Announcements

November
2023
November
2023

Gökhan Yücel will work as a postdoctoral researcher at Istanbul University with his project titled "Spectral Bolometric Correction Calculations" within the scope of TÜBİTAK 2218 Domestic PhD program.

Bir yıldızın yaptığı bütün ışımayı (ışınım gücünü) tek seferde gözleyebilecek bir teknolojiye henüz ulaşılamamıştır. Bundan dolayı fotometrik gözlemler dalgaboyu aralıkları belirlenmiş özel bantlar ile yapılır. Gözlenemeyen kayıp kısımlar ise kadir b...
November
2023

The study, "Comprehensive Analysis of the Open Cluster Collinder 74", which was accepted for publication in Physics and Astronomy Reports, was published as news on phys.org.

Astronomers from Istanbul University in Turkey have conducted a comprehensive study of a Galactic open cluster known as Collinder 74. Results of the study, presented in a paper published October 20 on the pre-print server arXiv and accepted for pu...
November
2023

The Findings of Two Open Clusters Observed at the TÜBİTAK National Observatory (TUG) have been Accepted for Publication in The Astronomical Journal

A detailed analysis of ground-based CCD UBV photometry and space-based Gaia Data Release 3 (DR3) data for the open clusters King 6 and NGC 1605 was performed. Using the pyUPMASK algorithm on Gaia astrometric data to estimate cluster membership pro...
October
2023

The study which entitle The First Light Curve Analysis of Twin Binary System V1175 Cas using Ground-based and TESS data has been published in New Astronomy.

Eclipsing binary systems hold a central position within astrophysics in that the fundamental parameters of stars can be determined by direct observations. The simultaneous analyses of high-quality space observations, combined with ground-based photom...
October
2023

The study which entitled Comprehensive Analysis of the Collinder 74 Open Cluster, was published in Physics and Astronomy Reports.

In this study, we have used the Gaia Third Data Release (Gaia DR3) to investigate an intermediate-age open cluster Collinder 74. We have identified 102 probable cluster members by considering stars with a membership probability exceeding 0.5 and loca...
October
2023

The study titled First Light Curve Analysis of V1010 Cas with Ground-Based and TESS Satellite Data was published in Journal of the Kutahya Dumlupınar University Institute of Graduate Studies

Eclipsing binary systems play a pivotal role in quantifying the absolute parameters of stars, such as the mass (M), the radius (R), and the luminosity (L), offering invaluable laboratories for astronomical research and enhancing our comprehension of ...
October
2023

The study titled Astrophysical Parameters of NGC 2509 Open Cluster was published in the Sakarya University Journal of Science.

This study presents structural and fundamental astrophysical parameters of poorly studied open cluster NGC 2509. We used the third photometric and astrometric data release of the Gaia (Gaia DR3) to perform analyses. By taking into account the Gaia DR...
August
2023

Enceladus Cüce Galaksisinin Samanyolu’nun Kimyasal Evrimine Etkisinin Araştırılması

Enceladus cüce galaksisinin Samanyolu ile birleşmesinin Galaksimizin oluşumuna ve kimyasal evrim süreçlerine etkisini detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlanmaktadır. Projede, Galaksimizin kimyasal evrimi üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Encelad...
July
2023

Open Clusters in Gaia and TESS Satellite Data: Variable Star Discoveries and Investigation of the Relationship between Parameters of Different Types of Variable Stars and Age and Chemical Abundance

Yer tabanlı gökyüzü tarama gözlemleri ve uydu teleskoplarının, astronomi ve astrofizik alanlarında ulaşılan bilgi birikimine katkısı oldukça önemlidir. Özellikle önce CoRoT, Kepler ve son dönemde TESS ile duyarlılığı yüksek ve kesintisiz elde edi...
July
2023

NGC 1193 ve NGC 1798 Açık Kümelerinin CCD UBV ve Gaia Analizleri isimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

Bu çalışmada, NGC 1193 ve NGC 1798 yaşlı açık kümelerinin fotometrik, astrometrik ve kinematik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde Gaia uydusunun 3. erken veri sürümüyle Gaia EDR3 CCD UBV gözlemsel verileri birlikte kullanılmıştır. Kümeye üy...
July
2023

Samanyolu Galaksi'sinin I. ve III. Çeyreğindeki Açık Kümeleri Dinamik Evrimi isimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

amanyolu Galaksi’sinin genel dinamiksel özellikleri, galaksinin I. ve III. çeyreğinde metal bolluğu ve radyal hızları bilinen birkaç örnek açık yıldız kümesinin kinematik ve dinamik parametreleri yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla I...
July
2023

