Asst. Prof. Selcan PEKSAN


Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

Department of Social Policy Social Security


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Labor Economics and Industrial Relations, Social Politics and Social Security

Metrics

Publication

17

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

COVID-19 ve İŞÇİLER: Salgının İlk Döneminde Sanayi İşletmelerinde Çalışan Sendikalı (Mavi Yakalılar)
Report
9/7/2020

20 Nisan – 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın amacı, sanayi işletmelerinde istihdam edilen mavi yakalı işçilerin, salgının ilk dönemlerinde, çalışma biçimlerinde bir değişim olup olmadığının belirlenmesi ve karşı karşıya kaldıkları Covid-19 kaynaklı riskler ile korku/kaygı/güven düzeylerinin tespit edilmesidir. 

Bu doğrultuda hazırlanan ankette; demografik özellikler, ücret bağımlılığı ve borçlanma, salgın döneminde çalışma biçimi ve ücret değişimi olup olmadığı, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin soruların yanı sıra, hastalık ve istihdama dair kaygıları ile bu süreçte güven algılarındaki değişim ve destek beklentilerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır. Ayrıca ankete, katılımcıların genel görüşlerini belirtebilecekleri açık uçlu bir soru da eklenmiştir. Salgının ilk dönemlerinde işçilere doğrudan ulaşmak mümkün olmadığı için çalışmanın sendikalı işçiler ile yürütülmesi tercih edilmiş; hazırlanan çevrimiçi anketler sendikalar kanalıyla işçilere ulaştırılmıştır. Araştırmanın kapsamını; Gıda sanayi, Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç, Ağaç ve Kağıt ile Metal işkollarında örgütlü sendika üyesi işçiler oluşturmaktadır. Ocak 2020 istatistiklerine göre bu sektörlerde örgütlü toplam 421.516 işçi bulunmaktadır. Türkiye’de örgütlenmenin işkolu düzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle, bu sendikalarda beyaz yakalılar ile mavi yakalıların birlikte örgütlendikleri dikkate alınmalıdır. Sendikalar kanalıyla işçilere ulaştırılan ankete 1099 kişiden geri dönüş sağlanmış, veri seti üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak, hatalı ve eksik olan 23 anket ile bu işkollarında büro çalışanı olarak istihdam edilen kişilerin cevapladığı 14 anket değerlendirme dışı bırakılarak, analizler 1062 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonuçlarından, salgının ilk dönemlerinde, virüse yakalanma riskine karşın kalabalık fabrikalarda çalışmaya devam eden mavi yakalı işçilerin gelir ve iş kaybı riskinden ziyade sağlık riskini göğüsledikleri anlaşılmaktadır. Yaşamın idamesi için başlıca gelir kaynakları ücret olan işçiler, ailelerine hastalık taşıma korkusuna rağmen, işlerini kaybetmeyi göze alamadıkları için üretimi sürdürmüşlerdir. Genel görüşler kısmında, salgının psikolojik etkilerine dair ifadeler bulunmaktadır. Özellikle evde hamile eşi, yaşlı veya kronik rahatsızlığı olan yakını bulunan işçiler, paranoya, kaygı ve korku yaşadıklarını belirtirken; beyaz yakalı işçiler, yöneticiler ve işverenler evde kalırken, onların çalışmak zorunda bırakılmalarını çifte standart olarak algıladıkları ve bu durumun kendilerini değersiz hissetmelerine sebep olduğu görülmüştür. Yeterli düzeyde maddi ve manevi destekten de mahrum kaldıklarını düşünen işçiler, bu süreçte görmezden gelindikleri, unutuldukları ve risklere karşı yalnız bırakıldıkları için tepkili ve küskündürler. Tüm bu sonuçları, araştırmanın ağırlıklı olarak büyük işletmelerde istihdam edilen sendikalı işçiler ile yapıldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak yorumlamak gerekmektedir. Nispeten korumalı olan bu kesimde bile hâkim olan bu umutsuz ve karanlık tablonun, güvencesiz kesimler açısından çok daha ağır koşullar yarattığı düşünülmektedir.

ikam-mavi-yakalilar-rapor.pdf Creative Commons License

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Post Doctorate

Universite Paris 1 Pantheon-Sorbone, Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société (IDHE.S), Institut des Sciences Sociales du Travail, France

