Prof. Yakup SELVİ


School of Business, Department of Business Administration

Department of Accounting


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Accounting and Control

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

242

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

172

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1990 - 1998

1990 - 1998

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Muhasebe Denetim Anabilim Dalı, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Masters (Non-Thesis)

Youngstown State University, School Of Business, Business Administration, United States Of America

1987 - 1990

1987 - 1990

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Pazarlama, Turkey

1983 - 1987

1983 - 1987

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Finansal Araçlardan Türev Ürünler; Muhasebeleştirilmesi ve Türkiye'de Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Muhasebe-Denetim

1990

1990

Postgraduate

Kredili Satış Politikası ve Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi İşletmesinin Kredili Satış Politikalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Pazarlama

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Accounting

Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2010 - Continues

2010 - Continues

Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2004 - 2010

2004 - 2010

Associate Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2000 - 2004

2000 - 2004

Assistant Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

1998 - 2000

1998 - 2000

Research Assistant PhD

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

1989 - 1998

1989 - 1998

Research Assistant

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2014 - Continues

2014 - Continues

Director of The Institution

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü

2008 - 2014

2008 - 2014

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı

2002 - 2004

2002 - 2004

Assistant Director of the Institute

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Finansal Muhasebe

Postgraduate

Postgraduate

İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

Karar Verme Sürecinde Yöneticiler İçin Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi

Doctorate

Doctorate

Karar Verme Sürecinde Yöneticiler İçin Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi

Doctorate

Doctorate

İleri Finansal Muhasebe

Postgraduate

Postgraduate

Finansal Muhasebe

Doctorate

Doctorate

SAğlık İşletmelerinde Mali Kontrol

Postgraduate

Postgraduate

Finansal Muhasebe

Postgraduate

Postgraduate

İleri Finansal Muhasebe

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Muhasebesi

Doctorate

Doctorate

İleri Finansal Muhasebe

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Raporlama

Doctorate

Doctorate

Sağlık İşletmelerinde Mali Kontrol

Doctorate

Doctorate

İleri Finansal Muhasebe

Undergraduate

Undergraduate

Genel Muhasebe -I

Undergraduate

Undergraduate

Muhasebeye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İleri Finansal Muhasebe

Doctorate

Doctorate

Sağlık İşletmelerinde Mali Kontrol

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Finansal Raporlama Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Finansal Muhasebe

Undergraduate

Undergraduate

Tekdüzen Muhasebe Sistemi

Postgraduate

Postgraduate

İleri Finansal Muhasebe

Doctorate

Doctorate

Sağlık Kuruluşlarında Mali Analizler

Postgraduate

Postgraduate

Muhasebe ve Finans

Postgraduate

Postgraduate

Değerleme ve Finansal Tablolar

Postgraduate

Postgraduate

Finansal Muhasebe

Postgraduate

Postgraduate

İleri Finansal Muhasebe

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Muhasebesi

Undergraduate

Undergraduate

Muhasebe

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Muhasebe

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

İleri Finansal Muhasebe

Undergraduate

Undergraduate

Muhasebeye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Doctorate

Doctorate

Muhasebede Araştırma Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Muhasebeye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Temel Muhasebe

Advising Theses

2016

2016

Doctorate

Entegre Raporlama Endeksi: Bir Model Önerisi

SELVİ Y.

N.Küçükgergerli(Student)

Articles Published in Other Journals

2001

2001

Maliyet Bedeli Artırımı Uygulaması

SELVİ Y.

MALİ ÇÖZÜM, no.57, pp.106-131, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Hibrit Sözleşmelerdeki Saklı Türevler

Kaldırım Z., Selvi Y.

17. Uluslararası Muhasebe Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.48-51

0

0

Value Creation by Accounting for Privatization on the way of Turkey’s Membership of European Union

YILMAZ F., SELVİ Y.

11th Annual South Dakota International Business Conference, Czech Republic, pp.438

2019

2019

İşletmelere Bütünsel Yaklaşım

Selvi Y.

MODAVICA 2019, Aydın, Turkey, 5 - 08 October 2019

2019

2019

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardına Genel Bakış: Uygulamadaki Zorlukların Potansiyel Nedenleri

Selvi Y.

17. Muhasebe Standartları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 22 September 2019

2018

2018

Family Control and Enviromental, social and Governance (ESG) Engagement - Evidence from Europian Listed Firms

Dick M., Wagner E., SELVİ Y.

Emerging Markets Finance&Accounting International Conference, Linz, Austria, 17 October - 19 July 2018, pp.1

2015

2015

Kurumsal Yönetim Raporlaması: Türkiye'deki Gelişimi

SELVİ Y., ERCAN M.

1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, Bursa, Turkey, 30 - 31 May 2015, pp.105-137

2014

2014

Tıbbi Cihaz Kullanıcılarının Alınan Tıbbi Cihaz Kalibrasyon ve Bakım/Onarım Hizmet Sunumuna İlişkin Görüşleri

Taş D., SELVİ Y.

Tıptekno14-Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.111-116

2014

2014

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASINDA MUHASEBECİLERİN ROLÜ

ŞENYİĞİT Y. B., SELVİ Y.

13. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.1245-1249 Sustainable Development

2013

2013

Lojistik İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması

ERCAN M., SELVİ Y.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.917-921

2013

2013

Sosyal Raporlama ve Gelişim Trendi

Özbay D., SELVİ Y.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.781-789

2013

2013

Corporate Governance Index; The Istanbul Stock Exchange Position

ERCAN M., SELVİ Y.

5th International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World" EBEEC 2013, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.67

2012

2012

A SCORING MODEL TO MEASURE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES: IMPLEMENTED RESULTS FROM GERMAN, AUSTRIAN, AND TURKISH COMPANIES

TÜREL A., WAGNER E., SELVİ Y.

IAAER INTERNATIONAL ACCOUNTING AND AUDITING CONFERENCE, Amsterdam, Netherlands, 20 - 21 June 2012, pp.46 Sustainable Development

2012

2012

Stratejik Yönetim Amaçları İçin Finansal Bilgilerin Yorumlanması

Poroy Arsoy A., SELVİ Y.

31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 25 - 29 April 2012, pp.155-173

2011

2011

Tıbbi Cihazlarda Amortisman

ERCAN M., SELVİ Y.

Tıptekno11-Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.54-58

2011

2011

Tıbbi Cihaz Kalibrasyon ve Bakım/Onarım Tedarikçilerinin Tıbbi Cihaz Kalibrasyon ve Bakım/Onarım Hizmet Sunumuna İlişkin Görüşleri

Taş D., SELVİ Y.

Tıptekno11-Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.476-480

2010

2010

The Importance of Financial Reporting During Privatization

SELVİ Y., YILMAZ F.

International Workshop-Advanced Research and Trends in Accounting, Audit, and Finance, ICMEA 2010, Alba Lulia, Romania, 05 November 2010, pp.41-42

2010

2010

Tıbbi Cihaz Kazalarında Olay Bildirimi

AKAN A., SELVİ Y., VATANSEVER S., Sezdi M.

8. Uusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, SYD-2010, Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2010, pp.429-432

2010

2010

Tıbbi Cihaz Satın Alma Süreçlerinin Yönetimi

Sezdi M., AKAN A., SELVİ Y., VATANSEVER S.

8. Uusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, SYD-2010, Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2010, pp.38-44

2010

2010

Medikal Kalibrasyonun Hasta Güvenliği Açısından Önemi, Kontrolü ve Akreditasyon

SEZDİ M., ÖZSARI S. H., SELVİ Y., VATANSEVER S., AKAN A.

”, II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2010, pp.73-77

2009

2009

The Impact of Financial Crisis on Corporate Social Responsibility or vice versa

SELVİ Y.

International Scientific Conference – Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy ICMEA 2009, Alba Lulia, Romania, 13 - 14 November 2009, pp.59-61 Sustainable Development

2009

2009

Does Corporate Social Responsibility Reporting Reflect National Character? Evidence from Germany, Austria ad Turkey

WAGNER E., SELVİ Y.

International Scientific Conference-Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, Alba Lulia, Romania, 13 - 14 November 2009, pp.93 Sustainable Development

2009

2009

Özel Hastanelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi

KÖSE K. A., SELVİ Y.

VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 21 - 24 May 2009, pp.30-36

2008

2008

Hedge Accounting Under the International Accounting tandards and Turkish Experience

SELVİ Y.

International Scientific Conference – Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy ICMEA 2008, Alba Lulia, Romania, 28 - 29 November 2008, pp.16-17

2008

2008

Credit Default Swaps and Information Content

WAGNER E., SELVİ Y.

12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.2242-2273

2008

2008

Sağlık Kuruluşlarında Stok Yönetimi: İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Stok Yönetimi Uygulaması

ÖNGEN B., ADEMOĞLU E., SELVİ Y., VEHİD S.

VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.138-146

2008

2008

BASEL II ve Sağlık Kuruluşları

KÖSE K. A., SELVİ Y.

VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.147-152

2006

2006

Accounting Issues Related to Hedge Accounting for Derivatives

TÜREL A., SELVİ Y.

The 10. World Congress of Accounting Educators, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.36

2005

2005

Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe Denetimi

SELVİ Y., TÜREL A., Şenyiğit Y. B.

VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2005, pp.301-315

2004

2004

The Destruction of Inflation on Financial Statements and the Developments about Inflation Accounting in Turkey

YILMAZ F., SELVİ Y., SARIKOVANLIK V., KÖSE K. A.

International Business Research Conference, Melbourne, Australia, 15 - 16 November 2004, pp.1-9

2004

2004

Recent Accounting Developments in Turkey on the Way to Global Harmonization

YILMAZ F., SELVİ Y.

The 9th International Conference, Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic, Karvina, Czech Republic, 20 - 21 October 2004, pp.438-455

2004

2004

Are Tourism Firm’s Risk Management Practices Prepared To The Turkey’s Candidate Membership To EU?

SELVİ Y., KÖSE K. A., KIYILAR M.

The Third International Symposium On Business Administration, The Competition Power of the European Union After the Enlargement, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 May 2004, pp.829-833

2003

2003

Mesleki Yeterlilik Sonrası IFAC’ın Mesleki Kuralları

SELVİ Y., KIYILAR M., YILMAZ F.

VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2003, pp.78-90

2003

2003

Sağlık Kuruluşlarında Etkin Maliyet Yönetimi ve Maliyet Bilgi Sistem

KÖSE K. A., SELVİ Y., KIYILAR M.

Sağlık Yöneticileri Derneği I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimim Kongresi, Turkey, 10 - 12 April 2003

2003

2003

Sağlık Kuruluşlarında Etkin Maliyet Yönetimi ve Maliyet Bilgi Sistemi

SELVİ Y., KÖSE K. A., KIYILAR M.

I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 6 - 09 March 2003, pp.55-62

2002

2002

Teknolojik Gelişmelerin Denetimde Yarattığı Yeni Fırsatlar

PEKDEMİR R., SELVİ Y.

Türkiye 17. Muhasebe Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2002, no.199, pp.193-200

1998

1998

The role of accounting in the privatization of state-owned enterprises: The Turkish experience

SELVİ Y., YILMAZ F.

The First International Conference of the Association of African Academic Accountants, Gaborone, Botswana, 24 - 26 June 1998, pp.27

1997

1997

3568 Sayılı Meslek Kanunu

SELVİ Y., PEKDEMİR R.

”, XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 1997, pp.184-195

Books & Book Chapters

2021

2021

Denetimde Güncel Yaklaşımlar

Selvi Y. (Editor)

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

2021

2021

Muhasebe ve Muhasebe Bilgi Sistemi

SELVİ Y.

in: Muhasebeye Giriş, Yılmaz, Fatih, Editor, Türkmen Kitapevi, İstanbul, pp.1-30, 2021

2021

2021

Şener Oto ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (A)

Demir S., SELVİ Y.

in: Vakalar 2021, Lerzan Kavut, Editor, İ.Ü.İ.F. Muhasebe Enstitü, İstanbul, pp.19-30, 2021

2020

2020

İlmek İplikçilik A.Ş.

Selvi Y., Kaldırım Z.

in: Vakalar 2020, Prof. Dr. Lerzan Kavut, Editor, İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.17-28, 2020

2017

2017

İşletmelerde Finansal Olmayan Verilerin Raporlanması

SELVİ Y.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2017

2017

2017

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarından Entegre Raporlara: Sosyal Raporların Gelişim Süreci

Küçükgergerli N., Selvi Y.

in: Seçmeler 2017, Göksel Yücel, Editor, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.179-196, 2017

2016

2016

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Kapsamında Stoklar

Selvi Y., Ercan M.

in: Seçmeler 2016, Göksel Yücel, Editor, Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.63-76, 2016

2015

2015

Kurumsal Yönetim Raporlaması: Türkiye'deki Gelişimi

SELVİ Y., ERCAN M.

in: Seçmeler 2015, Yücel G., Editor, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.41-64, 2015

2014

2014

Etik Kurumsal itibar ve Sermaye Piyasasına Etkisi

Özbay D., SELVİ Y.

in: İtibar Yönetimi, Sümer H., Pernsteiner H., Editor, Beta Basım A.Ş., İstanbul, pp.213-246, 2014

2013

2013

Bütçeleme

SELVİ Y., KÖSE K. A.

in: Hastane Yönetimi, Sur H., Palteki, T., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.373-394, 2013

2011

2011

CSR und finanzielle Performance-empirische Evidenz für deutsche, österreichische und türkische Unternehmen

SELVİ Y., Wagner E.

in: Finanzierung und Controlling in Emergimg Markets, Pernsteiner H., Sumer H., Editor, Linde Verlag Wien Ges.M.B.H., Viyana, pp.189-219, 2011

2010

2010

Credit Default Swaps and Information Content

WAGNER E., SELVİ Y.

in: Accounting Studies in Turkey – Collected Papers, Pekdemir R., Editor, Istanbul University Faculty Of Business Administration Institute Of Accounting, İstanbul, pp.79-110, 2010

2010

2010

Recent Accounting Developments in Turkey on the Way to Global Harmonization

YILMAZ F., SELVİ Y.

in: Accounting Studies in Turkey – Collected Papers, Pekdemir R., Editor, Istanbul University Faculty Of Business Administration Institute Of Accounting, İstanbul, pp.111-121, 2010

2010

2010

COSO ERM-Enterprise Risk Management- Eine Studie über die Ansicht der Angestellten über die in der Türkie umgesetzten Regelungen von ERM

SELVİ Y., SÜMER GÖĞÜŞ H.

in: Management in Emerging Markets, Editors; Pernsteiner, Pernsteiner H., Sumer H., Editor, Linde Verlag Wien Ges.M.B.H.,, Viyana, pp.165-198, 2010

2010

2010

Corporate Social Responsibility-Performance- ein Vergleich österreichischer, deutscher und turkischer Unternehmen

SELVİ Y., WAGNER E.

in: Management in Emerging Market, Pernsteiner H., Sumer H., Editor, Linde Verlag Wien Ges.M.B.H., Viyana, pp.199-244, 2010

2009

2009

The Relationship Between Accounting and Privatization

YILMAZ F., SELVİ Y.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2009

2009

2009

TMS 2 - Stoklar

Selvi Y.

in: Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, VOLKAN DEMİR, Editor, İsmmmo Yayın No: 99, 2. Baskı, İstanbul, pp.89-109, 2009

2009

2009

UFRS Çerçevesinde Risklerin Raporlanmasının Erken Uyarı Sistemine Katkısı

SELVİ Y., SÜMER GÖĞÜŞ H.

in: Kriz Yönetimi, Sümer H., Pernsteiner H., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 978-605-399-101-4, pp.435-463, 2009

2009

2009

TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Selvi Y.

in: Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, VOLKAN DEMİR, Editor, İsmmmo Yayın No:99, 2. Baskı, İstanbul, pp.211-231, 2009

2008

2008

TMS 2 - Stoklar

Selvi Y.

in: Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, Volkan Demir, Editor, İSMMMO, İstanbul, pp.89-109, 2008

2008

2008

TMS 37- Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Selvi Y.

in: Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, Volkan Demir, Editor, İSMMMO, İstanbul, pp.211-231, 2008

2008

2008

Ein Vergleich der türkischen Rechnungslegungsvorschriften mit den IFRS

SÜMER GÖĞÜŞ H., SELVİ Y.

in: Rechnungswesen und Finanzierung in Emerging Market, Helmut PERNSTEINER and Haluk SUMER, Editor, Linde Verlag Wien Ges.M.B.H., Viyana, pp.117-130, 2008

2007

2007

Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe Denetimi

SELVİ Y., TÜREL A., ŞENYİĞİT Y. B.

in: Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yapılan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar, ŞABAN UZAY, SEVAL KARDEŞ SELİMOĞLU, Editor, İsmmmo Yayın No:82, İstanbul, pp.419-432, 2007

2004

2004

Örneklerle Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi

PEKDEMİR R., SELVİ Y.

