Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Social Housing Policies in Turkey: An Analysis of the Results of a Survey on “The House Ownership for Low Income Households with Low Installments Program”

IIBA 3rd INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS - ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, Florida, United States Of America, 28 March - 03 April 2015, vol.1, no.1, pp.257-271

(Henüz basılmadı) “KOBİ’lerin Sosyal Fonksiyonları: Farklı Bir Boyuttan KOBİ Analizi - The Social Functions of SMEs: An Analysis from A Different Dimension”

Uluslararası KOBİ Şurası (International SMEs Conference) TÜMSİAD Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, İstanbul, Turkey, 12 - 15 September 2013, pp.11

“İstihdamda ve İstihdam Edilebilirliğin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Rolü - The Role of the Vocational Training at Development of Employment and Employability”

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Mesleki Eğitim Sempozyumu (International Lifelong Learning Culture and Vocational Education Symposium), İstanbul, Turkey, 16 - 17 June 2012, pp.104-119 Sustainable Development

Yaşlılık, Çalışma Yaşamı ve İşgücü Olarak Yaşlılar

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu (Yaşlılara Saygı Haftası) Bildiriler Kitabı, (Editörler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), Ankara, Turkey, 20 - 21 March 2012, pp.117-120

A Field Survey on the Dimension of Flexible Work in the SMEs in Turkey as a Sample for Balkan”, (Co–writer with Z. Parlak)

International Balkan Annual Conference (IBAC 2011), Üsküp, Macedonia, 9 - 13 May 2011, pp.32

“Re–Discovery of the Civil Society Organizations in the World, and Turkey: A Fieldwork in Üsküdar, A District in İstanbul”, (Co–writer with Z. Parlak)

The Proceedings of 5th International Strategic Management Conference, Stellenbosh, South Africa, 2 - 04 July 2009, pp.279-292

“The Increasing Importance of the Civil Society Organizations (CSOs)”, (Co–writer with Z. Parlak)

First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009, pp.306-315

AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri

Yerel İş Barışı Kongresi Tebliğleri, (Editör: YERELSEN – Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası), Kocaeli, Turkey, 8 - 09 September 2007, pp.149-211

Books & Book Chapters

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 63

İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2013

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 62

İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2013

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 61

İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2012

“Alan Araştırmaları Işığında Türkiye’de Esnek Çalışma”

in: Prof. Dr. Cihangir Akın’a Armağan, Yılmaz Özkan, Fatma Fidan, Cihan Durmuşkaya, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.667-697, 2012

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60

İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2011

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58

İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2010

“1979: Sir W. Arthur Lewis"

in: Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Yaşar Bülbül, Necip Çakır, Editor, İto Yayınları, İstanbul, pp.193-223, 2010

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56

İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2009

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57

İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2009

“Günümüz Türkiye’sinde Akademik İş Ahlakı Çalışmalarına Genel Bakış”

in: Teorik ve Uygulamalı Boyutlarıyla İş Ahlakı, Sabri Orman, Zeki Parlak, Editor, İto Yayınları, İstanbul, 2009

“Bir Başka Boyuttan KOBİ’ler: KOBİ’lerin Sosyal Fonksiyonlarının Analizi”

in: Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Cilt: I, İ. G. Yumuşak, Editor, Avcı Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2008

“Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme”

in: AB–Türkiye & Endüstri İlişkileri, A. Hekimler, Editor, Beta Yayınları, İstanbul, 2004

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi

Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, pp.89-90, 1998

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi

Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, pp.564-566, 1998

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi

Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, pp.54-55, 1996

Other Publications

Metrics

Publication

78

Project

5

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals