Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2015 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Türkiye

 • 2007 - 2008 Yüksek Lisans

  Universiteit Van Amsterdam, Law School, Hollanda

 • 2003 - 2007 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Türk Borçlar Kanununa ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Sözleşmeye Aykırı Mal Teslimi Halinde Alıcının Yenisi İle Değiştirme Hakkı

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı

 • 2008 Yüksek Lisans

  Product Liability Directive and Total Harmonazation

  Universiteit van Amsterdam, Law School, European Union And International Law

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • B1 Orta Almanca