Assoc. Prof.

Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU


Faculty of Literature

Department of History

Department of Late Modern History

Education Information

1997 - 2004

1997 - 2004

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Yakınçağ Tarihi, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tarih Bölümü, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Department of History, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

XIX. Yüzyılda Filibe Şehri (1839-1876)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yakınçağ Tarihi

1997

1997

Postgraduate

Bulgaristan Prensliğinde Türk Emlaki(1876-1908)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yakınçağ Tarihi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Bulgarian

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Recent History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2007 - 2018

2007 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

1994 - 2007

1994 - 2007

Instructor

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Department of History

Courses

Doctorate

Doctorate

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GÖÇ TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

THE IMMIGRATION IN MODERN BALKAN HISTORY

Undergraduate

Undergraduate

NATION BUILDING IN THE BALKANS

Undergraduate

Undergraduate

BASIC BULGARIAN

Doctorate

Doctorate

19. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileri

Undergraduate

Undergraduate

SOCIAL HISTORY OF THE BALKANS

Postgraduate

Postgraduate

THE BALKANS IN THE OTTOMAN PERIOD

Undergraduate

Undergraduate

BULGARIAN GRAMMAR AND TEXTS

Postgraduate

Postgraduate

Politcs in the Balkans

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

A.ALTUĞ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

İ.ŞEH(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

Z.ÖZBAŞ(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

B.BURNAZ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

B.EFE(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

B.ÇANAKÇI(Student)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

The Bulgarian Community in Istanbul in The Time of Sultan Mehmed Resad: Settlement, Population and Economy

Hacisalihoglu N.

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, no.71, pp.407-428, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Ve Sonuçları

Ersoy Hacısalihoğlu N.

DOĞU BATI, vol.3, no.91, pp.316-326, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

19. Yüzyılda Burgaz Kasabasının Gelişimi ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi.

HACISALİHOĞLU N.

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, vol.16, no.24, pp.369-388, 2018 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Bulgaristan Tarih Algısında ve Tarih Ders Kitaplarında Yeniçeriler ve Devsirme Sistemi

HACISALİHOĞLU N.

TARİH DERGİSİ, vol.66, pp.129-154, 2017 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Bulgaristan’da "Müstesna Vakıflar” Sorunu ve 1909 Yılı Komisyon Kararları

HACISALİHOĞLU N.

TARİH DERGİSİ, vol.2007, no.46, pp.155-176, 2009 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Filibe/Plovdiv in der Zeit der Tanzimat-Reform im 19. Jahrhundert. Administration, Bevölkerung, Wirtschaft

HACISALİHOĞLU N.

Südost-Forschungen, pp.266-291, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

ZORUNLU İSİM DEĞİŞTİRME SONRASI BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN YENİ İSİMLERE YÖNELİK TUTUM VE TEPKİLERİ (1984-1989)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

Uluslararası 30. Yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Zorunlu Göç Sempozyumu (18-19 Ekim 2019, İzmir, Turkey, 18 - 19 October 2019, no.16, pp.1-18 Creative Commons License

2018

2018

Bulgaristan’da Türklerin Okul Ve Eğitim Problemleri (1878-1918)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

0. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu , Almati, Kazakhstan, 24 - 27 April 2018, pp.887-914

2016

2016

Osmanlı Basınında Bir Mizah Gazetesi: Gayda.

HACISALİHOĞLU N.

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 October 2016, vol.C.2, pp.761-785

2014

2014

Istanbul da Bulgar Kadın Cemiyeti Radost Meserret

HACISALİHOĞLU N.

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına, Manisa, Turkey, 20 - 22 October 2014, vol.1, pp.983-996

2013

2013

Balkan Savaşlarında Bulgaristan’ın Müslümanlara Yönelik Politikası

HACISALİHOĞLU N.

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, İzmir, Turkey, 15 September - 15 June 2013, pp.295-308

Books & Book Chapters

2021

2021

Katliam, Sürgün ve Etnik Temizlik Kıskacında Bulgaristan'dan Türk Göçleri (1878-1989)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Türk Dünyası ve Göç. Vatandan Yeni Vatanlara, Çağla Gül Yesevi, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.73-97, 2021

2020

2020

Türkiye’de İktidar- Muhalefet Söylemlerinde 1989 Göçü Ve Bulgaristan Türkleri

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: 1989 Yılında Bulgaristan’dan Türk Zorunlu Göçünün 30. Yılı, A. Kayapınar,L. Kayapınar,H. Öztürk,Ö. Narinç, Editor, Çorlu Belediyesi, İstanbul, pp.275-291, 2020

2020

2020

Bulgaristan Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı, M. Hacısalihoğlu, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR, İstanbul, pp.351-380, 2020

2019

2019

“Bulgaristan’daki Demir (Timur) Baba Tekkesi’nin Temettuat Kaydı ve 1909 Bulgar Komisyonu Kararları”

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: ”, Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, , (Ed. Safiye Kıranlar&Emin Malkoç, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.358-368, 2019

2018

2018

Bulgaristan Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum., Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.105-119, 2018

2017

2017

Osmanlı ile Avrupa Tarihi Arasında Bir Tarihçi Portresi: Kemal Beydilli

Ersoy Hacısalihoğlu N. , Hacısalihoğlu M.

in: Yaşayan Türk Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.107-120, 2017

2015

2015

19. Yüzyıl Ticaretinde Meriç Nehrinin Önemi

HACISALİHOĞLU N.

in: Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, "Batmaz Ş.", "Tok Ö.", Editor, Not Yayınları, Kayseri, pp.281-290, 2015

2015

2015

Bulgar Eksarhı Yosif’in Yazışmalarında Makedonya’daki Bulgar Okulları

HACISALİHOĞLU N.

in: Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, "Hacısalihoğlu N.", "Sarıyıldız G.", "Ürekli F.", "Karacakaya R.", Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.137-156, 2015

2014

2014

Bevölkerung und Handel in der Hafenstadt Varna im 19. Jahrhundert

HACISALİHOĞLU N.

in: Das osmanische Europa. Methoden und Perspektiven der Frühneuzeitforschung zu Südostteuropa, "Helmedach A.", "Koller M.", "Petrovszky K.", " Rohdewald S.", Editor, Europa -Verlag, Leipzig, pp.249-267, 2014

2013

2013

Bulgaristan’ın Kuruluş ve Bağımsızlık Sürecinde Vakıf Meselesi

HACISALİHOĞLU N.

in: Balkanlar ve Göç, "Örenç A.", "Mangaltepe İ.", Editor, Bursa İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.515-523, 2013

2013

2013

Bulgaria’s Policy toward Muslims during the Balkan Wars

HACISALİHOĞLU N.

in: War&Nationalism, The Balkan Wars, 1912-1913, And Their Sociopolitical Impplications, "Yavuz H.", "Blumi İ.", Editor, Utah State University Press , Salt Lake City, pp.361-370, 2013

2008

2008

Textile Trade in Bulgaria in the Mid-19th Century and the Gümüşgerdan Family

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Living in the Ottoman Ecumenical Community, Essays in Honour of Suraiya Faroqhi,, Vera Costatini and Markus Koller, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.181-200, 2008

2006

2006

Bulgarische Kaufleute in Istanbul 19. Jahrhundert

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis. Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen und Räumen, Yavuz Köse, Editor, Martin Meidenbauer, Munich, pp.149-171, 2006


Edit Congress and Symposium Activities

2017

2017

Sultan V. Mehmed Resad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu/ Sultan Mehmed Resad Döneminde Istanbul’daki Bulgar Cemaati.

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi sempozyumu/19. Yüzyılda Burgaz Limanı ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi.

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

Türk Basın Tarihi/Osmanlı Basınında Bir Mizah Gazetesi: Gayda.

Attendee

Elazığ-Turkey

2016

2016

Balkanlar’da Göç ve Göçün Etkileri

Attendee

Prizren-Kosova

2015

2015

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Devşirme Sistemi ve Yeniçeriler

Attendee

İstanbul-Turkey

2014

2014

1864 Vilayet Nizamnamesi’nin Doğu Rumeli’de Uygulanması

Attendee

Ankara-Turkey

2014

2014

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıva'ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına/ Istanbul'da Bulgar Kadın Cemiyeti Radost Meserret .

Attendee

Manisa-Turkey

2014

2014

Bulgaristan’da Zorunlu İsim Değiştirme ve Sonuçları

Attendee

Kırklareli-Turkey

2014

2014

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türkler

Attendee

-Bosnia And Herzegovina

2013

2013

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

Attendee

İstanbul-Turkey

2013

2013

19. Yüzyılda Filibe Şehrinin Nüfus Yapısı

Attendee

İstanbul-Turkey

2013

2013

19. Yüzyıl Ticaretinde Meriç Nehrinin Önemi

Attendee

Kayseri-Turkey