Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Samanlı Dağları Kütlesi'nde Erozyon: Havzasal Perspektif İle Değerlendirme

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.229-230 Sustainable Development