Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Processing Data Made Public by the Data Subject under Swiss, European Union and Turkish Laws

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, ss.125-140, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler

Kişisel Verileri Koruma Dergisi, cilt.1, no.1, ss.47-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı Ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.75, ss.765-789, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.667-690, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Protection of IP Addressesat Peer -to -Peer (P2P) Networks

13th International Conference on Internet, Law & Politics “Managing Risk in the Digital Society",, Barselona, İspanya, 29 Haziran - 30 Eylül 2017, ss.342-357

Yargıtay kararları Işığında Kusurun Boşanmanın Mali Sonuçlarına Etkisi

Aile Hukuku Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, cilt.2, ss.287-315

Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası

6. Uluslararası Suç Ve Ceza Film Festivali Yoksulluk, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 06 Ekim 2016, ss.506-542

Kitap & Kitap Bölümleri