Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Age-Related Differences in Intentional Forgetting of Prospective Memory

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Confirmatory factor analysis on separability of planning and insight constructs

JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, vol.25, no.1, pp.7-23, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Working Memory, Mental Prospection, Time Orientation, and Cognitive Insight

JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol.34, no.3, pp.159-169, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effects of Mental Shift and Stimulus Discrimination on Planning

TURK PSIKOLOJI DERGISI, vol.26, no.68, pp.104-120, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Mental Steps in Sudoku: Exclusion and Inclusion Tactics

TURK PSIKOLOJI DERGISI, vol.25, no.66, pp.42-56, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Planning ability of adults: Standardization and reliability of TOLDX

TURK PSIKOLOJI DERGISI, vol.22, no.60, pp.25-44, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Sözel Mekansal Bellek: Sözel mekansal bilgilerin kodlanması ve nesnelerin yerlerini hatırlama

Türk Psikoloji Turk Psikoloji Dergisi, vol.19, pp.105-114, 2004 (Journal Indexed in SSCI)

Executive processing in free recall of categorized lists

LEARNING AND MOTIVATION, vol.34, no.3, pp.240-261, 2003 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Personality differences in remembering future intentions and intentional forgetting

Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, vol.22, no.3, pp.163-174, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Remote Associates Test: Norms and Reliability Study

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, vol.35, no.2, pp.25-46, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Mekansal Belleğin AB AC Paradigması ile Araştırılması

Psikoloji Çalışmaları Dergisi, vol.32, no.1, pp.31-42, 2012 (National Refreed University Journal)

An Investigation into Spatial Memory of ADHD Children by Using an A-B A-C Paradigm

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, vol.32, no.1, pp.31-42, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üstün-zekalı ve normal- zekalı çocuklarda yönetsel işlevler: Londra Kulesi Testi

Psikoloji Çalışmaları, vol.32, pp.13-30, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Ben-merkezli açıdan mekânsal ilişkilerin muhakemesi ve ilişkisel karmaşıklık

Psikoloji Çalışmaları, vol.30, pp.1-19, 2010 (National Refreed University Journal)

Ketleyici Kontrolün Gelişimi ve Wisconsin Kart Eşleme Testi

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, vol.9, pp.101-112, 2006 (National Refreed University Journal)

Bilişsel Nöropsikoloji: Kuramsal Yaklaşımlar ve Yöntem Sorunu

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, vol.8, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul Kulesi Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 12 April 2014, pp.184

Geleceğe ve Geçmişe Yönelik Bellek Sorunlarının Şahsiyeti

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 12 April 2014, pp.175

The development of a personality trait inventory for an air force academy.

12th European Congress of Psychology,, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2011, pp.477

Decision making and materialism

The 12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2011, pp.305

Yönetsel kontrol testleri ve davet planlama

16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Turkey, 14 - 17 April 2010, pp.135

Sirkadyen ritimlerin örtük bellek performansı üzerine etkisi

16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Turkey, 14 - 17 April 2010, pp.132

Anıların Hatırlanmasında Duyguların İfade Edilmesi Ve Cinsiyet Farkı

15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 September 2008, pp.91

Planning, Mental Shift, Stimulus Discrimination and Working Memory

6th International Conference on Thinking, Venedik, Italy, 21 - 23 August 2008, pp.55

Planlama: İki boyutlu Londra Kulesi Testi ve Çatışma Kulesi Testi

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.221

Executive planning abilities of gifted and normal children in a differentiated program

16th Biennial Conference of World Council for Gifted and Talented Children, New Orleans, United States Of America, 6 - 10 August 2005, pp.81

Fonolojik döngü ve tepkilerin yönetsel kontrolü

13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004, pp.301

Books & Book Chapters

Kokpit Ortamına Bilişsel Perspektiften Bir Bakış: Eşzamanlı Görev Yürütme, Prospektif Bellek (İleri Yönelimli Bellek) Ve Durum Farkındalığı

in: Havacılık Psikolojisi: Geçmişten Günümüze Kavramlar, Araştırmalar, Uygulamalar, Pınar Ünsal, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, 2021