Lebib Yalkın Yayımları Ve Basım İşleri A.Ş, İstanbul, 2004

2003

2003

Sınırlı Uygunluk Denetimi

YILMAZ F., SELVİ Y., PEKDEMİR R., Türker M.

Türmob Yayınları-198, Ankara, 2003

2000

2000

Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi

SELVİ Y.

Arc Yayınları, İstanbul, 2000

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2009 - Continues

2009 - Continues

European Accounting Association

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği

Member

2000 - Continues

2000 - Continues

Muhasebe Öğretim Derneği Bilim ve Dayanışma Vakfı

Member

2000 - Continues

2000 - Continues

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

Member

Scientific Refereeing

February 2021

February 2021

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Other Indexed Journal

January 2021

January 2021

Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2020

January 2020

Muhasebe Bilim dünyası Dergisi

Other Indexed Journal

January 2020

January 2020

Muhasebe Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Sosyal bilimler araştırma Dergisi

Other Indexed Journal

November 2019

November 2019

Muhasebe Bilim dünyası Dergisi

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

TIDE Academia Research

Other journals

September 2019

September 2019

Istanbul Management Journal

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

TIDE Academia Research

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Journal of Banking and Financial Research

Other Indexed Journal

May 2017

May 2017

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2021 - Continues

2021 - Continues

Scientific Consultancy

İ.Ü. Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Awards

March 1996

March 1996

The Most Distinguished Research Paper Award

Society for the Advancement of Informations SystemsCongress and Symposium Activities

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

MODAVICA 2019

Attendee

Aydın-Turkey

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

38. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Denizli-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Emerging Markets Finance&Accounting International Conference 2018

Attendee

Linz-Austria

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

37. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

2. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

35. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

MUFAD II. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı

Attendee

K.Maraş-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu

Attendee

Bursa/İznik-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

Tıptekno14 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi

Attendee

Kapadokya-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

33. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Kemer, Antalya-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Attendee

Muğla/Marmaris-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

9th International Accounting Conference

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

31. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Muğla/Bodrum-Turkey

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

The 5th International Conference "Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy

Attendee

Alba Iulia-Romania

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

Tıptekno11 -Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 242

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

April-2022

April 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

April-2022

April 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Üniversitesi

April-2022

April 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

September-2021

September 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

January-2021

January 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

August-2020

August 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Üniversitesi

March-2020

March 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2019

June 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Kadro Atama - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-2019

May 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Kadro Atama - Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi

March-2019

March 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doktora Tez Savunma Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doçentlik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2018

June 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Üniversiteler Arası Kurul

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2018

June 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Doğu Akdeniz Üniversitesi

March-2018

March 2018

Doctorate

Doktora Tez Savunma Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

November-2017

November 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - Üniversiteler Arası Kurul

November-2017

November 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Kadro Ataması - Marmara Üniversitesi

October-2017

October 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - Üniversiteler Arası Kurul

October-2017

October 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Kadrosuna Atanma - Galatasaray Üniversitesi

March-2017

March 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - Üniversiteler Arası Kurul

March-2017

March 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Kadrosuna Atanma - İbni Haldun Üniversitesi

March-2017

March 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - Üniversiteler Arası Kurul

June-2016

June 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik Eser İnceleme - Üniversiteler Arası Kurul

June-2016

June 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik Eser İnceleme - Üniversiteler Arası Kurul

June-2016

June 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik Eser İnceleme - Üniversiteler Arası Kurul

June-2016

June 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik Eser İnceleme - Üniversiteler Arası Kurul

October-2013

October 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Maltepe Üniversitesi

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

April-2012

April 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Türk-Alman Üniversitesi

April-2012

April 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Türk-Alman Üniversitesi

August-2011

August 2011

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Galatasaray Üniversitesi

February-2010

February 2010

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Fatih Üniversitesi