Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gender Egualty and Women’s Representation in Turkey

Advances in Social Sciences Research Journal, cilt.5, ss.558-568, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Assessment of the Gezi Protests in Turkey in 2013: Political Agency as an Articulation Practice

Review of History and Political Science, cilt.3, ss.51-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF MIRTAZAPINE IN PURE AND TABLET PHARMACEUTICAL PREPARATION

ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, cilt.42, ss.77-82, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mersin'de Kültürel Kimliklerin Yerel Sisyasete Etkileri

Kent ve Toplum, cilt.1, ss.67-84, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimlik Kavrami ve Teorik Yaklasimlar

Eğitim Bilim Toplum, cilt.8, ss.9-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Milliyetcilik ve Toplumsal Cinsoyet/ Edebiyat, Medya, Siyaset

Batıya Giden Her Yol Mübah Mı? Milletin Güzellik Yarışmalarıyla İmtihanı, Ozman A., Cosar S., Editör, Iletisim, İstanbul, ss.229-253, 2015

Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinlerarası İlişkiler

Siyasal Partiler, Aytekin Atilla, Atilgan Gokhan, Editör, Yordam, İstanbul, ss.207-219, 2012

Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinlerarası İlişkiler

Kimlik, Aytekin Atilla, Atilgan Gokhan, Editör, Yordam, İstanbul, ss.169-181, 2012

Cultural Difference and Social Solidarity Critical Cases

The Transformation of Cultural Diversity into Divided Urban Communities in the Case of Mersin, Turkey, Boyd Scott, Walter Mary Ann, Editör, Cambridge Scholars Publishing, New Castle, ss.117-135, 2012

Kent Sosyolojisi Çalışmaları

Kültürel Kimliklerin Kentsel Gerilim Odağına Dönüşmesinde Toplumsal Süreçler: Mersin Örneği , Uğurlu Ö., Pınarcıoğlu N.Ş., Kanbak A., Şiriner M., Editör, Örgün Yayınevi, İstanbul, ss.375-409, 2010