HACISALİHOĞLU N.

Südost-Forschungen, ss.266-291, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Bulgaristan’da Türklerin Okul Ve Eğitim Problemleri (1878-1918)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

0. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu , Almati, Kazakistan, 24 - 27 Nisan 2018, ss.887-914

2016

2016

Osmanlı Basınında Bir Mizah Gazetesi: Gayda.

HACISALİHOĞLU N.

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, cilt.C.2, ss.761-785

2014

2014

Istanbul da Bulgar Kadın Cemiyeti Radost Meserret

HACISALİHOĞLU N.

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına, Manisa, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2014, cilt.1, ss.983-996

2013

2013

Balkan Savaşlarında Bulgaristan’ın Müslümanlara Yönelik Politikası

HACISALİHOĞLU N.

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, İzmir, Türkiye, 15 Eylül - 15 Haziran 2013, ss.295-308

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Türkiye’de İktidar- Muhalefet Söylemlerinde 1989 Göçü Ve Bulgaristan Türkleri

Ersoy Hacısalihoğlu N.

1989 Yılında Bulgaristan’dan Türk Zorunlu Göçünün 30. Yılı, A. Kayapınar,L. Kayapınar,H. Öztürk,Ö. Narinç, Editör, Çorlu Belediyesi, İstanbul, ss.275-291, 2020

2020

2020

Bulgaristan Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı

Ersoy Hacısalihoğlu N.

Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı, M. Hacısalihoğlu, Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR, İstanbul, ss.351-380, 2020

2019

2019

“Bulgaristan’daki Demir (Timur) Baba Tekkesi’nin Temettuat Kaydı ve 1909 Bulgar Komisyonu Kararları”

Ersoy Hacısalihoğlu N.

”, Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, , (Ed. Safiye Kıranlar&Emin Malkoç, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.358-368, 2019

2018

2018

Bulgaristan Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

Ersoy Hacısalihoğlu N.

Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum., Ahmet Şimşek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.105-119, 2018

2017

2017

Osmanlı ile Avrupa Tarihi Arasında Bir Tarihçi Portresi: Kemal Beydilli

Ersoy Hacısalihoğlu N. , Hacısalihoğlu M.

Yaşayan Türk Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.107-120, 2017

2015

2015

19. Yüzyıl Ticaretinde Meriç Nehrinin Önemi

HACISALİHOĞLU N.

Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, "Batmaz Ş.", "Tok Ö.", Editör, Not Yayınları, Kayseri, ss.281-290, 2015

2015

2015

Bulgar Eksarhı Yosif’in Yazışmalarında Makedonya’daki Bulgar Okulları

HACISALİHOĞLU N.

Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, "Hacısalihoğlu N.", "Sarıyıldız G.", "Ürekli F.", "Karacakaya R.", Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.137-156, 2015

2014

2014

Bevölkerung und Handel in der Hafenstadt Varna im 19. Jahrhundert

HACISALİHOĞLU N.

Das osmanische Europa. Methoden und Perspektiven der Frühneuzeitforschung zu Südostteuropa, "Helmedach A.", "Koller M.", "Petrovszky K.", " Rohdewald S.", Editör, Europa -Verlag, Leipzig, ss.249-267, 2014

2013

2013

Bulgaristan’ın Kuruluş ve Bağımsızlık Sürecinde Vakıf Meselesi

HACISALİHOĞLU N.

Balkanlar ve Göç, "Örenç A.", "Mangaltepe İ.", Editör, Bursa İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, ss.515-523, 2013

2013

2013

Bulgaria’s Policy toward Muslims during the Balkan Wars

HACISALİHOĞLU N.

War&Nationalism, The Balkan Wars, 1912-1913, And Their Sociopolitical Impplications, "Yavuz H.", "Blumi İ.", Editör, Utah State University Press , Salt Lake City, ss.361-370, 2013

2008

2008

Textile Trade in Bulgaria in the Mid-19th Century and the Gümüşgerdan Family

Ersoy Hacısalihoğlu N.

Living in the Ottoman Ecumenical Community, Essays in Honour of Suraiya Faroqhi,, Vera Costatini and Markus Koller, Editör, Brill, Leiden , Leiden, ss.181-200, 2008

2006

2006

Bulgarische Kaufleute in Istanbul 19. Jahrhundert

Ersoy Hacısalihoğlu N.

Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis. Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen und Räumen, Yavuz Köse, Editör, Martin Meidenbauer, Munich, ss.149-171, 2006

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2015

Aralık 2015

Aşayir Müdürlüğü

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Aralık 2015

Aralık 2015

Belleten

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Sultan V. Mehmed Resad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu/ Sultan Mehmed Resad Döneminde Istanbul’daki Bulgar Cemaati.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi sempozyumu/19. Yüzyılda Burgaz Limanı ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Türk Basın Tarihi/Osmanlı Basınında Bir Mizah Gazetesi: Gayda.

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

2016

2016

Balkanlar’da Göç ve Göçün Etkileri

Katılımcı

Prizren-Kosova

2015

2015

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Devşirme Sistemi ve Yeniçeriler

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

1864 Vilayet Nizamnamesi’nin Doğu Rumeli’de Uygulanması

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıva'ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına/ Istanbul'da Bulgar Kadın Cemiyeti Radost Meserret .

Katılımcı

Manisa-Türkiye

2014

2014

Bulgaristan’da Zorunlu İsim Değiştirme ve Sonuçları

Katılımcı

Kırklareli-Türkiye

2014

2014

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türkler

Katılımcı

-Bosna-Hersek

2013

2013

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

19. Yüzyılda Filibe Şehrinin Nüfus Yapısı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

19. Yüzyıl Ticaretinde Meriç Nehrinin Önemi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Bursa Uludağ Üniversitesi