Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Reba Ve Rula Yöntemleriyle Ergonomik Risk Değerlendirmesi

8th Internatıonal Congress On Occupatıonal Safety And Health , İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.261-268

İstanbul’da Katı Atık İşçilerinde Hipertansiyon Sıklığı

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.252-253

İstanbul’da Katı Atık Toplama Merkezlerinde Çalışanlarda Solunum Bulguları

5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2008, pp.22-24 Sustainable Development

İstanbul’daki (Silivri) Öğretmenlerde Mesleksel Maruziyete Bağlı Hastalıkların Araştırılması

XVIII. World Congress on Safety and Health at Work, Global Forum For Prevention, Seoul, South Korea, 29 June - 02 July 2008, pp.29-32

Biological Hazards in Garbage Collectors in Istanbul

XVIII. World Congress on Safety and Health at Work, Global Forum For Prevention, Seul, North Korea, 29 June - 02 July 2008, pp.44

The Prevalence of Food Allergy and Non-allergic Food Hypersensitivity in a Mediterranean Population

. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Barselona, Spain, 7 - 11 June 2008, pp.585

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Göre İnsan Sağlığını Etkileyen Önemli Çevre Sorunları

11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, vol.1, pp.245

İstanbul’da Besin İntoleransı Prevalansı

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2007, pp.66

The Prevalence of Allergic Symptoms in Istanbul

XXVI. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Gothenburg, Sweden, 9 - 13 June 2013, pp.87

Ortaöğretim öğrencilerinde kazalar

8. Halk Sağlığı Günleri , Sivas, Turkey, 14 - 15 June 2003, pp.79-80

Menschlicher Agens für die Hygiene an der Grössten Fischhalle des Türkischen Fischmarkts

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V. Arbeitsgebiet Lebensmittelhygiene, 43. Arbeitstagung des Arbeitsgebiet Lebensmittelhygiene, Garmisch-Partenkirschen, Germany, 24 - 27 September 2002, pp.9