Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Keeping Power through Opposition: Party System Change in Turkey

New Perspectives on Turkey, no.62, ss.27-50, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Küçük Hayaller, Büyük Başarısızlıklar:Syriza’nın Yükselişi ve Düşüşü

Amme Idaresi Dergisi, cilt.52, ss.91-116, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Küreselleşme Karşısında Sosyal Demokrasi’nin Konumu: CHP Örneği Üzerine Bir Alan Araştırması

Uluslararasi Iliskiler-International Relations, cilt.14, ss.111-128, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

'Doğu Sorunu' ve 'Sosyal Adalet' Talebi Bağlamında Alman Radikal Solu ve PDS (1990-2007)

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-26, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Almanya'da Popülist Alternatif: Die Linke Örneği

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How Does Clientelism Foster Electoral Dominance? Evidence from Turkey

Asian Journal of Comparative Politics, cilt.1, ss.1-17, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Fransa’da Değişen Siyasal Paradigma Çerçevesinde Radikal Solun Yükselişi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.1-26, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kimlik Siyasetleri ve Kimlik Mücadelelerinin CHP ve Sosyal Demokrasi İlişkisine Etkisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.73, ss.731-762, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Populism in ‘Power’: The Case of the AKP in Turkey

American Political Science Association (APSA), California, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 September 2020, ss.1

From Past to Present: The Changing Face of Clientelism in Istanbul

Midwest Political Science Association , Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 April 2020, ss.1

Avrupa Popülizm ve Sol Partiler

1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 07 March 2020, ss.41

Radikal Sağ Kalkışma: Nedenler, Vaatler ve Sonuçlar

1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 07 March 2020, ss.40

Populist Radical Left Parties in Europe: Born from Social Democratic Erosion?

American Political Science Association (APSA), Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 30 August - 02 September 2018, ss.1

Radical Left Parties in Europe: Crises of Social Democracy and Representative Democracy Crossed?

Midwest Political Science Association (MPSA), Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 April 2018, ss.1

A Key to Understand DominantParty System in Turkey: Clientelism and Urban Poor

American Political Science Association, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 31 August - 03 September 2017

Institutional Changes and Predominant Party System: Evidence from Turkey

Pre-American Political Science Association (APSA) Workshop / Electoral Integrity Project, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 30 August 2017

Left Reformist Parties in Europe: A Story from Collapse to the Breakthrough in the Austerity Age

Workshop for Ph.D. Students in Tübingen University, Tübingen, Almanya, 28 March 2017

The Most Long Lasting Trauma in the Memory of the Turkish Left The 1980 Military Coup and Its Destructive Consequences in Turkey

Historical Memory of Central and East European Communism, Prag, Çek Cumhuriyeti, 14 - 15 November 2015

Violence, Crime and Neoliberal Transformation in Brazil: A Case of Favelas

POLITSCI '14 / Political Science Conference New Opportunities and Impasses: Theorizing and Experiencing Politics, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 December 2014, ss.69-75

Bir Koşullu Konukseverlik Örneği: Suriyeli Sığınmacılar

Siyasi İlimler Türk Derneği XII. Lisansüstü Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 8 November - 10 August 2014

Müslüman Kardeşler ve AKP nin Siyasi Analizi Türkiye Modeli Mısır da Neden Başarısızlığa Uğradı?

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin, Türkiye, 15 - 17 October 2014

A WAY OF RESISTANCE TO POWER: THE SIGNIFICANCE OF COUNCIL SYSTEM IN THE HUNGARIAN REVOLUTION OF 1956

Political Science Conference, POLITSCI '14, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2014, ss.305-310 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri