Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Performansla İlişkili Ücretlemenin Özel Sektörde ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği ve Bir Araştırma

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Türkiye'de Kamu Sektöründe Ücret Yapı ve Politikaları

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English