Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Krikotiroid Membran Yerinin Lokalizasyonunda Ultrasonografinin Rolü

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.26

Acil Cerrahi Yoğun Bakım Ünite'sine Kabul Edilen Pediatrik Olguların Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.289

Hastane İçi Erişkin Hasta Transportlarının Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.295

Bilateral thoracic paravertebral blocks in a pediatric patient for an exceptional indication

34th European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) Meeting, Ljubljana, Slovenia, 2 - 05 September 2015, no.596, pp.103

Books & Book Chapters

Anestezi Derinliği Monitörizasyonu

in: İnhalasyon Anestezisi, Kamil Mehmet Tuğrul,Ali Emre Çamcı, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.140-147, 2019

torakal paravertebral blok

in: ultrasonografi eşliğinde gövde blokları, Alper Kılıçarslan,Emine Aysu Şalvız, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.49-62, 2019 Creative Commons License

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

142

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

166

H-Index (Scopus)

7

Project

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals