Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye’nin Jeopolitiği

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.5, no.5, pp.320-339, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Population Change in Yalova Province

Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences (KUJES), vol.7, no.1, pp.27-53, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

TÜRKİYE’NİN DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ VE NÜFUS PROJEKSİYONLARINA GÖRE FIRSATLAR

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, vol.24, no.41, pp.61-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Nüfus Coğrafyası Çalışmalarıyla Ord. Prof. Ali Tanoğlu

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.17, no.34, pp.655-675, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Settlements which Evolved into Neighborhoods from Villages

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.39, pp.73-87, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TÜRKİYE’DE 2040 VE 2060 NÜFUS PROJEKSİYONLARINA GÖRE DEMOGRAFİK FIRSATLAR

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.18, pp.26-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

International Population Movements in Turkey as a Result of Tourism Activities between 2010-2015

International Journal of Science and Research, no.4, pp.53-58, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Growth of Population and Population Policies Implemented in Turkey between 1965 and 2014

International Journal of Science and Research (IJSR), vol.4, no.4, pp.1907-1911, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

GROWTH OF POPULATION AND POPULATION POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY BETWEEN 1965 AND 2014

International Journal Science and Research (IJSR), no.4, pp.1907-1911, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Population Movements In Turkey: International Migrations

International Journal of Liberal Arts and Social Science, no.3, pp.102-110, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Place and Importance of Tourism for Turkish Economy in 2000- 2010 Period

Balkan Ecology, no.14, pp.131-143, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Soma Şehrinin Fonksiyonel Gelişimi

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.23, pp.1-18, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Functional Development Of Soma

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.23, pp.1-18, 2011 (ESCI) identifier

A CASE STUDY POPULATION GEOGRAPHY: SILIVRI

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.20, pp.1-19, 2009 (ESCI) identifier

NÜFUS COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR İNCELEME: SİLİVRİ (A CASE STUDY POPULATION GEOGRAPHY: SİLİVRİ)

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.20, pp.1-19, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Historical Process of Habitation in Datca Peninsula

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.16, pp.45-58, 2008 (ESCI) identifier

Datça Yarımadasında Yerleşmenin Tarihsel Süreci

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.16, pp.43-57, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Dikili ve Çevresinde Turizm Faaliyetleri

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.14, pp.54-65, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Tourism Activities in Dikili and its Surroundings

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.14, pp.54-65, 2006 (ESCI) identifier

Türkiye’de Altın Madenciliği

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.13, pp.151-157, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Datça Yarımadasında Turizm Faaliyetleri ve Geliştirme Olanakları

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.11, pp.19-130, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ FİZİKSEL ve PSİKOLOJİK ŞİDDETİN BÖLGESEL DAĞILIMI

GLOBAL CHALLENGES – SCIENTIFIC SOLUTIONS II, Antwerp, Belgium, 14 October 2020, pp.326-339 Sustainable Development

PLACE AND IMPORTANCE OF TOURISM IN TURKEY

International Conference for Social Sciences and Humanities, Viyana, Austria, 24 - 29 June 2017, pp.15-25

TOURISM ACTIVITIES IN TURKEY: 2010-2015

International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 22 July 2016, pp.5-15

Population Projection of Turkey (2023)

ICSER- International Conferences os Social Research, Antalya, Turkey, 9 - 16 October 2015, pp.20-30

Population Movements In Turkey: Internal Migrations

International Association of Social Science Resarch, Aydın, Turkey, 5 - 07 February 2015, pp.1-10

The Effects of Urbanization on Environmental Pollution

4. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2014, vol.1, pp.1-10 Sustainable Development

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSPORTATION AND TOURISM IN ISTANBUL

International Conference for Social Sciences, Antalya, Turkey, 6 - 08 January 2014, pp.212-217

Ecotourism Activities in Turkey

International Conference for Social Sciences and Humanities, Antalya, Turkey, 24 - 26 September 2012, pp.25-28 Sustainable Development

Contribution of Turkey's Natural and Cultural Properties on the WorldHeritage List to Tourism

II. Interdisciplinaryr Tourism Research Conference, Muğla, Turkey, 24 - 29 April 2012, pp.945-959

Importance of the Istanbul Port in Terms of Cruise Tourism

10th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Rhodes, Greece, 25 - 29 October 2011, pp.295-302 Sustainable Development identifier identifier

AB Kapsamında Çevre Kirliliğini Önleme Çalışmalarının Küresel Barışa Katkısı

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 14 - 18 September 2008, pp.409-415

The Importance And Place Of Rail Systems İn İstanbul Local Transportation

Tecnical University Of Gabrova, International Scentific Conference, Unitech’08, Gabrova, Bulgaria, 24 - 28 August 2008, pp.259-264