Bir Galaksi Tarifi isimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

Bu çalışmada Samanyolu'nun oluşumu ve evrimi Geciken İkili Çökme Modeli kullanılarak araştırılmıştır. APOGEE, GALAH ve Gaia gökyüzü taramalarından hassas bir şekilde seçilen yıldız örneği kullanılarak galaksi merkezinden düzlemne 5-11 kpc uzaklığı ar...
July
2023

Gaia Çağında İnce Disk Yıldızlarının Galaksi Model Parametrelerinin Tayiniisimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

Bu çalışmada Güneş civarında farklı mutlak parlaklık aralığındaki ince disk anakol yıldızlarının Galaktik model parametrelerinin hesaplanması hedeflenmiştir. Gaia EDR3 kataloğundan Güneş’e 1 kpc uzaklıkta bulunan rölatif paralaks hatası 0.1’den küçük...
July
2023

NGC 1664 ve NGC 6939 Açık Kümelerinin Fotometrik ve Astrometrik İncelenmesi isimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

Bu çalışmada, NGC 1664 ve NGC 6939 açık kümelerinin CCD UBV ve Gaia fotometrik ve astrometrik verileri kullanılarak temel astrofizik parametreleriyle birlikte kinematik ve dinamik yörünge parametreleri hesaplanmıştır. Gaia Erken Veri Sürümü 3 (EDR3) ...
July
2023

The study on determination of basic astrophysics parameters of metal poor stars around the sun by SED method was published in the Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics

Bu çalışmada, Güneş civarından seçilmiş metalce fakir yıldızların tayfsal enerji dağılımları (SED) analiz edilmiş ve teorik olarak hesaplanan model atmosfer fitleriyle, yıldızların tayfsal analizlerinde kullanılabilecek öncül temel astrofizik paramet...
July
2023

The results of the DEML71 supernova remnant observed on the Chandra X-Ray satellite are published in Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics

Araştırmada Büyük Macellan Bulutsusundaki süpernova kalıntısı DEM L71'in 103 ksn'lik {\it Chandra} arşiv verileriyle kapsamlı bir X-ışın tayf analizi gerçekleştirilmiştir. Kalıntı yedi farklı doğrultuda toplam 50 bölgeye ayrılarak incelenmiş ve plazm...
July
2023

The results of the kinematic and photometric analysis of the Scorpius-Centaurus OB association was published in the Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics

Genç yıldızlardan oluşan OB oymakları, bir yıldız bulutunun doğumundan dağılmasına kadar yıldız oluşumunun kaydını tutan laboratuvarlardır. Güneş’e en yakın olan Sco-Cen (Sco OB2) oymağı, aynı zamanda kütleli yıldız oluşumunun da bir örneğidir. Bu ça...
June
2023

The results of the Berkeley 6 open cluster analyzed with Gaia DR3 data have been accepted for publication in the journal of Bitlis Eren University Science.

In this study, the structural and basic astrophysical parameters of the poorly studied open cluster Berkeley 6 are calculated. Analyses of the cluster are carried out using the third photometric, spectroscopic, and astrometric data release of Gaia ...
May
2023

Özcan Çalışkan has accepted to the EAS 2023 meeting to be held in Poland with a poster paper.

Özcan Çalışkan has accepted to the EAS 2023 meeting to be held in Poland with a poster paper.
May
2023

Deniz Dursun Cennet and Seval Taşdemir were accepted to the summer school called Machine Learning in Astrophysics to be held in Germany.

Deniz Dursun Cennet and Seval Taşdemir were accepted to the summer school called Machine Learning in Astrophysics to be held in Germany.
May
2023

The results of a master's thesis on the N63A supernova remnant have been accepted for publication in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

We perform extensive spectroscopy of the supernova remnant N63A in the Large Magellanic Cloud, using∼43ks Chandra archival data. By analysing the spectra of the entire remnant, we determine the abundance distributions for O, Ne, Mg, Si, and Fe. We de...
May
2023

The results of a master's thesis on the evolution of the galactic disc have been accepted for publication in the journal Physics and Astronomy Reports.

Age-metallicity relation for the Galactic disc is a crucial tool and to constrain the Galactic chemical evolution models. We investigate the age-metallicity relation of the Galactic disc using the red giant branch stars in the Solar neighbourhood....
April
2023

The results of the Trumpler 2 open cluster analyzed with Gaia DR3 data have been accepted for publication in the Physics and Astronomy Reports.

We present an investigation of the open cluster Trumpler 2 using Gaia DR3 photometric, astrometric and spectroscopic data. 92 stars were identified as likely members of the cluster, with membership probabilities greater than 0.5. The mean proper-moti...
April
2023

The results of three open clusters, observed at the San Pedro Martir observatory, have been accepted in the journal Advances in Space Research

This paper presents photometric, astrometric, and kinematic analyses of the open clusters NGC 189, NGC 1758 and NGC 7762 based on CCD UBV photometric and Gaia Data Release 3 (DR3) data. According to membership analyses, we identified 32, 57 and 106 m...
April
2023

TÜBİTAK 1002 project titled "X-Ray Properties of Supernova Remnant 0509-67.5" has been accepted

Bu proje önerisinde, Büyük Macellan Bulutsusundaki (LMC) genç ve parlak süpernova kalıntılarından (SNR) biri olan olan 0509-67.5’in Chandra ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer) arşiv verileri incelenerek konumsal-çözünürlüklü detaylı bir X-ışı...
March
2023

The project which is titled "Analysis of Selected Open Clusters with Gaia III Data Release" was supported by IU BAP

Bu projedeGaia uydusunun üçüncü veri sürümü kullanılarak seçilen bir grup açık kümenin yapısal ve astrofizik parametrelerinin duyarlı bir şekilde tayin edilmesi hedeflenmektedir. Fotometrik tamlık sınırları belirlenen kümelerin yapısal parametrele...
March
2023

The study of the space distributions of CVs published in The Astronomical Journal

The spatial distribution, Galactic model parameters, and luminosity function of cataclysmic variables (CVs) are established using reestimated trigonometric parallaxes from Gaia DR3. The data sample of 1587 CVs in this study is claimed to be suitable ...
March
2023

Our team member Özcan Çalışkan has been awarded TÜBİTAK International Scholarship

Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı doktora öğrencilerinden Özcan ÇALIŞKAN, TÜBİTAK-BİDEB 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Programı kapsamında burs almaya hak kazanmıştır. Galaktik yapı alanında doktora tez çalışması yapan Özcan Çalışkan, b...
February
2023

Detailed analyzes of the two open clusters observed from the TUG published in The Astronomical Journal.

We performed detailed photometric and astrometric analyses of the open star clusters Berkeley 68 and Stock 20. This was based on ground-based CCD UBV photometric data complemented by space-based Gaia Data Release 3 (DR3) photometry and astrometry. A ...
January
2023

Our project titled "Investigation of the Chemical Evolution of the Galaxy Disk" was supported by IU BAP

Bu proje önerisi bir parçası olduğumuz Samanyolu galaksisinin disk bileşenin kimyasal evrimini literatürdeki en güncel modellerden biri olan Geciken İkili Çökme modeliyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu proje önerisi kapsamında günümüzde yayımlanmış en...
October
2022

The results of the two open clusters, observed at the San Pedro Martir observatory, are published in the journal Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica

We present photometric, astrometric, and kinematic studies of the old open star clusters NGC 1193 and NGC 1798. Both of the clusters are investigated by combining data sets from Gaia Early Data Release 3 (EDR3) and CCD UBV observational data. E(B − V...
July
2022

TÜBİTAK 1001 project of our group was accepted

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Talar YONTAN’ın “Samanyolu Galaksisindeki Açık Kümelerin Kinematiği” başlıklı projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde destekl...
April
2022

The results of the DEML71 supernova remnant observed on the Chandra X-Ray satellite are published in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

We present a detailed X-ray spectroscopic study of the supernova remnant (SNR) DEM L71 in the Large Magellanic Cloud. Based on deep ~103 ks archival Chandra data, we perform a detailed spatially resolved spectral analysis of DEM L71. We analyse regio...
March
2022

The results of the two open clusters, observed at the TÜBİTAK National Observatory, are published in the journal The Astronomical Journal

This study calculated astrophysical parameters, as well as kinematic and galactic orbital parameters, of the open clusters NGC 1664 and NGC 6939. The work is based on CCD ultraviolet, blue, and visual (UBV) and Gaia photometric and astrometric data f...
February
2021

Three of our team members were awarded a TÜBİTAK scholarship

Galaktik Yapı Araştırma Grubu üyelerimizden Özcan Çalışkan ve Remziye Canbay TÜBİTAK-BİDEB 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, Deniz Cennet DursunTÜBİTAK-BİDEB 2210/A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programıkapsamında burs almaya hak kazan...