Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Law, Özel Hukuk, Turkey

 • 2007 - 2008 Postgraduate

  Universiteit van Amsterdam, Law School, Netherlands

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Türk Borçlar Kanununa ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Sözleşmeye Aykırı Mal Teslimi Halinde Alıcının Yenisi İle Değiştirme Hakkı

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk Doktora Programı

 • 2008 Postgraduate

  Product Liability Directive and Total Harmonazation

  Universiteit van Amsterdam, Law School, European Union And International Law

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate German