Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Development and validation of the Mental Health Promotion Scale

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Examination of changes in psychodynamic art psychotherapy process of patients with borderline personality disorder

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, no.4, pp.350-359, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Sınır kişilik bozukluğu tanısı olan hastaların bireysel psikodinamik sanat psikoterapi sürecindeki değişimlerin incelenmesi

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, no.4, pp.350-359, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

TNurses' attitudes toward ethical issues in psychiatric inpatient settings

NURSING ETHICS, vol.21, no.3, pp.359-373, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Psychodynamic formulation in borderline personality disorder: A case study

J Psychiatric Nurs, vol.10, pp.309-316, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Psychodynamic formulation in borderline personality disorder: A case study

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.10, pp.309-316, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Inter-model dışavurumcu grup sanat terapisinin hemşirelik son sınıf öğrencilerinin stresle başa çıkma düzeylerine etkisi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.11-19, 2018 (National Refreed University Journal)

The MMPI profile traits of borderline personality disorder

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, no.3, pp.161-169, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Psikodinamik sanat psikoterapisi: Aktarım ve karşıaktarım

Türkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, vol.2, no.3, pp.46-53, 2016 (Other Refereed National Journals)

N. Eren. Yaşlı bireylere yönelik uygulamalarda etik ve yasal boyut

Türkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, vol.2, no.1, pp.67-73, 2016 (Other Refereed National Journals)

Psikiyatride Bakım İçin Sanatın ve Sanat Terapisinin Yeri

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, vol.1, no.1, pp.95-104, 2015 (National Non-Refereed Journal)

The Pictures Which Children Drew Are Their Mirrors!

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.6, no.3, pp.137-142, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The use of creative art as a strategy for case formulation in psychotherapy: A case study

Journal of Clinical Art Therapy, vol.2, no.1, pp.1-6, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikoterapide sonlanma: sonlanma aşamasında zorluklar içeren bir olgu. P 2013;4(1):36-45.

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.36-45, 2013 (Other Refereed National Journals)

Borderline kişilik bozukluğu gösteren hastalarda psikodinamik grup psikoterapi sürecinin nesne ilişkileri üzerine etkileri.

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.30-37, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Girişimleri Bölüm-I. ,

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.33-38, 2010 (Other Refereed National Journals)

Resim ve müzik aracılığıyla etkileşim üzerinden işleyen gruplarda psikoterapi sürecinin değerlendirilmesi

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXXIII, no.3, pp.156-162, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation Of The Dynamic Oriented Art Psychotherapy Group Process in Borderline Patients

The 15th International Congress Of The International Association Of Group Psychotherapy Nearly Half a Centrury of Excellence, “Crossroads of Culture: Where Groups Converge”, İstanbul, Turkey, pp.367

Mental Health and Psychiatric Nursing Workshop: Policies towards mental health care and nursing, and being organized

World Psychiatric Association İnternational Congress, İstanbul, Turkey, vol.17, pp.156

The results of the therapeutic milieu practice

VIII. World Congress of Psychiatry, Netherlands, no.388, pp.108

Group psychotherapy with inpatient psychotics

VIII. World Congress of Psychiatry, Netherlands, no.388, pp.694

The MMPI Profile Characteristics of Borderline Personality Disorder

World Psychiatric Association İnternational Congress, İstanbul, Turkey, vol.17, pp.269

Therapeutic role of the psychiatric nurse.

World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul, Turkey, vol.22, pp.50

Should I save my marriage?: Addressing couple relationships by means of art therapy intervention

25th European Congress of Psychiatry (EPA), Floransa, Italy, 1 - 04 April 2017, vol.41, pp.774

The effect of art group psychotherapy with photograph in chronic psychiatric disorders: A pilot study

25th European Congress of Psychiatry (EPA), Floransa, Italy, 1 - 04 April 2017, vol.41, no.774, pp.774

Sexual dysfunctions and treatment compliance in individuals with psychotic disorder

25th European Congress of Psychiatry (EPA), Floransa, Italy, 1 - 04 April 2017, vol.41, pp.342

The assessment of a drama therapy process for patients with severe psychiatric patients

25th European Congress of Psychiatry (EPA), Floransa, Italy, 1 - 04 April 2017, vol.41, pp.615

