Publications & Works

Articles Published in Other Journals

I·s¸ Tercihi Envanteri: Bankacılık Sekto¨ru¨ C¸alıs¸anlarının Mo vasyon Unsurları

Siyasal: Journal of Political Sciences, vol.28, no.2, pp.257-280, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi ve Bir Uygulama

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.349-369, 2017 (International Refereed University Journal)

From Environmental Responsibilities to Green Management: A Case of Turkey and A Comparative Analysis

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.47, pp.31-58, 2012 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Kurumsal Yönetim İklimi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.59, pp.85-120, 2009 (National Refreed University Journal)

Yüksek Öğrenimde Toplam Kalite Yönetimi ve Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.53, no.2, pp.57-85, 2003 (National Refreed University Journal)

Kriz Ortamlarında İşletme Yönetimi

İKTİSAT DERGİSİ, pp.52-55, 2001 (Other Refereed National Journals)

‘Zaman Esaslı Yönetim Sistemi’

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.46, no.38, pp.363-373, 1996 (National Refreed University Journal)

Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Maliyeti

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.124-129, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

University Museums as a Social Intrapreneurship Activity

5th International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

Corporate Governance and Museums: Leading Role of University Museums

4 th International University Museums Association Platform Conference, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 April 2017, pp.76-77

Drawing a Framework for Understanding Organizational Culture in University Museums

4 th International University Museums Association Platform Conference, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 April 2017, pp.88-89

Leader Member Exchange as a Mediator of the Relationship between Servant Leadership and Job Satisfaction: A Research on ICT Companies

6th International Conference onNew Challenges in Management and Business, Dubai, United Arab Emirates, 11 February 2017

The Effect Of Leader Behavior on Job Satisfaction: A Research On Technology Fast50 Turkey

World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1

The Role Of Personality and Leader Member Exchange On Satisfaction In Higher Education

Western Business & Management International Research Conference, Paris, France, 3 - 04 October 2014, pp.1

A Conceptual Framework About The Role Of Leader Member Exchange On Servant Leadership and Job Satisfaction

WBM International Research Conference for the Management Disciplines, San Francısco, United States Of America, 4 - 05 April 2014, pp.1

Türkiye’de İlaç Sektöründe Kadına Yönelik Tutumlar ve Pozitif Ayrımcılık Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.3, pp.77-89

The Brand Personality of Coffee Shops: Scale Development

Marketing and Entreprenuership International Conference, AUMEC, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2009, pp.1120-1125

A Research Study on Learning Companies in Turkey

Symposium Organizational Learning and Learning Organization: Theoretical and Research Developments, Lancaster, United Kingdom, 1 - 03 September 1996, pp.1-9

Türk Yöneticilerin Yönetim Tarzı

3. Ulusal Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 1995, pp.1-13

Books & Book Chapters

Yönetim Becerileri

Der Kitabevi Yayınevi Ve Dağıtım Pazarlama Ltd.Şti., İstanbul, 2013

Turizm İletişimi

in: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Melih BULU,İ. Hakkı ERASLAN, Editor, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (Urak) Yayınları, İstanbul, pp.335-347, 2007

Entellektüel Sermaye

Derin Yayınları, İstanbul, 2003