Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Kişisel Verilerin Çerezler Aracılığıyla İşlenmesinde Hukuka Uygunluk

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2019 Elektronik Ticarette Tüketicinin Kişisel Verilerinin Korunması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Medeni Hukuk Alanında Kişisel Verilerin Korunması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Tüketicinin Kişisel Verilerinin Korunmasında Aydınlatma ve Açık Rıza

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 KVKK ve GDPR Açısından Rıza kavramı ve Aydınlatma Yükümlülüğü

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Is Spousal Maintenance Obsolete A Comparison Between Turkish And Swiss Laws

  Katılımcı

  Amsterdam, Hollanda

 • 2017 Boşanmanın Mali Sonuçları Bakımından Kusurun Etkisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Data Protection Concerns in Cyberspace: Data Made Available to the Public by its Subject

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 False Sense of Privacy - Data Made Available to the Public by its Subject

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2016 Mesafeli Sözleşmeler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Özel Hukuka Yansıması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Medeni Hukuk ve Tüketici Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye