Announcements & Documents

İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım
Lecture Note
9/29/2019
İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi
Lecture Note
9/29/2019
İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
Lecture Note
2/20/2019