Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2016 - Devam Ediyor Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

    Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2019 Journal of Economy, Culture and Society

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Kasım 2018 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi