Galactic Structure Research Group

Galaktik Yapı Grubu, Samanyolu ve komşu galaksilerin yapı, oluşum ve evrimini araştırmak üzere uzmanlaşmış bilim insanları tarafından oluşturulmuştur. Günümüzde artan yer ve uzay tabanlı fotometrik, tayfsal ve astrometrik verileri sayesinde Samanyolu ve çevresinde yerel gruba bulunan galaksilerin uzaysal dağılımları ve kemo-dinamik yapıları araştırabilir hale gelmiştir. Çalışma grubumuzda yer alan optik, kızılötesi ve yüksek enerji alanında çalışmalarında uzmanlaşmış bilim insanlarının farklı verileri kullanarak elde etmiş olduğu bulgular sayesinde başta Samanyolu galaksini olmak üzere spiral galaksilerin oluşumları ve evrimlerime yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Günümüzde sürdürülen yer tabanlı RAVE, APOGEE, Gaia-ESO ve GALAH tayfsal çalışmaları ile Gaia uydu verileri sayesinde farklı ışıma gücü sınıfında yıldızlardan Galaksi merkezine göre radyal ve Galaktik düzleme göre dikey yönden metal bolluğu gradyetleri araştırılmış ve Galaksinin oluşum ve evrime yönelik ip uçları incelenmiştir. Güneş civarındaki metalce fakir yıldızların tayfsal ve kinematik analizlerinden dinamik kökenleri araştırılmıştır. Galaksi diskinde yer alan farklı uzaklıkta bulunan açık kümeler incelenerek Galaksi diskinin kemo-dinamik analizleri yapılmıştır. Yıldız ve Galaksi astrofiziği araştırmaları bir arada incelenerek çift yıldız sistemlerinin oluşum ve evrimleri araştırılmaktadır. Farklı gökyüzü tarama programlarından sağlanan verileri ile Galaktik yapı araştırmaları yapılmaktadır.     

News

Recent Publications