Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Provisional Arrest and Other Protection Measures for the Purpose of Extradition

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.3277-3291, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Book Review: Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil (Penal Law General Part)

Ceza Hukuku Dergisi, no.35, pp.230-243, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Money laundering in Turkish penal law

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, vol.4, no.2, pp.97-111, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

The Problem of Unknown Justification in Criminal Law

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.73, no.1, pp.63-90, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Türk Ceza Hukuku’nda Emrin İfasının Hukuki Niteliğinin Alman ve İtalyan Ceza Hukuku’yla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.203-252, 2014 (National Refreed University Journal)

Türk Ceza Hukuku'nda Cinsel Suçlara Genel Bir Bakış

Ceza Hukuku Dergisi, no.24, pp.57-73, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Short Critique of the Judgement of the European Court of Human Rights on Article 301 of the Turkish Penal Code

Human Rights Review, vol.I, no.2, pp.17-23, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları ile İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Arasındaki İlişki

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.6, pp.12-13, 2008 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Yeni Bankacılık Kanunu'nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hükümleri

Ceza Hukuku Dergisi, no.4, pp.263-275, 2007 (Other Refereed National Journals)

TCK, CMK ve Kabahatler Kanunundaki Son Değişiklikler Ne Getiriyor?

Hukuki Perspektifler Dergisi, no.9, pp.203-218, 2006 (Other Refereed National Journals)

5411 sayılı Kanunda Öngörülen Kabahatler

Hukuki Perspektifler Dergisi, no.5, pp.192-200, 2005 (Other Refereed National Journals)

5271 sayılı CMK'da Müdafi

Hukuki Perspektifler Dergisi, no.3, pp.125-130, 2005 (Other Refereed National Journals)

Malvarlığına Karşı Suçlar

Hukuki Perspektifler Dergisi, no.2, pp.190-196, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Megan Kanunu (ABD.'nde Cinsel Suç Faillerinin Sicile Kaydı ve Sicil Bilgilerinin Kamuya Açıklanması

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.VIII, pp.233-262, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Yüz Kızartıcı Suç Kavramı

Polis Dergisi, no.36, pp.441-447, 2003 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Mağdurun Suça Yol Açması

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LXI, pp.3-33, 2003 (National Refreed University Journal)

İnternetten Kaynaklanan Ceza Sorumluluğundaki Gelişmeler

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, pp.253-289, 2003 (National Refreed University Journal)

Emniyeti Suiistimal Suçu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LVII, pp.3-43, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Criminal Liability for Acts Against Quarantine Measures Under Covid-19

4th International Symposium On Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies, Ankara, Turkey, 1 - 02 March 2022, pp.17-18

Evaluation of Criminal Responsibility in The Deaths Caused by Earthquakes within the Framework of Jurisprudence

Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.25-26

İade Amacıyla Geçici Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri

Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 April 2018, pp.65-77

İstinaf ve Bireysel Başvuru Türkiye Raporu

12. Ceza Hukuku Günleri: İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2017, pp.71-110

Avrupa Konseyi’nin Uzlaştırmaya Dair Tavsiye Kararları ve Türk Uzlaştırma Düzenlemeleri

Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.51-64 Creative Commons License

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Suç ve Kabahat Düzenlemelerindeki Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.325-350 Creative Commons License Sustainable Development

Koruma Tedbirleri – Türkiye Raporu: Tutuklama ve Adli Kontrol

11. Ceza Hukuku Günleri: Koruma Tedbirleri ve Türk Anayasaları ile Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemeler, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.297-309

Reviewing of Country Reports: Poland, Croatia, Bosnia&Herzegovina, Norway, India, Canada

2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Ceza Hukuku Yaptırımları, Kanunlar ve Uygulama, İstanbul, Turkey, 30 May - 06 June 2015, vol.3, pp.1009-1015

Markaların Korunması Hakkında KHK’daki Suçların Tasnifi ve Değerlendirilmesi

Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2014, pp.17-27

Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar

Banka ve Finans Hukuku, İstanbul, Turkey, 24 June 2007, pp.264-276 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Turkey: Victimology and Victim Protection

in: Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies, Meško,Sárik,Getoš Kalac, Editor, Duncker & Humblot, Berlin, pp.531-572, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

The punishability of child pornography in Turkish law

in: Populism and alternative facts (criminal) law in crisis? Farewell colloquium for Walter Gropp, Arndt Sinn,Pierre Hauck,Michael Nagel,Liane Wörner, Editor, Mohr Siebeck, Stuttgart, pp.47-63, 2020 Sustainable Development

Bericht über die Entscheidung „Soldaten Sind Mörder": Meinungsfreiheit und Ehrschutzdelikte

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan, Yenisey F., Özgenç İ., Nuhoğlu A., Sözüer A., Turhan F., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.91-100, 2018

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2017

Viktimoloji (Mağdurbilim)

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Türk Ceza İnfaz Hukuku'ndaki Son Gelişmeler

in: Türkiye – Azerbaycan Hukuk Günleri, Gedikli, Fethi, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.69-82, 2015

Der Waffenbegriff im türkischen und deutschen Strafrecht

in: Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung: Forschungsband zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht Alexander von Humboldt Stiftung Institutspartnerschaft (2009-2013), Gropp,Öztürk,Sözüer,Wörner, Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Berlin, pp.193-224, 2014

Türk Ceza Hukuku Reformunun Ekonomi Ceza Hukukuna Etkileri

in: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Sözüer, Adem, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.2239-2250, 2013

(Çeviri) Gürcistan'da Ceza Hukuku Reformu

in: Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Sözüer A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1379-1386, 2013

Bagatellkriminalität bei Zueignungs- und Vermögensdelikten im türkischen Strafrecht

in: Beiträge zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht: Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, Gropp Walter; Öztürk Bahri; Sözüer Adem; Wörner Liane, Editor, Nomos, Baden-Baden, pp.471-478, 2010

(Çeviri) (Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere, Kimlik ve Seyahat Belgeleri ile Terörizme Karşı Mücadele Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 7

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch'e Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.429-433, 2008 Sustainable Development

(Çeviri) (Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere, Terörizm Eylemleri Dâhil, Ağır Suçlarla İlişkili 'Özel Soruşturma Teknikleri' Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005)

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch'e Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.443-448, 2008 Sustainable Development

(Çeviri) (Avrupa Konseyi) Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere, Tanıkların ve Adalet İşbirlikçilerinin Korunması Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 9

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-8, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch'e Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.435-442, 2008 Sustainable Development

(Çeviri) Portland'ın Malvarlığı Müsadere Programı: Taşıta El Koymanın 'Problemli' Alkollü Sürücüler Arasında Tekrar Tutuklamayı Azaltmadaki Etkinliği

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-6, Trafik ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Öztekin Tosun'a Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.153-171, 2006

(Çeviri) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Toplum Yaptırımları ve Tedbirleri Hakkında Avrupa Kuralları Üzerine (92) 16 Sayılı Tavsiyesi

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin'e Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.306-322, 2006 Sustainable Development

(Çeviri) Beyaz-Yaka Suçluluğu

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin'e Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.295-305, 2006 Sustainable Development

(Çeviri) Almanya'da Gençlik Adaleti

in: Güncel Ceza Hukuku Serisi-4, Çocuklar ve Suç-Ceza, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in Değerli Hatırasına Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.533-576, 2005 Sustainable Development

(Çeviri) Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-3: Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Nurullah Kunter'e Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.335-357, 2004

(Çeviri) Adil Yargılama Nedir? Yasal Standartlar ve Uygulamaya Yönelik Temel Rehber

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-3, Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Nurullah Kunter'e Armağan, İçel K., Ünver Y., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.359-392, 2004

Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı ve Ceza Hukuku Sorunları

in: Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, Bayraktar K. vd., Editor, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, pp.247-282, 2004

Bankalar Kanunu'nda Yer Alan Suçlara İlişkin Usuli Hükümler ve Cezaların İnfazı

in: Bilgi Toplumunda Hukuk: Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e Armağan, Ülgen H., Kaya A., Okutan Nilsson G., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.565-583, 2003