2009 - Continues

2009 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2012 - 2018

2012 - 2018

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Working Econmics And Industrial Relations, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Working Econmics And Industrial Relations, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

The End of Work Debate in Social Theory

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

2007

2007

Postgraduate

Alternative Globalisation Movement

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Foreign Languages

A2 Elementary

A2 Elementary

French

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Italian

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Eğiticinin Eğitimi

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015

2015

İtalyanca Kursu

Foreign Language

İtalyan Kültür

2014

2014

İtalyanca kursu

Foreign Language

Napoli Federico II Üniversitesi Dil Merkezi

2007

2007

İngilizce Kursu

Foreign Language

London Malvern House Dil Okulu

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

2018 - 2022

2018 - 2022

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

2011 - 2018

2011 - 2018

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

2014 - 2016

2014 - 2016

Farabi Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

2014 - 2016

2014 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Work Concept in William Morris’s News From Nowhere

PEKSAN S.

2 nd2 nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM, Paris, France, 11 - 13 October 2019, pp.94

2018

2018

Analysing the Working Conditions of the Syrian Migrants in Turkey in the framework of Modern Slavery Concept

ÇAKI N., PEKSAN S.

International Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.90 Sustainable Development

2017

2017

- From Luddism to Neo-Luddism: A Critic of Technology in Work Life

PEKSAN S., TOSUN F., YELEK M. S.

6th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017, pp.3

2009

2009

Küresellesme Sürecnde Sosyal Dıslanma Olgusu

Peksan S.

al-Farabi Kazakh National University International Scientific Conference "Psychological Grounds of Person's Subjectness in Conditions of Globalization, Almati, Kazakhstan, 15 - 16 November 2009, pp.7

Books & Book Chapters

2021

2021

The Evolution of Labour and The End of Work

Peksan S.

İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

Sosyal Politika Açısından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

PEKSAN S.

in: Sosyal Politikada Kurum ve Kuruluşlar: Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Değerlendirmeler II, Kalkan, Murat; Kayagil, Muhammet Enes, Editor, Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.207-225, 2021

2020

2020

Covid-19 Induced Uncertainty and Labor Markets: Risks and Insights During the Early Stages of the Pandemic in Turkey

Peksan S., Delen M.

in: The Covid-19 Pandemic: Global Risks and Uncertainties, Nazan Susam, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.161-191, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Şanlıurfa'da Sağlık

Peksan S.

in: Şanlıurfa Vizyon 2023 Fizibilite Raporu, Murat Şeker,Arif Saldanlı,Hakan Bektaş,Çağlar Mesci, Editor, YİKOB Şanlıurfa, Şanlıurfa, pp.163-199, 2020

2019

2019

Migrants in Turkish Labour Market in terms of Modern Slavery Concept

PEKSAN S., ÇAKI N.

in: A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, Sarıipek D.B.,Yenihan B.,,Franca V., Editor, Frontpage, Kolkata, pp.134-144, 2019

2017

2017

From Luddism to Neo-Luddism: The Critique of Technology at Work

PEKSAN S., tosun f., Yelek M. S.

in: ART, ECONOMICS AND POLITICS IN MODERN TURKEY, William Sayers, Editor, Agp Academic Research, London, pp.142-152, 2017

2014

2014

Küresellesmenin Ekonomik ve Sosyal Tahribatı

Peksan S.

in: Türkiye de Karsıt Muhafazakarlık Biçimleri: Modern Muhafazakarlıktan KüreselciDegersizlesmeye, Eğribel E., Özcan U., Kaçmazoğlu H., Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.397-421, 2014

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

Mobility Activity

2021 - 2022

2021 - 2022

Post Doc

Post Doc

Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, France

2017 - 2018

2017 - 2018

Faculty Training Programme

Research During Graduate Education

The City University of New York The Graduate Center, United States Of America

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Scholarship Program

Research During Graduate Education

Universita degli studi di Napoli Frederico II, ItalyScholarships

2021 - 2021

2021 - 2021

French Embassy Young Visiting Researcher / Postdoctoral Fellowship

Official Institutions of Foreign Countries

2013 - 2014

2013 - 2014

Tinçel Culture Foundation PhD Research Grant

Foundation