Tourism Activities in Bodrum, Marmaris and Datça (Soutwest Turkey)

MEDCOAST 05 CONFERENCE, Aydın, Turkey, 25 - 28 October 2005, vol.1, pp.230-240

Armutlu Yarımadasının Kuzeybatı Kıyılarında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi

Türkiye Kıyıları 04 Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Adana, Turkey, 4 - 07 May 2004, vol.1, pp.375-382

Books & Book Chapters

İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇESİNİN 1950‐2020 YILLARI ARASINDA GÖÇE BAĞLI OLARAK NÜFUSUN DEĞİŞİMİ VE KENTLEŞME SÜRECİ

in: Kent Araştırmaları, Şenay Güngör,Fatih Adıgüzel, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.251-272, 2021

Türkiye'de Demografik Kentleşme

in: Kent Araştırmaları, Şenay Güngör,Fatih Adıgüzel, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.183-210, 2021

Nüfus ve Mekansal Planlama

in: Coğrafi Planlama, Mesut Doğan,Mustafa Köse,Fatih Ayhan, Editor, Pegem, Ankara, pp.1-15, 2021

Türkiye Nüfus Coğrafyası

in: Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Prof.Dr. Nuran Taşlıgil, Editor, Nobel Akademik , Ankara, pp.17-67, 2019

Toplam Doğurganlık Hızının İBBS Düzey 1 Ölçeğinde Sosyo-Ekonomik Değişkenler Çerçevesinde Analizi (2010- 2018)

in: Prof.Dr. Nuran Taşlıgil'e Armağan Kitabı, Güven Şahin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-22, 2019

Demografic Transition in Turkey, Rural Population and Analysing of Demografic Projection of 2080

in: 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, Uçak H., Editor, Alanya Alaaddin Keykubat International Universities Press, Antalya, pp.213-224, 2019

TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM, KIRSAL NÜFUS VE 2080 NÜFUS PROJEKSİYON ANALİZİ

in: 3th International Conference on Food and Agricultural Economics, Harun Uçak, Editor, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya, pp.213-224, 2019

Türkiye Turizm Coğrafyası

Paradigma Yayınları, Çanakkale, 2018

Nüfus Coğrafyası

in: Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Doğan M., Sertkaya Doğan Ö., Editor, Pegem Akademibokhandeln Direkt, Ankara, pp.27-54, 2018

Türkiye Turizminin Beşeri Kaynakları

in: Türkiye Turizm Coğrafyası, Sertkaya Doğan Ö., Duran E., Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.273-287, 2018

Coğrafi BakıG Açısıyla Türkiye'de Demografik Değişim ve 2075 Nüfus Projeksiyonu

in: İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Köse O., Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.837-852, 2018

Population and Tourism Activities in Turkey

in: New Researches New Ideas On Social Sciences, Sarıtaş, E., Editor, Trafford Publishing , Bloomington, pp.238-255, 2017

Population Movements in Turkey: Internal Migration

in: Current Researches in Geography, Arslan H., Icbay M.A.,Stoych K., Editor, International Association Of Social Science Research, Bialystok, pp.49-59, 2017

Biga Yarımadası Nüfus Coğrafyası

Yeni Anadolu Yayınları, İstanbul, 2015

EUROPEAN UNION AND TURKEY’S AGRICULTURAL POLICY

in: SOCIAL STUDIES, Icbar M A, Arslan H, Stanciu S M, Editor, Liber Antiquus, Early Imprinted Books , Mannheim, pp.37-48, 2015 Creative Commons License

PRINCIPLES AND CONCEPTS IN THE TRANSPORTATION SYSTEMS OF URBAN AREAS

in: Urban and Urbanization, Bayartan, M., Editor, St. Kliment Ohridski Univertity Press, Sofya, pp.396-405, 2015 Sustainable Development

EKONOMİK FAALİYETLER (e- Kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2014

BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ (e-kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2014

Sıcak Bölgelerde Yetişen başlıca Mahsuller

in: Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı, Sertkaya Doğan Ö., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.274-359, 2014

İstanbul’un Ulaşımında Deniz Yollarının Yeri ve Önemi

in: Prof.Dr. Süha Göney’e Armağan Kitabı, Bayartan M., Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.40-70, 2013

Evaluation Of The Relationship Between Transportation And Tourısm In Istanbul

in: The Science and Education at the Beginning of the 21. Century in Turkey, A, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.213-217, 2013

Place and Importance of Tourism for Turkish Economy in 2000- 2010 Period

in: Balkan Ecology, Atasoy E., Editor, Balkan Ecology, Sofia, pp.131-143, 2011

Other Publications