Education Information

Education Information

 • 1996 - 2000 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Selcuk University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Mesleki Müzik Öğretimi Yapan Üniversitelerde Başlangıç Düzeyi İçin Kanun Öğretim Yöntemine İlişkin Sistematik Bir Yaklaşım

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1995 Postgraduate

  Tarih, Teknik ve İcra Özellikleriyle Kanun

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English