Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küresellesme Sürecnde Sosyal Dıslanma Olgusu

al-Farabi Kazakh National University International Scientific Conference "Psychological Grounds of Person's Subjectness in Conditions of Globalization, Kazakistan, ss.7

Work Concept in William Morris’s News From Nowhere

2 nd2 nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM, Paris, Fransa, 11 - 13 October 2019, ss.94

Analysing the Working Conditions of the Syrian Migrants in Turkey in the framework of Modern Slavery Concept

International Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 November 2018, ss.90

- From Luddism to Neo-Luddism: A Critic of Technology in Work Life

6th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 26 - 29 January 2017, ss.3

Kitap & Kitap Bölümleri

Şanlıurfa Vizyon 2023 Fizibilite Raporu

Şanlıurfa'da Sağlık, Murat Şeker,Arif Saldanlı,Hakan Bektaş,Çağlar Mesci, Editör, YİKOB Şanlıurfa, Şanlıurfa, ss.163-199, 2020

A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues

Migrants in Turkish Labour Market in terms of Modern Slavery Concept, Sarıipek D.B.,Yenihan B.,,Franca V., Editör, Frontpage, Kolkata, ss.134-144, 2019

ART, ECONOMICS AND POLITICS IN MODERN TURKEY

From Luddism to Neo-Luddism: The Critique of Technology at Work, William Sayers, Editör, Agp Academic Research, London, ss.142-152, 2017

Türkiye de Karsıt Muhafazakarlık Biçimleri: Modern Muhafazakarlıktan Küreselci Degersizlesmeye

Küresellesmenin Ekonomik ve Sosyal Tahribatı, Eğribel E., Özcan U., Kaçmazoğlu H., Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.397-421, 2014