Kişilik bozukluklarının uzun dönemli psikodinamik sanat psikoterapi sürecinde psikoterapist gözlemleri

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.234

Psikiyatri hemşireliğinde psikodinamik sanat psikoterapisi

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.63-67

Hemşirelerin kişilik bozukluğu hastalarıyla yaşadığı zorluklar ve tutumları

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.154

Sanatın psikiyatride rehabilitasyon amaçlı kullanımı

II. Uluslararası & VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012, pp.144-145

Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin etik sorunlar konusundaki düşüncelerinin ve yapılan etik hataların incelenmesi

II. Uluslararası & VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012, pp.144-145

Ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin çalışan ve çalışmayan ergenlerde karşılaştırılması

II. Uluslararası & VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012, pp.304-305

Çocukların çizdiği resimler onların aynasıdır

II. Uluslararası & VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012, pp.382

Yaratıcı sanat çalışmasının danışmanlık sürecinde değerlendirme amaçlı kullanımı: bir olgu sunumu

I.Uluslararası & V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.116-117

Psikiyatri hemşireliği uygulamalarında psikodinamik yaklaşımlar

I.Uluslararası & V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.43-47

Psikiyatri hemşireliğinde etik sorunlar: Tanımlama, değerlendirme ve vaka/olay inceleme yoluyla yeni çözüm yolları üretme.

I.Uluslararası & V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.89

Therapeutic role of the psychiatric nurse

World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 12 June 2011, pp.50

The MMPI profile characteristics of borderline personality disorder

World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, Turkey, 3 - 06 June 2006, pp.110

Evaluation of the dynamically oriented art psychotherapy group process in borderline patients

The 15th International Congress of the Intenational Association of Group Psychotherapy, İstanbul, Turkey, 25 - 29 August 2003, pp.367

Books & Book Chapters

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKİP ÇALIŞMASI VE EKİP DİNAMİKLERİ

in: Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları, Oflaz F., Yıldırım N., Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.4-9, 2020

III. Bölüm. Özel Gruplar İçin Psikoterapi

in: Psikiyatri Hemşireliği İleri Düzey Uygulamalar İçin Psikoterapi, ÖZBAŞ A.A.,GÜRHAN N., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.469-660, 2020

Kişilik Bozuklukları

in: Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları, Fahriye Oflaz,Nazmiye Yıldırım, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.470-484, 2020

Ruhsal Bozuklukların Tedavi ve Rehabilitasyonunda Yaratıcı Sanat Psikoterapileri

Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, 2019

Sanat Psikoterapisinde Etik İlkeler

in: Ruhsal Bozukluklarin Tedavi ve Rehabilitasyonunda Yaratici Sanat Psikoterapileri, Eren N., Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.1-6, 2019

Yaşamdan Kareler Toplama: Fotoğraf Terapinin İşlevi

in: Ruhsal Bozukluklarin Tedavi ve Rehabilitasyonunda Yaratici Sanat Psikoterapileri, Eren N., Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.34-38, 2019

Mültecilerle Psiko-sosyal Destek Çalışmaları: Dans/Hareket Terapi ve Müzik Terapi

in: Ruhsal Bozuklukların Tedavi ve Rehabilitasyonunda Yaratıcı Sanat Psikoterapileri, Eren N., Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.72-76, 2019

İyileşmede Bakım Veren Yükü ve Sanatla Sağaltımı

in: Ruhsal Bozuklukların Tedavi ve Rehabilitasyonunda Yaratıcı Sanat Psikoterapileri, Eren N., Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.84-88, 2019

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Terapötik Müdahaleler

in: Toplum Ruh Sagligi Hemsireligi, Ünsal Barlas G., Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.34-41, 2018

Kendine Zarar Verme, Kendine Zarar Verme Riski

in: Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları, İlhan SE, Ançel G, Hakverdioğlu Y., Editor, Andaç Yayınları, Ankara, pp.412-426, 2017

Hemşirelik Tanımı Kuramı: Virginia Henderson.

in: Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Velioğlu P., Editor, Alaş Sistem Ofset Basım Yayım, 978-975-01795-8-7, pp.155-183, 2012

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

in: Türkiye’de Psikiyatrinin Örgütsel Belleği, Öztürk O., Kaya B., Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, pp.305-314, 2010

Other Publications