Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alternatif Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması ve Yenilikçilik İlişkisi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.13, ss.215-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Payların Halka Arzında Kullanılan Yöntemin Şirket Değeri Üzerine Etkisi

Siyaset, Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.43-49, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gayrimenkul Sertifikalarının İhracında Yatırımcıların Korunması

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.10, ss.125-136, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERİN YATIRIMCI TALEBİNE ETKİSİ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.120-135, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kara Para Aklamada Sermaye Piyasası Araçları’nın Kullanımı

İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, cilt.3, ss.108-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.131-139, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TOPSİS YÖNTEMİNİN FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ - THE USABILITY OF TOPSIS METHOD AS A FINANCIAL PERFORMANCE INDICATOR

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.11, no.20, ss.185-202, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Yabancı Bankaların Etkinliği; Veri Zarflama Analizi Uygulaması

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.4, ss.1-17, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Anonim Şirketlerinde Kar Dağıtımı

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.117-136, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CROWDFUNDING AWARENESS IN TURKEY

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE), İstanbul, Türkiye, 21 - 23 June 2019, ss.490-497

Ürün Bazlı Kitlesel Fonlama Uygulamalarının İslami Finans Açısından Değerlendirmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Niğde, Türkiye, 26 October - 29 November 2018, ss.256

Konvansiyonel Menkul Kıymetlestirilmis Sermaye Piyasası Araçları ile KiraSertifikalarının Regülâsyonlar Kapsamında Karsılıklı Olarak Incelenmesi.

3rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 November 2017, ss.185-186

KATILIM BANKALARININ ÜRÜN GELISTIRMESINDE SERMAYE PIYASASI ARAÇLARININ ROLÜ

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 April 2017, ss.156

Pay senetlerin halka arzında talep toplama yönteminin satışa olan etkisi

15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, ss.33

Pay Senetlerinin Halka Arzında Satış Yönteminin Talebe Olan Etkisi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, ss.239

İslami Finansal Ürünlerin İkincil Piyasa İşlemleri

International Congress On Islamic Economics and Finance, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 October 2015, ss.132-133

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre

Kitlesel Fonlama ve Türkiye Uygulamalarının Etkinliği, Mustafa Fedai Çavuş, İbrahim Demirkale, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.59-67, 2018

Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri

Yedi İklim Yayınları, Ankara, 2015

Yatırım Kuruluşları

Yedi İklim Yayınları, Ankara, 2015