Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Tercihleri: İstanbul Örneği

Kamu-İş, cilt.11, ss.127-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyerinde Psikolojik Taciz Fenomeni: Uluslar arası Deneyimler & Perspektifler

Sosyal Siyaset Konferansları, ss.231-274, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Individual And Organisational Consequences Of Mobbing In The Workplace: Case Of Banking Sector In Turkey

, Journal of Academy of Business and Economics, no.3, ss.150-157, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşyerinde Psikolojik Taciz: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir Araştırma

İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.56, no.2, ss.1-54, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Individual And Organisational Risk Factors Of Mobbing In The Workplace: Case Of Banking Sector In Turkey

International Journal of Business Research, cilt.V, ss.220-227, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri