Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of epidural analgesia combined with general anesthesia and general anesthesia for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.26, ss.30-36, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fluid management in thoracic anesthesia

MINERVA ANESTESIOLOGICA, cilt.83, ss.652-659, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Postoperative pain: (how) can scientific research solve the problem?

MINERVA ANESTESIOLOGICA, cilt.82, ss.1250-1252, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anaesthesia for thymectomy in adult and juvenile myasthenic patients

CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY, cilt.29, ss.14-19, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rocuronium and sugammadex in patients with myasthenia gravis undergoing thymectomy

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.57, ss.745-748, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mivacurium in patients with myasthenia gravis undergoing video-assisted thoracoscopic thymectomy

BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA, cilt.103, ss.310-311, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Role of magnesium sulfate in postoperative pain management for patients undergoing thoracotomy

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, cilt.21, ss.827-831, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective ventilation during one-lung ventilation

ANESTHESIOLOGY, cilt.107, ss.176-177, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

New concepts of the management of one-lung ventilation

CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY, cilt.19, ss.1-4, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of early postoperative results of thymectomy: Partial sternotomy vs. videothoracoscopy

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.53, ss.110-113, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute and chronic pain after thoracotomies

CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY, cilt.18, ss.1-4, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of three different analgesia techniques on long-term postthoracotomy pain

ANESTHESIA AND ANALGESIA, cilt.94, ss.11-15, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

WHO Needs High FIO2 ?

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.45, ss.181-192, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Karotis Endarterektomisi Operasyonlarında Farklı Sedasyon Protokollerinin Karşılaştırılması

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.22, ss.138-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intraoperative mechanical ventilation strategies for one-lung ventilation

BEST PRACTICE & RESEARCH-CLINICAL ANAESTHESIOLOGY, cilt.29, ss.357-369, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Düşük Soluk Hacimlerinin Tek Akciğer Ventilasyonunda Oksijenasyon Üzerine Etkileri.

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.17, ss.5-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torakotomilerde postoperatif analjezi uygulamalarımız.

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.14, ss.98-103, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Omuz Cerrahisinde Postoperatif Analjezi Sağlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, ss.38-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital Ağrı Yoksunluğu Sendromu ve Anhidrozda Anestezi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.35, ss.363-366, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of general anesthesia and combined anesthesia during one lung ventilation

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.9, ss.124-128, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek akciğer ventilasyonunda iki FiO2 oranının oksijenizasyon ve pulmoner şanta etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.30, ss.144-149, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atrakuryum ve mivakuryumun tek veya kombine kullanımının hemodinamik ve nöromusküler etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.29, ss.155-159, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sistoskopilerde subhipnotik dozlarda propofol ile ‘‘monitorize anestezi bakımı’’.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.29, ss.118-123, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstetrik anestezide preoperatif oral sıvı alımı aspirasyon pnömonisi profilaksisine katkı sağlar mı? T

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.28, ss.425-429, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karotis operasyonlarında servikal epidural anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.28, ss.339-344, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli cerrahi pozisyonların hemodinamik parametreler ve hava yolu basınçlarına etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.26, ss.123-129, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Artroskopik Omuz Cerrahisinde Postoperatif Analjezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 October 2016, ss.107

Kitap & Kitap Bölümleri

Postoperative Care in Thoracic Surgery

Should Every “Myasthenic Thymectomy” Be Sent to ICU?, ŞENTÜRK NM, SUNGUR MO, Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.117-128, 2017

Oxford Textbook of Cardiothoracic Anaesthesia

Postoperative thoracic surgical care, Alston RP, Myles PS, Ranucci M, Editör, Oxford University Press, London , Oxford, ss.405-414, 2015

Hadzic Periferik Sinir Blokları ve Ultrason Eşliğinde Rejyonel Anestezi için Anatomi

Popliteal Siyatik Blok , Kurt E., Editör, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.249-266, 2013

Hadzic Periferik Sinir Blokları ve Ultrason Eşliğinde Rejyonel Anestezi için Anatomi

Torakal Paravertebral Blok , Kurt E., Editör, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.291-302, 2013

Anaesthesie und Intensivtherapie in der Thoraxchirurgie.

Respiratorisches Versagen-Beatmung, Hachenberg T., Welte T., Fischer S., Editör, Georg Thieme Verlag , Heidelberg, ss.289-303, 2010

YEARBOOK RESPIRATORY CARE CLINICS AND APPLIED TECHNOLOGIES 2008

Major Key Topics concerning one-lung ventilation. Clinical and therapeutic implications. , Esquinas A., Editör, Axon, Madrid, ss.221-228, 2008

Postoperatif Analjezi

Hasta kontrollü analjezi ilaç protokolleri, Yücel A., Editör, Mavimer Matbaacılık Yayıncılık Ltd Şti, İstanbul, ss.257-274, 2004