Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Autosomal Anomalies in Infertile Patients

Türk Üroloji Dernekleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2023, pp.146-148 Creative Commons License

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU: İTF DENEYİMİ

6.Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.355

CANLI DONÖR NEFREKTOMİDE FLEXİBLE ÜRETEROSKOPİ İLE TAŞLARIN EX VİVO TEDAVİSİ

TRANSPLANTASYON 2022 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.80

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi-Online (Uluslararası Katılımlı), 7 - 15 November 2020, pp.308 Sustainable Development

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

20

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals