Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aydınlatma Metinlerinde Yanlış Hukuki Sebebin Gösterilmesinin Hukuki Sonuçları

I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2021, pp.349-350

Protection of IP Addressesat Peer -to -Peer (P2P) Networks

13th International Conference on Internet, Law & Politics “Managing Risk in the Digital Society",, Barselona, Spain, 29 June - 30 September 2017, pp.342-357

Yargıtay kararları Işığında Kusurun Boşanmanın Mali Sonuçlarına Etkisi

Aile Hukuku Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 April 2017, vol.2, pp.287-315

Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası

6. Uluslararası Suç Ve Ceza Film Festivali Yoksulluk, İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016, pp.506-542 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler

in: Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış - KVKK Akademi Derleme Çalışması, AKSOY, Pınar Çağlayan / AKSOY, Hüseyin Can, Editor, KVKK Yayınları No 42, pp.135-154, 2023

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk - Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1042-1055, 2020

Other Publications

Metrics

Publication

16

Project

3
UN Sustainable Development Goals