Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tiyatro Dönüşü

kitap-lık, ss.49-53, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Yardımlaşma ve Tiyatro(1870-1907)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji, cilt.2013/1, ss.19-40, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Faruk Nafiz Çamlıbel’ in Kahraman Destanı ve Yazınsal Metnin Üretim Sürecinde İdeolojik Zorunluluğun Rolü

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, ss.87-97, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleneksel Türk Tiyatrosunda Gayrimüslim Osmanlıların Temsili

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, ss.51-60, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Ionesco Sahnelemeleri

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, ss.102-123, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağanak

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, ss.50-62, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Keşanlı Ali Destanı’nda Tarihsel Roller ve Olgular

Uluslararası Haldun Taner'de Yerellik ve Evrensellik Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 January 2010, ss.49-57

Kitap & Kitap Bölümleri

Dikmen Gürün'e Yazılar

Kazım Karabekir, Makine Mikrop ve “İbret Yeri” Olarak Tiyatro, Yavuz Pekman,Oğuz Arıcı, Editör, Doğan Yayıncılık, İstanbul, ss.531-548, 2020

Tiyatroda Zaman Mekan

Ulusal Birliğin "Kutsal" Mekanı Olarak Tiyatro, Karaboğa Kerem, Editör, Habitus, İstanbul, ss.327-339, 2018

Maske Kitabı

"“Dıranas’In Gölgeler’Inde Toplumsal Maskeler”, Karaboğa K., Arıcı O., Editör, Habitus, İstanbul, ss.130-0, 2014

Prof. Dr. Özdemir Nutku’ya Armağan Kitabı

Siyasi Propaganda Aracı Olarak II. Meşrutiyet’te Tiyatro Edebiyatı, Belkıs Ö., Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.327-353, 2012

Anthologie du Théatre Turc

Aziz Nesin: Tiens-moi la main, Rovni, Kasapoğlu Z., Ecer. S, Editör, L’Espace D’Un Instant, Paris, ss.143-163, 2010

Çocuklarla Tiyatro/Eğitimde Tiyatro

Çocuğun Aileye ve Aile İlişkilerine Bakışı, Kuyumcu N., Editör, Papirüs Yayınları, İstanbul, ss.90-92, 2003